(9.50 hodin)

 

Poslanec Stanislav Mackovík: Pane předsedo, páni ministři, dámy a pánové, dovolím si takový historický exkurz na vystoupení pana ministra prostřednictvím pana předsedajícího. Za prvé bych chtěl připomenout, že Severoatlantická aliance za posledních 14 let zlikvidovala 7 států. Nemusíme jmenovat, protože občané těchto států migrují do Evropy a spolu s nimi i mnozí teroristé, kteří jsou Západem živeni, vycvičeni a financováni. První střet s islamisty byl už v 80. letech. Byla to válka v Afghánistánu. Pak se nám to přelilo dál. A nemusím tady vykládat, kdo afghánské mudžahedíny cvičil. Byli to především západní experti.

Teď trošku starší historický exkurz, pane ministře prostřednictvím předsedajícího. Název Bundeswehr pochází od Hasso von Manteuffela, který mimo jiné velel 5. tankové armádě během ofenzivy v Ardenách v prosinci 1944. Je to Němec. Byl to člověk, který byl orientován na fašisty, protože jim sloužil. Dál chci podotknout, že víc jak stovka bývalých generálů a plukovníků Wehrmachtu sloužila později v Severoatlantické alianci a Bundeswehru a zakládala právě Bundeswehr. Nemusím připomínat letecká esa, která v roce 1955 velela útvarům letectva. Školili se ve Spojených státech a mnozí mají za sebou desítky a stovky sestřelů, a především západních pilotů, nejen těch ruských.

Takže pane ministře, když tady chcete argumentovat, tak jak argumentujete, tak pouze dáváte najevo svůj blízký vztah k sudetoněmeckému landsmanšaftu. Není to nic, co by občané České republiky potřebovali slyšet. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Ondráček.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedo. Budu velmi krátký. Nevážený pane ministře, projevy tohoto charakteru, řeknu pindy, si nechte na srazy sudeťáků, kde vy veřejně vystupujete. Neurážejte české občany. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: S řádnou přihláškou pan předseda Filip.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Kdybych si nevážil jednacího řádu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, tak bych panu ministru Hermanovi odpověděl před vámi, ale protože si toho vážím, tak na jeho ideologický projev reagovat nebudu, najdu si na to jinou příležitost. Kdyby se radši pan ministr staral o to, jak funguje Ministerstvo kultury, jak je podfinancované, jakým způsobem lidé reagují na jeho nesmyslné kroky, jakým způsobem oceňují jeho nepráci. Ať se stydí! (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě pan ministr kultury. Ještě upozorňuji, že tématem je interpelace na pana ministra obrany.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Ano, děkuji. Nicméně na tuto invektivu musím zareagovat. Nevím, co měl pan předseda na mysli, protože když jsem nastupoval na Ministerstvo kultury, tak náš rozpočet byl 8,7 miliardy, letos je to 12,7 miliardy. Bylo to před těmi třemi lety 0,76 % ze státního rozpočtu, letos je to 0,96 a pro příští rok jsme na 1,3 %. Takže to, co jsme slibovali, 1 %, bude splněno. Kultura byla velice výrazně finančně navýšena. Kulturní památky jsou opravovány nebývalým způsobem. Když jsem před deseti lety na Ministerstvu kultury pracoval, tak byl rozpočet Národního památkového ústavu 400 milionů korun, letos hospodaří se 4 miliardami. Státní fond kinematografie měl tehdy rozpočet 58 milionů korun, letos má 1,2 miliardy. A platy zvyšujeme způsobem, který opět nemá v posledních letech obdoby.

Takže jsou to plané invektivy. Já to samozřejmě chápu. Když scházejí skutečné argumenty, tak se uchylujeme ke lžím, což je komunistická praxe celá desetiletí. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Další přihlášky do rozpravy nemám. Ještě přivolám kolegy z předsálí.

 

Návrh usnesení, který přednesl pan místopředseda, jsme slyšeli, to znamená je to vyjádření nesouhlasu s odpovědí pana ministra obrany.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 155, přihlášeno je 89, pro 23, proti 32. Tento návrh nebyl přijat. Tím tedy končím interpelaci na pana ministra Stropnického.

 

Zeptám se pana poslance Fiedlera, zda by souhlasil s postupem, protože máme dostatečné kvorum, zda by v této fázi mohl přednést návrh usnesení k první interpelaci, a my se s ní vypořádáme hlasováním. Vidím, že se mnou souhlasí. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Ano, pane předsedo, měli jsme oba stejnou myšlenku, takže jste mě předešel. Já bych to stejně navrhl sám. Chtěl bych využít toho, abychom konečně dokončili sněmovní tisk 1085, kdy bychom mohli přistoupit pouze k závěrečnému kroku, a to je hlasovat o usnesení.

Nejdříve dvěma třemi větami velmi krátce řeknu, co se odehrálo, a potom přednesu návrh usnesení. Jednali jsme o koncepci Ministerstva školství k jazykovému vzdělávání, která dlouhodobě není zpracována, a nebyly podávány věcné a relevantní informace. Na základě toho jsem navrhl usnesení, které zní: "Poslanecká sněmovna vyjadřuje nesouhlas s odpovědí premiéra vlády."

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Takže to je usnesení, o kterém můžeme hlasovat. Ještě jednou, je to vyjádření nesouhlasu Poslanecké sněmovny s odpovědí pana předsedy vlády na interpelaci pana poslance Karla Fiedlera.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro návrh usnesení. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 156, přihlášeno je 90, pro 20, proti 15. Tento návrh nebyl přijat.

 

A pokud budou páni poslanci Luzar a Valenta souhlasit, tak bychom stejně vyřešili i interpelace... (Jmenovaní poslanci namítají, že tam nebyla ani otevřena rozprava.) Prosím, nechte mě domluvit ... stejně vyřešili interpelace na paní ministryni Valachovou a Šlechtovou v tom smyslu, že bychom je hlasováním přerušili, protože ony byly přerušené pouze mým rozhodnutím v důsledku nedostatku kvora a bude pro mě čistší, když budeme hlasovat o přerušení do doby přítomnosti interpelovaných.

 

Takže jestli je s tím souhlas, není námitka, tak nejprve bychom hlasovali o tom, že přerušujeme interpelaci pana poslance Leo Luzara na paní ministryni Valachovou do přítomnosti paní ministryně.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 157, přihlášeno je 90, pro 59, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Teď budeme hlasovat o přerušení interpelace pana poslance Valenty na paní ministryni Šlechtovou taktéž do doby přítomnosti paní ministryně.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 158, přihlášeno je 90, pro 58, proti nikdo. Tento návrh byl přijat a interpelace byla přerušena.

 

Tím jsme se tedy vypořádali i procesně se všemi písemnými interpelacemi a já ještě upravím seznam omluv. Pan ministr Zaorálek svoji celodenní omluvu upravuje na omluvu od 12 hodiny z důvodu zahraniční cesty. Pan poslanec Petr Adam ruší svoji omluvu, protože je přítomen. Pan poslanec Čihák se omlouvá od 9 do 11 ze zdravotních důvodů, pan poslanec Urban z celého jednacího dne bez udání důvodu, pan poslanec Kaňkovský po celý jednací den z osobních důvodů, paní poslankyně Lorencová od 9 do 13 z důvodu návštěvy lékaře a pan poslanec Sedlář mezi 9 a 11.30 z pracovních důvodů. Tolik omluvy.

Vzhledem k tomu, že jsme vyčerpali písemné interpelaci, přeruším jednání Sněmovny a budeme pokračovat v 11 hodin body, které jsou zařazeny na pořadu schůze. Do 11 hodin přerušuji jednání Sněmovny.

 

(Jednání přerušeno v 9.59 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP