(16.30 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Argument, který jednoznačně podle mého názoru mluví pro tento návrh, je argument diskriminace malých proti velkým. Je to daň, kterou způsobem, který již popsal předkladatel, vždycky obejdou velké korporace, vždycky obejdou spekulanti, přes onen známý mechanismus, že nemovitost bude součástí základního jmění akciové společnosti, uplyne časový test, který v tuto chvíli je pět let, a po pěti letech prodávám akcie, s nimi vlastně prodávám i tu nemovitost, ale neplatím žádnou daň z nabytí nemovitosti. Což je nástroj vhodný pro velké korporace a pro spekulanty. Nástroj zcela nevhodný pro mladé rodiny, které si chtějí pořídit bydlení, a pro tzv. drobný stav.

To je prosím pěkně, a tady moc prosím, abychom si to uvědomili, to je ten zásadní argument! Těch zhruba deset až jedenáct miliard, které nevytrhnou státní rozpočet, neplatí nikdo z těch velkých. To platí opravdu jenom drobní lidé. A těm bychom měli ulehčit. Proto velmi prosím, abychom tento návrh podpořili. (Slabý potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní mám do rozpravy přihlášeného pana poslance Michálka.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Děkuji svému předřečníkovi, že uvedl spoustu bodů, kterými jsem chtěl začít já, takže díky tomu ten projev můžu zkrátit. Protože nám taky vadí ta nespravedlnost, která spočívá v tom, že velké společnosti si vytvoří eseróčka, dají do nich nemovitosti a daně z nabytí nemovitosti potom neplatí, zatímco obyčejní lidé, kteří si koupí jeden byt v paneláku, tuto daň platit musí.

Nicméně co tady považujeme za problém, a za mnou už přišlo i několik občanů, kteří pracují ve společnostech, které zprostředkovávají nabytí prodeje nemovitostí, a je tady velký zájem i zahraničních spekulantů, řekněme toho menšího formátu, tzn. třeba lidi z bývalého Sovětského svazu, kteří si tady chtějí koupit jeden nebo dva byty, investovat tady peníze, a ti někteří ta eseróčka nepoužívají. My si myslíme, že v tento okamžik by bylo nezodpovědné úplně zrušit tu daň bez podrobnější diskuse toho, jak to dopadne na trh s nemovitostmi. Protože tím by se zvýšila, resp. je tady velká zahraniční poptávka a vzhledem k tomu, že ta zahraniční poptávka je funkcí toho, jaké jsou náklady, kolik vlastně stojí koupit si tady byt, tak když to bude o 4 % levnější, tak samozřejmě se sem ti drobní zahraniční spekulanti navalí ještě víc a ve výsledku se to potom negativně promítne právě do situace normálních obyčejných lidí, které jsme chtěli chránit. Takže my si myslíme, že by se to mělo prodiskutovat.

Zejména třeba v hlavním městě Praze je situace velmi špatná, protože za poslední dva roky ceny šly extrémně nahoru jak pro bydlení, které si člověk kupuje, nový byt, tak pro nájemní bydlení, a měli bychom se zamyslet, jakým způsobem řešit otázku toho, že je tady obrovské množství nevyužitých prázdných domů, chátrajících, které kupují třeba zahraniční vlastníci i mimo Evropskou unii čistě za účelem, aby zde investovali prostředky. A oni se dokonce ani nestarají o to, aby to někomu pronajali, protože ceny jdou tak rychle nahoru, že jim stačí tu nemovitost vlastnit a mají z toho v podstatě majetkový zisk, který je mnohem vyšší.

Proto si myslíme, že předtím, než se přistoupí ke zrušení této daně, by se měla sejít nějaká pracovní skupina, kde bychom si ve spolupráci s Ministerstvem financí vyjasnili otázky, jak snížit ty motivace zahraničních spekulantů, aby se snížila jejich motivace, aby se snížila, řekněme, návratnost, což jde zařídit třeba tím, že se zvýší daně z nemovitostí nebo daně z nabytí nemovitosti dočasně pro osoby nabyvatele mimo Evropskou unii. Protože pokud to teď bez dalšího zrušíme, tak se bojíme, že se tím sníží ty ceny o 4 % a naopak to přitáhne akorát další spekulativní kapitál, což si myslíme, že by bylo v tento okamžik špatné pro trh s bydlením např. v hlavním městě Praze. Čili chtěl bych kolegy z ODS - jejichž záměr nebo myšlenku v zásadě podporujeme, ale myslíme si, že by bylo dobré tam některé věci dopracovat - požádat, abychom ve spolupráci třeba s Ministerstvem financí se zamysleli nad těmi problémy, o kterých jsem tady mluvil, a teprve poté, co budou vyřešeny tyto otázky, předložili návrh zákona do Poslanecké sněmovny.

Děkuji za pozornost. (Slabý potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a nyní mám s faktickou pana poslance Munzara.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Dovolte mi, abych zareagoval prostřednictvím pana předsedajícího na pana předsedu Michálka. Vy tady argumentujete Prahou a spekulacemi, ale tenhle zákon se týká, to zrušení, celého území České republiky. A jestli si myslíte, že spekulanti, kteří dneska kupují třeba nemovitosti, předražené nemovitosti v Praze, nemají více peněz než čeští občané - oni je mají, proto je kupují. Tím, když se zruší ta 4 %, tak se tím pomůže všem těm běžným občanům ve středních Čechách, v ostatních krajích naší republiky, tak aby se jim snížily jednorázově náklady na pořízení vlastního bydlení o 4 %.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Dovolte mi jenom zareagovat na pana poslance Michálka a říct mu, že narazil na mnohem širší problém, než je spekulace z třetího světa za účelem nárůstu majetku v nemovitostech, protože jsou tady příznivé daňové podmínky. To tak není. To je prosím pěkně příliv kapitálu do nemovitostí z třetího světa za účelem praní špinavých peněz. A to se netýká zdaleka jenom České republiky. Východní pobřeží Spojených států a Kanady, jeho nemovitostní trh je zahlcen praním špinavých peněz z Ruska. Západní pobřeží Spojených států a Kanady je zahlceno praním špinavých peněz z Číny. Místní orgány se tomu velmi usilovně a zatím ne příliš úspěšně věnují, protože vědí, že to funguje jako pračka. Jakákoli daňová úprava na tom vůbec nic nezmění. Oni si potřebují ulít ty špinavé peníze do svobodného světa, a jestli tam zaplatí čtyři, nebo osm procent daně, to je jim úplně jedno. Oni si ty prachy potřebují ulít. Z tohoto důvodu třeba bychom i my měli zaměřit pozornost na nemovitostní trh, který je tady dnes ve vlastnictví našich ruských přátel, protože to je nějakých nemovitostí. A upřímně řečeno, velkorysé investice do nemovitostí, které realizuje ona panem prezidentem adorovaná čínská firma CFC, ujišťuji vás, pane poslanče Michálku prostřednictvím pana předsedajícího, že s tou nějaké to procento daní taky vůbec nehne. Té jde o něco úplně jiného. Ale to je úplně jiný problém než daňový, to je problém pro služby a pro boj s praním špinavých peněz.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní tady mám pana poslance Stanjuru s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl reagovat na vystoupení pana předsedy Michálka. Naším cílem je ochránit nebo zrušit tu daň především pro české občany. To, co jste říkal, je určitě k úvaze, my jsme na to téma připraveni debatovat. Přijde mi lepší propustit ten zákon do druhého čtení, klidně, pokud se na tom dohodneme, můžeme prodloužit dobu projednávání ve výborech z 60 na 90 dnů se souhlasem předkladatele, máme na to tři měsíce, abychom to debatovali. To se buď dohodneme, nebo nedohodneme.

Chtěl bych ještě poukázat na jeden aspekt, výhodu pro naše občany a pro mladé rodiny. Zpřísňují se podmínky pro poskytování hypoték. Můžeme se přít o tom jak, ale reálně se zpřísňují. A můžeme říkat, jestli banky chtějí chtít deset, dvacet, třicet, čtyřicet procent naspořeného k tomu, co si chtějí půjčit, ale na daň z nabytí nemovitosti vám žádná banka nepůjčí. To jsou další peníze, které musíte mít k dispozici k tomu, abyste si mohli pořídit vlastní bydlení, a podle mě je to další argument k tomu, abychom těmto rodinám pomohli minimálně snížením této daně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP