(14.40 hodin)
(pokračuje Filip)

Další návrh pana poslance Tomia Okamury je, abychom na středu 1. 3. 2017 po již pevně zařazených bodech zařadili nový bod, diskuse nad možným zneužitím funkce ministra sociální demokracie.

Rozhodneme v hlasování číslo 165 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 165. Ze 154 přítomných pro 4, proti 107. Návrh nebyl přijat.

 

Další návrh je návrh pana poslance Karla Fiedlera, který navrhuje, abychom na středu 1. března 2017, tedy zítra, po již pevně zařazených bodech, respektive jako první bod, první alternativa je první bod odpoledního jednacího bloku, zařadili stanovisko a zprávu vlády ke sjednocení posuzování přestupků soudních exekutorů a kontrola jejich činnosti. Jeho odůvodnění bylo dostatečné.

Rozhodneme v hlasování číslo 166. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 166. Z přítomných 154 pro 38, proti 56. Tento návrh nebyl přijat.

 

Stejný návrh, tedy abychom o tom jednali 15. 3. 2017 po již pevně zařazených bodech.

Rozhodneme v hlasování 167, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 167. Z přítomných 155 pro 43, proti 51. I tento návrh byl zamítnut.

 

Nyní máme návrh pana poslance Zdeňka Ondráčka, abychom v rámci bloku druhých čtení pevně zařadili dnes po již pevně zařazených bodech bod číslo 29, sněmovní tisk 238, zákon o exekuční činnosti z dílny několika poslaneckých klubů.

Zahájil jsem hlasování číslo 168 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 168. Z přítomných 155 pro 104, proti 7. Tento návrh byl přijat.

 

Další návrh je návrh paní poslankyně Radky Maxové, abychom ve středu, tedy zítra, to je první alternativa, po již pevně zařazených bodech zařadili bod číslo 76, sněmovní tisk 957.

Zahájil jsem hlasování číslo 169 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Prosím o klid. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 169. Z přítomných 153 pro 46, proti 55. Návrh nebyl přijat.

 

Pak kolega Procházka s faktickou? Není tomu tak.

 

Čili budeme hlasovat o druhé alternativě zařazení. Prosím sněmovnu o klid. Tak já počkám chvilku... (Odmlka.) Já počkám, až tady bude klid, abychom... Znovu opakuji, jde o návrh paní poslankyně Radky Maxové, abychom bod číslo 76, tisk 957, který odůvodnila, pevně zařadili na pátek tento týden 3. 3. 2017 po již pevně zařazených bodech.

Rozhodneme v hlasování 170, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 170. Z přítomných 154 pro 47, proti 49. Ani toto pevné zařazení bodu neprošlo.

 

Budeme se zabývat posledním návrhem a to je návrh pana poslance Stanislava Grospiče, abychom pevně zařadili bod 158, tisk 908, na středu 15. března 2017 odpoledne po již pevně zařazených bodech.

Rozhodneme v hlasování číslo 171 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 171. Z přítomných 156 pro 29, proti 111. Návrh nebyl přijat.

 

Rozhodli jsme o změnách pořadu schůze, můžeme tedy pokračovat podle schváleného pořadu. Jako první bod, což nebylo nijak zpochybněno, je bod číslo

283.
Návrh na změnu usnesení č. 896 z 31. schůze Poslanecké sněmovny
ze dne 2. října 2015 ke zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny
pro kontrolu činnosti Finančního analytického útvaru Ministerstva financí
/sněmovní dokument 5663/

Prosím, aby se k tomuto bodu, který vám byl doručen 2. února letošního roku a obsahuje návrh usnesení Poslanecké sněmovny, vyslovil předseda této komise pan poslanec Adolf Beznoska.

Až se sněmovna uklidní, tak vám dám slovo, pane poslanče. Chviličku. Prosím kolegy a kolegyně, aby diskuse, které se netýkají sněmovního dokumentu 5663, opravdu vedli v předsálí...

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Velmi krátce. Je to formální úkon. Druhého října 2015 usnesením číslo 896 Poslanecká sněmovna zřídila stálou komisi pro kontrolu činnosti Finančního analytického útvaru Ministerstva financí. Tento útvar se k 1. 1. 2017 přeměnil na samostatný Finanční analytický úřad. A protože se změnil název toho celku, tak bychom měli změnit i název stálé komise, abychom to uvedli do souladu. Proto si dovolím navrhnout změnu usnesení číslo 896.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane poslanče, a zároveň vás žádám, abyste zaujal místo u stolku zpravodajů a spolu se mnou sledoval rozpravu, kterou tímto zahajuji. Podotýkám, že nemám žádnou přihlášku do této rozpravy. Hlásí se někdo z místa? Není tomu tak. Mohu tedy všeobecnou rozpravu ukončit. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Požádám tedy o přečtení celého návrhu usnesení ze sněmovního dokumentu číslo 5663.

 

Poslanec Adolf Beznoska: Je to změna usnesení. Poslanecká sněmovna mění své usnesení číslo 896 z 31. schůze z 2. října 2015 takto: Slova "Finančního analytického útvaru Ministerstva financí" se nahrazují slovy "Finančního analytického úřadu". ***
Přihlásit/registrovat se do ISP