(9.40 hodin)
(pokračuje Stropnický)

To je snad ve stručnosti vše. Jenom bych ještě chtěl dodat k té pověstné afilaci. Pokud má být aliance funkční, a vy, prostřednictvím pana předsedajícího, po tom vlastně voláte, tak funkční může být jenom tehdy, když bude schopna po silách rychlé reakce disponovat taky dobře secvičenými a účinnými silami následného sledu. A předmětem vytváření větších celků v rámci i evropských uskupení je právě schopnost následných sil, aby byly účinně schopny zasáhnout v případě napadení některého z členských států. Nic ví, nic míň. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Dvě faktické poznámky - nejprve pan poslanec Luzar a potom pan poslanec Ondráček.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Pane ministře, použil jste krásné úderné slovo v boji - boj proti ISIL. Je to krásné slovo, krásně zní, ale ten výklad dle komentátorů NATO je v tom, že vojáci NATO posílí radiolokátory monitorování letouny AWACS. To není boj, to je pouze sledování z velké dálky boje, který se odehrává na zemi. Pokud to opravdu myslíte s bojem proti ISIL vážně, tak NATO musí přijít v pozemních silách do těchto zemí a do těchto bojů.

Co se týče článku 5, dneska jsem shodou okolností slyšel komentáře přímo z Bruselu, které hovoří o tom, jak se všichni těší na přítomnost amerického prezidenta Trumpa, aby z jeho úst konečně slyšeli, přímo z jeho úst, zda opravdu platí článek 5. Že nechtějí slyšet komentátory jeho výroku, ale chtějí to slyšet od něho. Čili kde je ten slavný článek 5 NATO, když tomu sami nevěříme a musíme počkat, až přijede nový americký prezident, aby nás, vazaly, ubezpečil, že opravdu ta Amerika za námi bude stát? Přehrajte si zpravodajství dnešní ČT, uvidíte, že má slova jsou pravdivá. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Ondráček, také faktická poznámka.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedo. Jak jsem poslouchal pana ministra Stropnického, tak nevím, jestli si z nás dělá blázny, anebo neví, o čem mluví. Na jednu stranu - (Hlas z vládní lavice: Ježíšmarjá!) Ano, ježíšmarjá. Na jednu stranu mluvíte o tom, že NATO nemá za úkol chránit evropský prostor a nebude plnit úlohu pohraniční policie někde ve Středozemním moři, aby bránilo, dovolím si říct bránilo Evropu před invazí, která tady už několik let probíhá, a jsou to miliony lidí, kteří sem přišli, protože to není problém NATO a tvrdíte, že je to problém policie, a na druhou stranu si NATO osvojuje jednu z věcí, která je vyloženě právě policejní, a to je boj proti terorismu. Takže NATO nechce chránit Evropu, ale chce bojovat v Evropě proti teroristům. Takže si chce hrát na policajty uvnitř Evropy. Takže pane ministře, pokud by NATO chtělo chránit členské státy Evropské unie, tak taky chrání to, aby sem nepronikaly miliony lidí, protože pak by terorismus, se kterým chce NATO bojovat, nebylo potřeba.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní má slovo pan místopředseda Filip.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji vám, pane předsedo. Pane ministře, postupnými kroky se dostaneme možná k tomu, co jsem chtěl při té interpelaci vědět. Dostali jsme se k tomu, jakým způsobem vnímáte politiku Spolkové republiky Německo, dostali jsme se k tomu, a to myslím, že je dobré, že nikdo z těch ohrožených států, a dobře rozumím tomu, že Česká republika se necítí podle vás státem ohroženým tou migrační vlnou, že jednotlivé členské státy paktu - a já to slovo použiji v pozitivním slova smyslu, abych nemusel, a řekl jsem to několikrát, když jsem ve svém úvodním slově řekl ten celý název Washingtonské smlouvy - nepožádaly o aktivaci článku 5, aby se tedy použila armáda členských států na ochranu vnější schengenské hranice. To jsem se dozvěděl.

Přesto jsem přesvědčen, že vysvětlení, které jste nám podal ve věci afilace, jak citujete z té nikoliv české verze té nezávazné deklarace, tak úplně spokojen s odpovědí nejsem. Navrhuji tedy Poslanecké sněmovně, aby nesouhlasila s odpovědí na mou interpelaci, ale podotýkám, že přece jen dvě další odpovědi, které jste původně považoval za nepotřebné, jste mi řekl a za ty osobně děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji za návrh usnesení. O tom samozřejmě budeme hlasovat. Ještě si s přednostním právem přál vystoupit pan ministr kultury.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, já jsem se přihlásil do této diskuse, protože nechci, aby se písemné interpelace změnily v komunistickou propagandu. To, co zde zaznívá, jsou nehorázné nepravdy. Mír v Evropě po druhé světové válce je zajištěn právě pouze díky společenství Severoatlantické aliance. Komunistům se nepodařilo rozpoutat další válku. Samozřejmě že ruská okupace východu Ukrajiny a Krymu je velké bezpečnostní riziko velmi blízko našim hranicím. A jedině díky našemu členství v Severoatlantické alianci máme skutečně bezpečnostní jistoty. Je třeba, aby to tady také zaznělo. Komunisté měli čtyřicet let čas na to, aby tuto zemi zdevastovali morálně a hospodářsky takovým způsobem, že se z toho hrabeme dodnes. A já tady pozvedám hlas proti této komunistické propagandě, která v roce 2017 zaznívá na půdě českého parlamentu!

Je to nepřijatelné a je to hanba české politiky, že komunisté stále v Parlamentu sedí!

Děkuji za pozornost. (Z řad poslanců KSČM se ozývá bušení do lavic.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím poslance z levé strany spektra o klid. Kdo se přihlásí, dostane slovo, není potřeba bušit do nábytku.

Prosím pana předsedu Kováčika, potom pan poslanec Mackovík, potom pan poslanec Ondráček, všechno faktické poznámky.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, já se velmi ostře ohrazuji jménem oněch statisíců voličů KSČM a žádám pana ministra Hermana, aby se jim především okamžitě omluvil za svoje slova o tom, že v této době zde komunisté nemají co dělat. (Hovoří velmi důrazně.) Ti voliči jsou občané České republiky a nejsou to žádní lidé druhé kategorie! Jsou to stejně rovnoprávní občané se stejnými politickými právy, jako mají voliči KDU-ČSL nebo hnutí ANO nebo sociální demokracie, Občanské demokratické strany nebo kterékoliv z jiných politických stran, které se podle Ústavy České republiky ve svobodné soutěži ucházejí o to být tady a zastupovat občany České republiky zde při zákonodárné a jiné činnosti, která tomuto ctihodnému shromáždění přísluší.

Zejména podivně to zní z úst člověka, který těmi samými ústy říká o tom, jak je dlouho po druhé světové válce dobře, že nás tady hájí, možná s jeho názorem to tak skutečně souvisí, agresivní pakt, čili pacta sunt servanda, čili dohody je třeba držet, čili pakt je dohoda, to není nic, co by bylo nějaké špatné slovo. Je to jednoslovné vyjádření, jednoslabičné vyjádření. Ano, je to přesně to vyjádření. Podle našeho soudu NATO je agresivní pakt! Podle našeho soudu NATO není mírotvůrce. Podle našeho soudu tam, kde NATO poslední možná desítky let zasahovalo, a jmenuji Libyi, Irák, Sýrii a další, třeba Afghánistán, tak není klid. Jsou to zničené státy a jsou hnízda terorismu, a právě odsud sem do Evropy proudí miliony uprchlíků, pravda, většinou zoufalých lidí, kteří hájí svoje životy, kteří hájí holé přežití, ale s nimi také přicházejí teroristé. (Předsedající upozorňuje na čas.)

Já žádám pana ministra Hermana, aby se okamžitě voličům KSČM omluvil. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Mackovíka, potom pan poslanec Ondráček a další. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP