(16.20 hodin)

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Jenom velmi krátce. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nevím, kde vážený pan kolega Šidlo prostřednictvím pana předsedajícího k těm číslům přišel. Ale ony nejsou pravdivé. Já bych s ním rád probral, nebo já s ním v zákulisí proberu, kde k těm číslům přišel. Nic takového se neodehraje a odehrát nemůže. To je všechno.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Jako další vystoupí s interpelací pan poslanec Petr Bendl a bude interpelovat také ministra dopravy Dana Ťoka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Vážený diskutující pane ministře dopravy... (Ministr hovoří s poslancem Šidlem.) Kdybyste dovolil... Dobře, nebude poslouchat, tak třeba uvidíme, na co odpoví.

Městský soud v Praze zahájil insolvenční řízení se společností Delta Capital, do jejíž skupiny patří tiskárna SPM, která získala od Ministerstva dopravy zakázku na výrobu registračních značek za 350 mil. korun. Ministerstvo se zatím ale neobává, že by tím bylo vydávání SPZ nějak ohroženo. Tak se chci zeptat, jakým způsobem došlo ministerstvo k takovému závěru, jestli existuje nějaký krizový scénář pro případ výpadku dodávky SPZ a zdali to spíše není celé připraveno jenom pro to, aby se zakázka zadala z ruky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní má slovo pan ministr.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já na to chci reagovat velmi jednoduše. Žádný scénář nebo žádná situace, kde bychom si připravovali, že bychom chtěli něco dát někomu z ruky, neexistuje. Předně dnešní dodavatel SPZ byl řádně vysoutěžen a podal nejnižší nabídku, to znamená, že Ministerstvu dopravy nezbylo nic jiného - ne nezbylo nic jiného, Ministerstvo dopravy fungovalo v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a účastníkovi, který splnil veškeré podmínky, prostě zakázku udělilo. Jsme tomu velmi rádi, protože značky dnes pořizujeme za zlomek ceny, než se dlouhá léta nakupovaly na Ministerstvu dopravy, a myslím si, že to je správně.

My jsme samozřejmě zaznamenali, že firma, nebo vlastník firmy, tam je propojení mezi vlastníkem firmy SPM a společností Delta Capital. My jsme se dotázali, zdali to má mít nějaký vliv na dodávku, a dnešní dodavatel uvádí, že nevidí žádný problém. Samozřejmě, my jsme na takovéto záležitosti standardním způsobem připraveni. V případě případné insolvence dodavatele má rámcová smlouva smluvní zajišťovací institut ve formě bankovní garance. Mělo-li by dojít k tomu, že se firma zlikviduje nebo nebude schopna dodávat tyto značky, tak samozřejmě učiníme veškeré kroky, aby značky byly zajištěny, ale mám pocit, že v současné době, zvlášť na základě návrhu na insolvenci na osobu blízkou v tomto případě vyvozovat, že už nemáme možnost dodávat značky, je příliš odvážné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku.

 

Poslanec Petr Bendl: Přesto tedy jenom zopakuji, co jste řekl: Řešíme veškeré kroky k tomu, kdyby se tak nestalo. Teď jenom cituji, možná to ze zápisu pak půjde vytáhnout. Které to jsou? Jste tedy připraveni na to, že když se tak nestane, protože se nabízí situace, že někdo, protože měl finanční problémy, nabídl velmi nízkou cenu, nebude ji schopen možná realizovat, říkáte, že tam je bankovní záruka, což je určitě dobře, pokud tam je, ale může se ministerstvo dostat do té situace, že SPZ zkrátka nebudou. Mě zajímá, jestli jste na to připraveni, abyste nemuseli dávat zakázku z ruky.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan ministr bude reagovat.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, toto je situace, která se samozřejmě může stát každému. My jsme v té soutěži měli několik účastníků. První tři nebo první dva dali velmi podobné ceny. V případě, že tento účastník nebude schopen tu cenu dodat, nebo ty poznávací značky vyrobit a dodat, tak budeme hledat řešení. Preferované řešení samozřejmě je, aby to mohlo být jinou formou, ale pokud jste v tísni, tak se vám JŘBU může stát. Ale já ho tady nepředpokládám a nemyslím si, že by mělo nastat, protože tak jak jsem to viděl, výroba funguje, není to otázka, že by byl někdo ve finančních problémech. Oni tu výrobu mají vybudovanou, sám jsem ji viděl a nevidím důvod, proč by nemohla fungovat. Není to nic finančně náročného, pokud ten byznys model pracuje, tak uvidíme.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jako další se svou interpelací vystoupí pan poslanec Karel Rais. Připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Interpelace bude směřovat na ministryni školství Kateřinu Valachovou. Máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Dobrý den, paní ministryně, dobrý den, kolegové a kolegyně. Paní ministryni bych si dovolil interpelovat ve věci průběhu posledního ročníku státních maturit. Nejsem domluvený se Zlatuškou, obrátilo se na mě několik ředitelů středních škol a byl jsem doslova šokován neprofesionalitou a neschopností pracovníků Cermatu, to je organizace, která pracuje pod vaším vedením.

