(16.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Doplňující otázku položí pan poslanec.

 

Poslanec Karel Rais: To je spíš poznámka. Já bych chtěl k tomu zdůraznit tu skutečnost, jestli je pravda to vysvětlení, které jsem obdržel od ředitele Cermatu prostřednictvím samozřejmě ředitelů škol, že v tu dobu nasadili do ostrého provozu nový software, který nebyl řádně odzkoušen a který to zapříčinil, tak to je hrubá manažerská chyba. Tohle bych docela rád chtěl vědět, jestli to skutečně bylo, protože ať to dělá víc nebo míň práce, tak 300 milionů je v podstatě až 600 učitelů roční plat. Čili bavíme se o nákladech tady na tuto akci, která se čítá 500, 600 učitelů ročně nákladově. A proti tomu stojí vyjádření, že jim selže zrovna v ten inkriminovaný dne software. Tak jenom bych docela rád, pokud bude ta diskuse, toto slyšel. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Slovo má paní ministryně.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, jak už jsem řekla, já tady tu konkrétní záležitost zkrátka prověřím, podám zprávu. Ale jenom pro uklidnění pana profesora Raise a ostatních kolegů z Poslanecké sněmovny: v roce 2012 byly náklady na maturitní zkoušku 196 milionů korun. V letošním roce, dokonce i tedy s tím rozšířením o centrální hodnocení písemných prací z češtiny, je to 160,7 milionu korun. Tak tady jenom pro pořádek z hlediska historie, abychom se jako vláda a koalice zbytečně nebičovali. Ale prověřím to.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jako další vystoupí se svou interpelací paní poslankyně Věra Kovářová. Připraví se pan poslanec Leo Luzar. Já jenom poprosím o chvilku strpení, přečtu omluvu ministra zemědělství Mariana Jurečky, který se omlouvá do konce dnešního jednání z resortních důvodů. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, o eGovernmentu se hodně mluví, ale méně se v něm skutečně dělá. Alespoň to je můj dosavadní dojem. O důvodech nechci spekulovat, ale může jít třeba jen o to, že jsme zvyklí dělat věci složitěji, než je nutné, a komplikované praxe se konzervativně držíme a moc nepřemýšlíme nad tím, jak by to šlo jednodušeji a lépe. Teprve konkrétní příklady úkonů, které by bylo možné zjednodušit, nás mohou pohnout správným směrem.

Myslím, že takovým příkladem může být to, jak řidiči zjišťují, jak jsou na tom s body, které dostávají za spáchané dopravní přestupky. Současný systém je po mém soudu skutečně komplikovaný a doslova volá po moderním řešení, kdy se řidiči budou moci o stavu svého bodového konta přesvědčit z pohodlí domova. A moje otázka zní, zda s touto tezí souhlasíte. Pokud ano, můžete odpovědět, kdy se řidiči nového řešení dočkají, popřípadě co brání tomu, že se ještě nedočkali? Co jste pro to udělal nebo uděláte vy osobně? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně, a slovo má ministr dopravy Dan Ťok.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tak na tyto sugestivní otázky nelze než odpovědět, že všechno, co bude v mých silách. Ale nechci tu odpověď jenom takto zkrátit.

Souhlasím s vámi, že o eGovernmentu se víc mluví, než se pro něj dělá dlouhodobě, a i na našem Ministerstvu zejména proto - ale není to tak, že bych se chtěl vymlouvat - že se tam ministři velmi často střídali, tak spíš jsme v situaci, kdy horko těžko držíme všechny registry tak, aby pracovaly.

Na druhé straně informovanost občanů o stavu bodového konta je samozřejmě velké téma. Hovoří se o něm často. Dneska existují dva způsoby. První je, nebo může být samozřejmě osobní návštěvou, ale také elektronicky. Tady musím dodat - avšak použitím datových schránek. Buď můžete přes dopravní úřad, na Czech POINT, nebo na Ministerstvo dopravy. Situace je taková, že výpis z Czech POINTu stojí 100 korun, výpis z evidenční karty řidiče 15 korun za první stranu, 5 korun za další stranu, a pokud máte datovou schránku, tak si o něj můžete požádat a dojde vám to mailem. Do budoucna bude možnost přístupu k bodovému kontu pomocí občanského průkazu. V dalších novelách našich zákonů počítáme s tím, že by to bylo zákonem upraveno. Mělo by to být pomocí občanského průkazu s kontaktním čipem dle novely zákona o občanských průkazech. Tato je teď v legislativním procesu. Tato nová technologie, která je v gesci Ministerstva vnitra, zajistí dostatečnou bezpečnost přístupu k osobním údajům. Dokud nejsou občanské průkazy s čipem, tak mohou občané sledovat stav svého bodového konta přes ty zmiňované datové schránky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji a nyní má slovo paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za odpověď, pane ministře. Chtěla bych se zeptat, zda jste v kontaktu s Ministerstvem vnitra ohledně přístupu občanů prostřednictvím e-občanek, protože dost často se stává, že jednotlivé resorty mezi sebou nekomunikují ani v těchto věcech, a potom by to pro občany znamenalo mnohé komplikace. Tak zda jste v kontaktu, zda již připravujete nějaké řešení i tedy v té legislativní podobě a zda by se toho občané mohli dočkat tedy následně po nabytí účinnosti zákona o elektronických občankách. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji a reagovat bude pan ministr.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Ano, v kontaktu jsme, probíhají na pracovní úrovni komunikace. Teď vám ale úplně neřeknu přesně. Bývám pravidelně informován na poradách, že v souvislosti s evropskými systémy a propojením databází tam ta komunikace probíhá velmi pravidelně a určitě připravujeme kroky k tomu, aby se zesouladilo přijetí toho našeho zákona s elektronickými občankami.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní mám pro přítomné poslance informaci: V tuto chvilku končí zasedání sněmovní komise pro výběr nového vedoucího kanceláře. Pan předseda ODS mě požádal, zda bych po dohodě s přítomnými nepřerušil jednání na 15 minut. V případě, že bude mít někdo nějakou námitku, tak samozřejmě jí vyhovím a budeme pokračovat.

(Poslanec Luzar a poslanec Stanjura komunikují mimo mikrofon.)

Nebo, pane poslanče, zkuste přednést svoji interpelaci, já se zatím spojím s legislativou, jestli by mě nemohl někdo vystřídat. Ještě to uděláme takhle. Takže prosím, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, dovolte, abych vás interpeloval ve věci dle mého názoru docela jednoduché, byť s dopady, které se týkají většiny asistentů pedagogů. Mám tady případ, jméno znám i konkrétní školu znám. Jedná se o školu, přibližně sto dětí, která poskytuje vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami od mateřské školy po střední školu. Pracuje tam již sedm let paní, která poskytuje služby asistenta pedagoga a funguje v úplně stejném režimu, který zde z tohoto místa byl tolik kritizován u učitelů. To znamená, má již sedm let smlouvu do prázdnin, potom hurá na úřad práce, potom po prázdninách znovu ji najmou. Prý je to normální, bylo řečeno jejím zaměstnavatelem. Tím zaměstnavatelem, který totéž tvrdě vyžadoval od učitelů, zákonem jsme to zatrhli a zapomnělo se na tuto odbornost, která v těch školách je. Buď tedy to myslíme vážně s těmi asistenty pedagogů a dáme jim nějaké sociální jistoty, ať si mohou vzít hypotéku, ať mohou nějak v životě fungovat, anebo se na celou inkluzi tedy s prominutím vybodněme, protože jsme nepřipravili podmínky, aby mohla ve funkci inkluze v tom školství opravdu nastat.

Má otázka tedy zní: co s tím urychleně chcete dělat? Jméno i údaje mám, jak již uvádím. A paní uvádí: "Je mi jasné, že tento e-mail bude mít za následek vyhazov ze zaměstnání. Ale v našem státě se není čemu divit. Pokud člověk řádně pracuje, stará se o rodinu, jsou mu házeny jen klacky pod nohy." Já tuto paní znám a je mi jasné, že když už tohle to píše, je ve stavu, kdy opravdu neví, jak dál. Po sedmi letech práce ve školství. Dle mého názoru je to obrovská ostuda Ministerstva školství. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP