(12.00 hodin)

 

Poslanec Václav Votava: Protože nebyl přijat E ani H4, můžeme hlasovat o G4, také pan kolega Klaška. Je to drobná vedlejší výdělečná činnost. Výbor nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 133. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 133 z přítomných 167 pro 40, proti 65. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Václav Votava: Nyní bychom měli hlasovat M, to je pan kolega Kučera, náhrada nákladů vynaložených na evidenci tržeb, ale to si myslím, že je v tuto chvíli nehlasovatelné. Zeptám se legislativy? (Odpověď mimo mikrofon.) Dobře, ano, tak tedy budeme hlasovat, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Stanovisko? (Zpravodaj: Stanovisko výboru je negativní.) Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 134, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 134 z přítomných 167 pro 44, proti 77. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Václav Votava: A poslední pozměňovací návrh je pod písmenem N, je to pan kolega Hovorka, doplnění subjektů o poplatníka odvodu z loterie nebo jiné podobné hry. Stanovisko výboru je negativní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 135. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 135 z přítomných 167 pro 15, proti 106. Návrh nebyl přijat.

 

Ptám se zpravodaje a navrhovatelů, jestli se hlasovalo o jejich návrzích.

 

Poslanec Václav Votava: Podle mých záznamů, pane místopředsedo, jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Podle mě také, takže jedině kdyby byl někdo nespokojen. Myslím, že tomu tak není. Znamená to, že jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, podle sněmovního tisku 873, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 136 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 136 z přítomných 166 pro 128, proti 36. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 206.

Pan předseda klubu ODS s přednostním právem. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Dovolte mi, protože my jsme to považovali za velmi důležitý zákon, krátký komentář našeho poslaneckého klubu.

Plně respektujeme výsledky hlasování. Například postojem poslanců a poslankyň za ČSSD nejsme překvapeni, ti daně chtějí zvyšovat, nechtějí je snižovat. Čím jsme překvapeni, je postoj klubu ANO. Já jsem si v minulých dnech a týdnech četl mediální prohlášení pana ministra financí a některých jeho kolegů, jak do té letošní kampaně půjdou s tím heslem a s tou nabídkou na snížení daní. Dneska jsme tu možnost měli. Tak jenom zopakuji, co všechno většina odmítla. Říkám, u levicových stran je to docela přirozené, nic překvapivého u těch, kteří sami za sebe tvrdí, že jsou pravicoví, i když nejsou a dokazují to, řekl bych, každým hlasováním u daňových zákonů.

Odmítli jste zrušit solidární přirážku daně. Ta měla skončit 31. prosince 2015, od té doby jste několikrát nevyužili možnost ji zrušit. Pokud budete ve volební kampani říkat, že budete navrhovat zrušit, tak se vás legitimně mají občané ptát - a proč jste to neudělali, když jste mohli?

Současně jste odmítli zjednodušit daňový systém, vrátit se ke dvěma sazbám DPH. Určitě by to bylo zjednodušení daňového systému. Odmítli jste snížit základní sazbu daně buď na 19, nebo na 20 %, to byly dva návrhy. Odmítli jste snížit sazbu DPH na 10 %. Pan ministr na mikrofon řekl - ježíš, to je minus 52 mld. a v druhém případě minus 41. To je pravda, já to nezpochybňuji, ale 2. ledna jsme slyšeli, že stát skončil plus 62. To číslo je pořád menší než těch 62, takže je příležitost snížit daně. A opět, pokud budete ve volební kampani říkat - budeme navrhovat snížení DPH, tak se vás mají občané oprávněně ptát, proč už jste to neudělali, když jste mohli. Mohlo to platit od dubna, takže možná to bude platit od dubna příštího roku, nebo nikdy.

Pak pominu ty drobnosti typu, že jste zvedli poplatek za vjezd desetkrát, z 20 na 200 korun, a odmítli jste kompromis. My jsme navrhovali, aby se zvedl pouze pětkrát, z 20 na 100 korun. Takže tady jste zvýšili poplatky a poplatky jsou v zásadě daně. Takže to byl důvod, proč jsme nemohli hlasovat.

Dalším velmi důležitým důvodem bylo opětovné snížení výdajových paušálů. Teď se dívám směrem ke KDU. Ti se velmi rádi prezentují jako ti, kteří chrání malé živnostníky. Vaše hlasy by dneska stačily. Vaše hlasy by stačily, ne aby se zvýšily paušály - aby se nesnížily. Opět jste hlasovali, vládní poslanci, pro snížení výdajových paušálů, takže jste opět zhoršili podnikatelské prostředí pro malé živnostníky. A pak nám nezbývá než se usmívat jedněm, kteří říkají: my chráníme malé, a druhým, kteří říkají: my budeme navrhovat snížení daní. Když tu možnost máte, tak ji prostě odmítnete. (Potlesk v lavicích ODS.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré poledne. Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Nyní s přednostními právy nejprve pan předseda Kalousek, potom pan ministr Babiš. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jenom velmi stručně si dovolím připomenout, že návrh na snížení sazeb na dvě, tedy zjednodušení na dvě a snížení na 20 a 10 %, vycházel vstříc kritice všech vládních stran. Když jsme, naše vláda, zvýšili spodní sazbu z 10 na 14 % proti penzijní reformě, zhruba 28 mld. bylo určeno na profinancování penzijní reformy, drtivě jste to všichni kritizovali. Ta kritika byla legitimní. Pak jste zrušili penzijní reformu, ale nechali jste si ty peníze, o které lidi jsou při každém nákupu obíráni. To samé u tříletého přechodného zvýšení DPH. Ano, od 1. 1. 2016 byla uzákoněna jedna sazba ve výši 17,5 %. To chápu, že se každému z vás nelíbilo. Proto jsem navrhl návrat do předkrizového období, jehož zvýšení jste dramaticky kritizovali. Těch 20 a 10 není programová priorita, nebo nebudou to sazby v programu, které by se snažila prosadit TOP 09. Těch 20 a 10 bylo vyjití vstříc vaší kritice.

Já jsem pana ministra Babiše slyšel za poslední čtyři roky nejméně desetkrát kritizovat, že naše vlády zvýšily DPH. Ale když něco kritizuji a přitom v zákoně bylo snížení daní, ta jedna sazba 17,5 % bylo výrazné snížení celkové daňové zátěže, já jsem navrhl jenom jinou strukturu, 20 a 10, tak ta kritika je asi velmi pokrytecká, protože od 1. 1. 2016 oproti původně schválenému zákonu tím, že ten časový limit jste zrušili, kasírujete občana při každém nákupu o desítky miliard korun ročně víc. Já jsem jenom chtěl vyjít vstříc té vaší kritice. Když jste to tak kritizovali, dobře, vraťme to zpátky. A bude... Ne, asi ne, dobře je to kritizovat, ale ty peníze si nechat. To je princip vaší vlády a myslím si, že mimořádně pokrytecký.***
Přihlásit/registrovat se do ISP