O co šlo konkrétně? 11. dubna tohoto roku vznikly na školách rozsáhlé problémy s digitalizací písemných prací z českého jazyka a literatury. Na mnoha školách to znamenalo prodlevy v řádu hodin, na některých školách docházelo k doskenování prací ještě další den. Vysvětlení pana ředitele Cermatu, že v tuto dobu nasadili do ostrého provozu nový software, který nebyl řádně odzkoušen a který tuto chybu zapříčinil, je tristní. Helpdesk Cermatu zůstal také několik hodin hluchý. Ředitelé škol a školní zkušební komisaři se tak stali rukojmími zcela nepřehledné situace.

Pokud vím, tak pod gescí Cermatu loňské maturity stály 300 milionů korun. Jen Cermat spolykal téměř 180 z nich. Nedovolím si nezdůraznit, že to bylo šestnáctkrát více než v sousedním Slovensku. Za hodně peněz bych očekával také hodně muziky. Zatím jsme dostali jen neprofesionální služby 4. cenové skupiny.

Prosím o vyjádření, jaké opatření jste přijala nejen k tomuto, aby se situace neopakovala. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Slovo má paní ministryně Kateřina Valachová.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já začnu možná od konce z hlediska porovnání nákladů organizace státní maturitní zkoušky se Slovenskem. Tady jsem už, jestli se nepletu, v minulosti nějakým způsobem reagovala. Asi bych jenom stručně řekla, že oba systémy jsou nesrovnatelné zejména z toho důvodu, že v případě takzvané nízké částky na Slovensku nejsou tam započítávány ty náklady, které nesou samy školy, a co všechno si musí organizovat školy a zajišťovat školy. Naopak Cermat pracuje na základě poměrně zcentralizovaného řízení nebo organizace státní maturitní zkoušky, tak jak vyplývá ze zákona, tudíž ten zdánlivý rozdíl v cenových hladinách.

Co se týká toho, co popisoval pan profesor Rais, tak se přiznám, že já osobně takovou informaci nemám, že by došlo ke kolapsu v rámci určité písemné části maturitní zkoušky. Mám tady samozřejmě připravenou nějakou byrokratickou úřední odpověď, ale myslím si, že by bylo namístě v tuto chvíli přislíbit, že situaci prověřím a pana profesora Raise budu informovat písemnou cestou, případně doplním v některé z následujících interpelací.

Možná jenom dodám, že co se týká meziročního nárůstu nákladů maturitní zkoušky, tak tam jenom chci říci, že za tím stojí novela školského zákona, která od roku 2017 do povinnosti Cermatu znovu zařadila centrální hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury a plánované náklady v této nové aktivitě dosahují hodnoty 20,8 milionu korun. Srovnatelné náklady jsou pro rok 2017 dokonce o více než 9 milionů nižší, píší mi úředníci Cermatu.

Takže já tu danou věc prověřím, prošetřím a dám panu profesorovi písemnou zprávu. Samozřejmě budu k dispozici jak osobně, nebo v případě interpelací.

Na závěr přece jenom musím říci, že to není organizace pod mým vedením. Je rozhodně pod mou odpovědností, ale jinak má samostatného ředitele a ten samozřejmě tuto organizaci řídí. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP