(16.50 hodin)
(pokračuje Kupka)

Já bych vás rád všechny vyvedl z omylu, pokud si myslíte, že by takový zákaz mohl způsobit to, že jednoduchým způsobem prostě lidé budou svátky trávit kvalitněji. Je to opravdu jenom chiméra sociálního inženýrství. Je jasné, že zavřené dveře obchodů samy o sobě jistě nezajistí to, že lépe prožijeme státní svátek, který připomíná českou státnost, nebo že bychom snáz a lépe vnímali poselství sv. Václava.

Chceme a navrhujeme dnes jediné - zrušit jeden zbytečný zákon. Troufnu si tvrdit, že většina z nás v předvolební kampani oslovovala voliče s tím, jak je náš právní řád složitý, jak bychom měli konečně některé zákony zrušit, jak bychom měli zajistit, aby tady nebylo tolik zbytečné regulace. Tak přátelé, teď máme výjimečnou příležitost jeden takový zbytečný zákon zrušit. To je to, co dnes navrhujeme. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jiří Bláha.

 

Poslanec Jiří Bláha: Dobrý den, pane předsedající, dobrý den, dámy a pánové. Návrh zákona, sněmovní tisk 21, kterým se zrušuje zákon č. 223/2016 Sb. Předkladatele jsme slyšeli, Petr Fiala se Zbyňkem Stanjurou a skupina poslanců. Návrh byl předložen Sněmovně 1. 12. Návrh zákona počítá s úplným zrušením zákona. Účinnost je navržena tak, aby nebyla závislá na délce legislativního procesu. Není navrženo pevné datum. Důvodová zpráva poukazuje na fakt, že původní norma je nadbytečná, nepřiměřeně zasahuje do práv obchodníků, omezuje občany a narušuje konkurenční prostředí. Návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem, se závazky České republiky vyplývajícími z mezinárodních smluv a s právem Evropské unie. Nejsou očekávány žádné zvýšené náklady na státní rozpočet.

Stanovisko vlády. U toho bych se pozastavil, chtěl bych, abyste slyšeli, jak se k tomu vláda postavila. Vláda zaujala k návrhu neutrální stanovisko s tím, že upozorňuje na některé skutečnosti, které doporučuje při dalším projednávání tohoto návrhu zohlednit. Vláda si je vědoma skutečnosti, že platná právní úprava vede k určité nerovnosti mezi různými skupinami podnikatelů. Vláda za druhé konstatuje, že zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, je účinný od 1. října 2016 a tato doba není dostatečně dlouhá na to, aby mohly být komplexně vyhodnoceny jeho ekonomické, sociální, kulturní a jiné dopady. Předložený poslanecký návrh zákona se však touto otázkou vůbec nezabývá a důvodová zpráva k němu postrádá jakoukoli analýzu dopadů zákona nebo vyhodnocení zkušeností s jeho aplikací, a to zejména negativních, z nichž vyplývá opodstatněnost jeho navrhovaného zrušení. Současně vláda považuje za potřebné upozornit na § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce mezinárodních smluv, ze kterého je zřejmé, že lze jen výjimečně stanovit počátek účinnosti dnem vyhlášení, vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem.

Toť vše. A já doporučuji jako zpravodaj nepřijmout tento návrh zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A nyní mám do rozpravy přihlášenou paní poslankyni Gajdůškovou.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedající, vážená vládo, ctěná Sněmovno, na návrh zákona, resp. situaci kolem volna a prodejní doby o státních svátcích lze nahlížet ve dvou rovinách. Za prvé je to z pohledu zaměstnance, práv zaměstnanců, jejich volna, toho, co se jich týká, a tak, jak o této záležitosti mluví odbory. Druhá záležitost, a to je výběr těch dnů volna, je symbolika hodnot, které země uznává a jsou pro českou státnost, českou společnost významné. Obě roviny jsou důvodem, proč uzavírací dobu v době vyjmenovaných státních svátků zachovat. Navrhuji tedy návrh zákona zamítnout.

Dovolte mi ale ještě trošičku tento návrh okomentovat. Víte, já jsem byla jedním ze spolupředkladatelů tohoto návrhu zákona, když ho předkládal před pěti lety senátor František Bublan. Přiznávám se, že jsem si na začátku, než jsem připojila svůj podpis pro tento návrh zákona, tenkrát také kladla otázku, jestli náhodou, byť chceme vyjít vstříc zaměstnancům, jim neublížíme tím, že je zbavíme možnosti si trošičku přivydělat. Ptala jsem se tenkrát v obchodech, protože jsem žena, tak chodím samozřejmě nakupovat. A ti, kterých jsem se ptala, mi říkali dvě věci. Za prvé že ty částky, které za to dostanou, pokud dostanou za práci ve svátek, nejsou tak významné, aby to převážilo hodnotu, kterou pro ně má to, že alespoň těch sedm dní v roce o vyjmenovaných státních svátcích mohou být doma s rodinami. Pak jsem ten návrh připodepsala.

Teď, když se začalo opět hovořit o tomto návrhu a o možnosti zrušit tyto dny volna pro pracovníky v obchodě, tak už jsem se nemusela chodit ptát, oslovovaly mě prodavačky a prodavači sami. Říkali proboha, vždyť to je jedno z mála, to je fakt sedm dní v roce, kdy víme, že budeme moci být doma, kdy budeme moci být se svými rodinami nebo si prostě ten den užít, jinak jedeme pátek svátek, prostě nepřetržitě a nevíme, kdy to volno budeme moci mít. Proto jsem v této chvíli vznesla návrh k zamítnutí.

Neobstojí tam ani srovnání s nemocnicemi, dopravou či jinými profesemi, protože i v té nemocnici je omezený provoz o těchto svátcích, stejně tak jako ve všech dalších oborech lidské činnosti. Ale nemocnice jet musí, nemoc si nevybírá ani čas, ani místo, ani člověka. Ale nakoupit si snad proboha můžeme jindy. Čili neobstojí ani ten důvod o tom, že podnikatelé přijdou o nějaké své příjmy. Naopak. Jako žena mám tu zkušenost, že když vím, že nebudu moct jít nakoupit, tak nakoupím víc dopředu, aby náhodou rodina netrpěla. A myslím si, že v tom nejsem sama.

Byla tady již vznesena výtka od pana předkladatele, že se neví, jak vznikl výběr těch sedmi dnů, po které jsou v této chvíli obchody nad 200 metrů čtverečních uzavřeny. Byla to naprosto jednoduchá úvaha. Byl to minimální výběr těch dnů, kdy se toto dalo udělat. Byly to jednak dny spojené s českou státností, za prvé, a za druhé dny, které jsou uznávanými svátky, které, řekněme, světí u nás všichni, to jsou Vánoce a Velikonoce. Nic víc, nic míň.

Za rok fungování tohoto zákona se nestalo nic významného. Přežili všichni a prodavači, prodavačky si užili těch dnů volna. Ostatní možná zapřemýšleli, jak ten volný čas strávit jinak než jít do obchodu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP