(14.20 hodin)

 

Poslanec Karel Fiedler: Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Já jsem se přihlásil s návrhem na zařazení bodu s názvem Stanovisko a opatření vlády ke sjednocení posuzování přestupků soudních exekutorů a kontrola jejich činnosti a stanovisko vlády k rozdílnému rozhodování soudů při posuzování trestných činů. Také bych ten bod mohl uvést názvem Neznalost soudů nebo absolutní nelogická svévole v rozhodování.

Minulý týden jsme byli svědky toho, že došlo k tragické události, spáchání sebevraždy člověka odsouzeného za posouzený útok na veřejného činitele, tedy exekutora. To byla kauza, která poměrně výrazně byla v elektronických médiích prezentována, bohužel nikoliv v médiích mainstreamových, nebo dokonce veřejnoprávních.

Já bych si vám dovolil zdůvodnit, proč to navrhuji, proč tady vnímáme takové paradoxy.

V roce 2013 Albánec Skender Bojko postřelil policistu, když se zásahová jednotka dobývala do jeho bytu. Krajský soud jej odsoudil k pěti letům - zdůrazňuji postřelil - k pěti letům vězení, vrchní soud ke čtyřem rokům... (Poslanci v sále se hlasitě baví.)

Pane předsedo, kolegy zjevně nezajímá, že u nás lidé páchají sebevraždy. Já počkám, až bude patřičný klid.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vám samozřejmě dám čas navíc v tom pětiminutovém limitu. Požádám sněmovnu o klid... Pokud se sněmovna neuklidní do 30 vteřin, přeruším na pět minut schůzi... (Hluk se poněkud uklidnil.) Děkuji. Pokračujte.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji, pane předsedající. Já to jen stručně zopakuji. Albánec Skender Bojko postřelil policistu. Krajským soudem byl odsouzen na pět let vězení, vrchním soudem na čtyři roky, Nejvyšším soudem na čtyři, Ústavní soud vrátil celou kauzu na začátek projednávání a poté byl dotyčný zproštěn obžaloby. Celou dobu byl obviněný ve vyšetřovací vazbě.

Jaroslav Janota, který minulý týden spáchal sebevraždu před nástupem do výkonu trestu v podstatě za stejný delikt, ale nikoho při něm nezranil, byl vyšetřován na svobodě a byl odsouzen k dvanácti letům nepodmíněně. Svůj život ukončil minulý týden sebevraždou. A nevím, jestli jste četli jeho blog, kde popisoval okolnosti. Samozřejmě, není možno ty okolnosti brát jako bernou minci, ale je to výpověď člověka, který se evidentně nemohl smířit s tím, jaký byl verdikt soudu.

Uvedu jiný případ. Vražda dívky v Ostravě, která byla vylákána na odlehlé místo a usmrcena. Verdikt soudu pro dva pachatele byl čtyři a osm let vězení. Porovnejte si to, kolegové a kolegyně, s verdiktem Jaroslava Janoty, který nikoho nezabil, nikoho nezranil.

Machinace s exekucemi. Rok 2014 - cituji z médií: Tvrdé kritice podrobil rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a jako příliš mírný trest označil udělení pokuty ve výši 75 tis. korun v případu soudního exekutora a jeho bratra tehdy první náměstek ministryně spravedlnosti Robert Pelikán. V České televizi uvedl, že v tomto a podobných případech došlo ke zneužití pravomoci exekutora, která mu je státem svěřena. Takový exekutor by měl skončit, řekl Robert Pelikán, s tím, že kárný senát Nejvyššího správního soudu by se měl zamyslet nad tím, jak a kam chce vést justiční systém. V této souvislosti vyslovil také pochybnosti o soudcovské samosprávě. Stručný popis kauzy. Exekutor připustil, aby draženou nemovitost získala firma, jejímž byl sám jediným vlastníkem a jednatelem jeho bratr. Firma byla právnickou osobou.

A případ z nedávné doby. Týká se aktuálně předsedkyně Exekutorské komory. Obdobný případ, kdy byla vydražena nemovitost. Jednatelem firmy, která ji vydražila, byl její manžel, ale většinovým vlastníkem byla přímo sama exekutorka. Navíc je tam obvinění z machinací s cenou, ze snížení ceny a poškození věřitelů. Rozhodnutí dnes už ministra Pelikána je, že této exekutorce udělil důraznou výtku. Obrovský posun v názoru pana ministra. Nejdříve výrazně nesouhlasil s mírným trestem, a já se domnívám, že s daleko závažnějším přečinem navrhuje mírnější trest. Navíc je dáno, že soudní exekutor nesmí vyvíjet žádnou podnikatelskou činnost. Nevím, jestli je to tady bráno jako fyzická, nebo právnická osoba. Ve svém důsledku je to stejné.

Na těch dvou kauzách vidíme, že se dějí při výkonu exekucí nepravosti.

Já si tedy dovoluji navrhnout, když Sněmovna nechce propustit projednávání novely exekučního řádu na pořad Sněmovny, zařazení tohoto bodu, aby vláda sdělila své stanovisko k tomu, jakých rozdílů a obrovských nesrovnalostí jsme svědky v posuzování téměř stejných nebo velmi podobných případů, ať to bylo v případě útoku na veřejného činitele, nebo v případě exekutorů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já jsem tolerance sama, že jsem vás nepřerušil. Čili navrhujete na středu 1. března jako první bod odpoledního jednání toto stanovisko jako zprávu vlády ke sjednocení posuzování přestupků soudních exekutorů. Rozumím tomu správně?

 

Poslanec Karel Fiedler: Dovoluji si ještě navrhnout alternativní termín, středa 15. března.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Navrhnout alternativní termín vás ještě nechám, ano.

 

Poslanec Karel Fiedler: Středa 15. března po pevně zařazených bodech odpoledního jednání.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nebo 15. března po pevně zařazených bodech. Dobře.

Nyní s přednostním právem pan místopředseda Bartošek. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Já nemohu než zareagovat na pana poslance Okamuru vaším prostřednictvím.

Pane poslanče, já nechápu vaše myšlenkové pochody. Ministr zahraničních věcí zachránil člověka, zachránil občana této země, a vy si z toho děláte prachsprostý populismus, místo toho, abyste ocenil, že tato vláda se snaží a zachraňuje lidi v cizině, tak... (Potlesk z levé strany sálu.) Toto není otázka politická, ale lidská! Je to hnus, co jste tady řekl! Jdeme dál. (Potlesk z levé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní budeme pokračovat vystoupením pana poslance Zdeňka Ondráčka. Připraví se paní poslankyně Radka Maxová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já nebudu tak dlouhý, nevyužiji celý čas. Chtěl bych vás požádat o pevné zařazení bodu 29, což je sněmovní tisk 238, novela exekučního řádu. Pokud vzpomenete, jako že už možná ani mnozí nevzpomenete, tento tisk sem doputoval do Sněmovny 25. 6. 2014 a výbor po prvním čtení jej projednal 18. 3. 2016, takže skoro před rokem. Je to novela exekučního řádu, která se týká zadržování řidičských oprávnění pro rodiče neplatiče výživného pro zletilé dítě mezi 18. a 26. rokem věku, pokud se takové dítě soustavným studiem připravuje na své budoucí povolání.

Vláda k tomu zaujala neutrální stanovisko a ve výboru byly doplněny pouze legislativně technické úpravy návrhu, který nebyl úplně dokonalý, byť protože je z pera několika poslanců z klubu KSČM, České strany sociálně demokratické a kolegů z hnutí ANO.

Takže já bych vás chtěl požádat o pevné zařazení tohoto bodu na dnes po již pevně zařazených bodech. Děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zdeňku Ondráčkovi. Budeme pokračovat vystoupením paní poslankyně Radky Maxové, připraví se pan poslanec Stanislav Grospič. Paní poslankyně, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP