(14.30 hodin)

 

Poslankyně Radka Maxová: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dobrý den. Já bych vás ráda požádala o zařazení bodu číslo 76, sněmovní tisk 957, novela zákona o registrovaném partnerství, jako bod po pevně zařazených bodech, a to buď tuto středu, anebo tento pátek, a to z toho důvodu, že tato novela zákona v podstatě dává stejná práva dětem, které žijí ve stejnopohlavních párech, tak jako děti v heterosexuálních párech. A vzhledem k tomu, že počet dětí již převyšuje hranici tisíc a bude nám stále narůstat, tak si myslím, že tyto děti by měly mít stejná práva jako děti vyrůstající v heterosexuálních, takže především z tohoto důvodu vás žádám o podporu přeřazení tohoto tisku na středu nebo pátek po již pevně zařazených bodech. Děkuji. (V sále je stálý hluk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Maxové. Posledním přihlášeným je pan poslanec Stanislav Grospič. A vás také ještě požádám o strpení, protože požádám sněmovnu o klid! Omlouvám se. Posledním přihlášeným je pan poslanec Roman Sklenák. Ještě nemáme dostatek klidu...

Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych za skupinu předkladatelů požádal o pevné zařazení bodu pod číslem 158. Jedná se o sněmovní tisk 908, návrh na vydání ústavního zákona o referendu o vypovězení Severoatlantické smlouvy Českou republikou. Domníváme se, že tento návrh už je dostatečně dlouho v Poslanecké sněmovně. I vláda se k němu vyjádřila, byť negativně k tomu, aby se jím Poslanecká sněmovna zabývala a aby jej projednala. Vedou nás k tomu okolnosti, že se bez vědomí Poslanecké sněmovny, ale i Senátu, to znamená obou komor Parlamentu, za přispění vlády dějí pohyby vojsk Severoatlantické aliance, ale i armády Spojených států amerických přes území České republiky a vysílání vojáků české armády do zahraničí, a bylo by velice naléhavé, aby v této vypjaté situaci i Poslanecká sněmovna udělala gesto vůči občanům České republiky a splnila své závazky, to znamená, nechala je rozhodnout, zda si občané České republiky přejí nadále setrvání v tomto vojenském uskupení, jakým je Severoatlantická smlouva.

Navrhuji pevné zařazení tohoto bodu na příští týden středu 15. března odpoledne po pevně zařazených bodech.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane poslanče. Nyní pan poslanec Roman Sklenák ještě k programu schůze. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, kolega předseda Jaroslav Faltýnek navrhl pevné zařazení dvou bodů, které rozšiřují kompetence Nejvyššího kontrolního úřadu, a já za klub sociální demokracie vyjadřuji podporu pro jednání těchto dvou tisků. Nicméně kolega Faltýnek tuto věc nekonzultoval s předkládajícím ministrem a pan ministr Chvojka má dlouhodobě plánovanou zahraniční cestu. Nicméně protože je nutné tyto tisky projednat a protože těžko by se nám hledal jiný termín, tak my podporujeme i toto zařazení a uděláme vše pro to, aby ty tisky mohly být projednány v souladu s jednacím řádem. Jen chci již v tuto chvíli avizovat nepřítomnost pana ministra Chvojky, aby mu to pak nebylo vyčítáno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Jistě může vláda určit jiného z ministrů, který tento návrh předloží. Takových usnesení tady máme vícero.

Ještě než se pustíme do hlasování o změnách programu schůze, konstatuji omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny, a to od pana poslance Davida Kasala dnes od 17 hodin z osobních důvodů.

Nyní budeme hlasovat jednotlivé návrhy, tak jak byly předloženy.

 

Začneme prvním návrhem, a to návrhem pana poslance Faltýnka na pevné zařazení bodů 71 a 72 na středu 15. 3. po třetích čteních.

Rozhodneme v hlasování 159, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 159 z přítomných 151 poslanců, pro 112, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem pana poslance Marka Černocha, a to abychom zařadili po bodu 72, který jsme teď pevně zařadili na středu 15. 3., bodem Informace vlády o situaci v OKD, a to po pevně zařazeném bodu 72.

Zahájil jsem hlasování číslo 160 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 160 z přítomných 153 pro 107, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Třetí návrh je návrh pana poslance Sklenáka a ten navrhoval, abychom bod číslo 22, tisk 928, zařadili jako první bod po třetích čteních na dnešní pátek 3. března.

Zahájil jsem hlasování číslo 161.. Omlouvám se. Hlasování číslo 161 prohlašuji za zmatečné.

 

Oznamuji tedy, že jde o tisk 928, novela zákona o občanských průkazech, vládní návrh zákona.

Rozhodneme tedy v hlasování číslo 162, které jsem zahájil, a ptám se kdo je pro toto pevné zařazení bodu jako první bod po třetích čteních v pátek 3. 3. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 162 z přítomných 154 poslanců pro 124, proti 14. I tento návrh byl schválen.

 

Dalším návrhem je návrh pana předsedy Miholy, abychom se návrhu zákona o památkové péči věnovali 15. března, tedy ve středu, po pevně zařazených bodech.

Rozhodneme v hlasování číslo 163, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 163 z přítomných 154 pro 99, proti 21.

 

Ale vnímám přihlášku pana předsedy klubu ODS s přednostním právem. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Mně by stačilo, pane místopředsedo, kdybyste řekl, kam jsme ten bod zařadili. Před ty body NKÚ...?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ne. Já jsem říkal po pevně zařazených bodech. To znamená ne v tuto chvíli.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Takže až za OKD.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Za OKD.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak na to nepřijde. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Prognostické schopnosti řady z nás jsou velké. Já to nebudu komentovat. Je to regulérní návrh, o kterém jsem nechal hlasovat, a Sněmovna se tak rozhodla. Uvidíme, co to bude.

To byly návrhy, které byly s přednostním právem, protože poslední vystoupení pana předsedy klubu sociální demokracie byla jenom podpora návrhu pana poslance Faltýnka.

 

Nyní se tedy budeme zabývat, abychom pevně zařadili tisk 559, což je vládní návrh zákona o referendu, jako první bod v pátek 3. 3. po pevně zařazených bodech. Pardon, omlouvám se, jestli dobře reprodukuji pana kolegu Okamuru. Čili jako první bod po již pevně zařazených bodech zákon o referendu, tisk 559.

Zahájil jsem hlasování číslo 164 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 164 z přítomných 154 pro 46, proti 92. Návrh nebyl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP