(Jednání pokračovalo v 11.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážené kolegyně, vážení kolegové, přeji pěkné dopoledne. Nyní bychom se měli věnovat pevně zařazeným bodům 246, 288 a 229. Jsou to sněmovní tisky 1105, 968 a 996. Ve 12 hodin bychom měli zahájit projednávání bodu 11. Je to sněmovní tisk 931, Vojenské zpravodajství, druhé čtení. Poté bychom případně projednávali body z bloku smlouvy, první a druhé čtení dle schváleného pořadu schůze. Odpoledne projednáme bod 343, což jsou ústní interpelace.

S přednostním právem se hlásí pan předseda Mihola. Prosím.

 

Poslanec Jiří Mihola: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si vás požádat o pevné zařazení bodu 183, což je sněmovní tisk 1020, tedy novela zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, předložená Vítem Kaňkovským.

Včera zde Vít Kaňkovský odůvodňoval potřebu projednat tuto novelu zákona, protože stávající znění nelogicky zvyšuje náklady zdravotnických zařízení, a to nejen nemocnic, ale i ambulantních zařízení na servis zdravotnických přístrojů a instruktáže k práci s nimi. Jsem přesvědčen, že pokud chceme efektivně čerpat prostředky z veřejného zdravotního pojištění a nezatěžovat zdravotní systém k zajišťování externích služeb, které kladou nároky personální, pak je tato změna více než potřebná. Chci také podotknout, že jde o nápravu stavu, který schválilo toto složení Poslanecké sněmovny, takže je to šance odejít z tohoto volebního období v tomto ohledu s čistým štítem.

Dovoluji si vás proto, vážené kolegyně a kolegové, zdvořile požádat o zařazení tohoto bodu, aby mohl být schválen ještě do konce volebního období, a to tedy konkrétně na středu 7. 6. 2017 ve 14.30 hodin. Připomínám, že návrh má podporu Ministerstva zdravotnictví, souhlasné stanovisko vlády.

Děkuji vám za pozornost, a prosím tedy ještě jednou o podporu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Pro pořádek zopakuji návrh - ve středu 7. 6. ve 14.30 jako první pevně zařazený bod. Dobře, děkuji.

Táži se, zda má někdo další ještě návrh na změnu programu. Prosím, pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jsem to sice nekonzultoval s panem předsedou Miholou, ale ten návrh zákona má podporu našeho klubu a já si myslím, že jsme schopni projednat zítra. Nezaznamenal jsem větší výhrady z ostatních poslaneckých klubů. To projednání by mohlo jít poměrně rychle. Já jenom, abychom to zkusili projednat zítra po pevně zařazených bodech. Tím se nijak nenarušuje schválený program jednání a uvidíme, jestli to zítra zvládneme, nebo ne. Jestli by pan předseda Mihola proti tomu neměl námitek?. Bylo by to hotovo dřív.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já eviduji váš návrh a eviduji jej jako protinávrh. To znamená, předpokládám, že pan předseda Mihola souhlasí s tím, že by tento bod byl dán na 26. 5. V případě, že nebude schválen, tak poté dám hlasovat na 7. 6. Táži se, zda někdo další máte ještě návrh na úpravu nebo změnu programu. Žádné návrhy nevidím.

 

Jestliže je tomu tak a nikdo nepředkládá návrhy na změnu programu, přečtu tedy návrh. Ten zní, aby bod č. 183, sněmovní tisk 1020, zákon o zdravotnických prostředcích, byl zařazen zítra 26. 5. jako první bod po pevně zařazených bodech.

 Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 159. Přihlášeno je 109 poslankyň a poslanců, pro návrh 79. S návrhem byl vysloven souhlas a tento bod byl pevně zařazen zítra, 26. 5., po pevně zařazených bodech. A o tom dalším návrhu tedy nedám hlasovat.

 

Vzhledem k tomu, že další bod by měl uvádět ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek a nikde ho zde nevidím, přeruším jednání Sněmovny na pět minut a počkám, až se dostaví pan ministr zahraničních věcí. To znamená, přerušuji jednání Sněmovny do 11.11 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 11.06 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP