(11.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 119. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 119, z přítomných 166 pro 73, proti 75. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Václav Votava: Protože nebyl přijat předchozí pozměňovací návrh H2, můžeme hlasovat H6, což je přeřazení stravovacích služeb do druhé snížené sazby DPH ve výši 10 % pana kolegy Vilímce. Výbor nedal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 120. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 120, z přítomných 167 pro 76, proti 69. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Václav Votava: Protože nebylo přijato H1, H2 ani H6, můžeme hlasovat o pozměňovacích návrzích I4 až I14, část 2, pana kolegy Kalouska. Je to zavedení dvou sazeb DPH ve výši 20 a 10 %. Výbor má negativní stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr?

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Nesouhlas. Dopad do rozpočtu minus 41 mld. ročně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 121. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 121, z přítomných 167 pro 73, proti 77. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Václav Votava: Nyní bychom hlasovali pozměňovací návrh H8, což je snížení navrhované sazby poplatku za vjezd z 200 Kč na 100 Kč. Je to návrh pana kolegy Vilímce. Výbor nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 122. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 122, z přítomných 167 pro 65, proti 74. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Václav Votava: Nyní bychom se dostali k návrhům týkajícím se evidence tržeb. Jako první bychom měli hlasovat návrh pod písmenem C, což je paušální daň 250 tisíc a bezhotovostní platby e-shopů, pana poslance ministra Babiše. Stanovisko výboru je negativní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 123. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 123, z přítomných 164 pro 78, proti 54. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Václav Votava: Protože nebyl přijat tento návrh, můžeme hlasovat návrh pod písmenem G5. Je to paušální daň bez limitu pana kolegy Klašky. Výbor nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 124. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 124, z přítomných 167 pro 56, proti 72. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Václav Votava: Protože nebyl přijat pozměňovací návrh pod písmenem C ani G5, můžeme hlasovat návrh pana kolegy Černocha pod písmenem L, paušální daň 500 tis. Kč. Stanovisko výboru je negativní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 125. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 125, z přítomných 166 pro 40, proti 98. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Václav Votava: Protože nebylo přijato C, G5 ani L, můžeme hlasovat o O1 paní kolegyně Zelienkové. Je to paušální daň bez limitu. Výbor nepřijal žádné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 126. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 126, z přítomných 167 pro 39, proti 67. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Václav Votava: Protože nebyl přijat C, můžeme hlasovat H5, což jsou bezhotovostní platby, pan kolega Vilímec. Stanovisko výboru je negativní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 127. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 127, z přítomných 167 pro 44, proti 77. Ani tento návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Václav Votava: Protože nebylo přijato C ani H5, můžeme hlasovat o pozměňovacím návrhu O2 paní kolegyně Zelienkové, bezhotovostní platby e-shopů. Stanovisko výboru je negativní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 128. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 128, z přítomných 167 pro 46, proti 76. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Václav Votava: Protože nebylo přijato C, G5, L, O1, H5 ani O2, může se hlasovat o návrhu pod písmenem E, pozměňovací návrh pana kolegy Plíška. Je to zrušení evidence tržeb. Stanovisko výboru je negativní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 129. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 129, z přítomných 167 pro 39, proti 81. Návrh nebyl přijat.

 

Prosím sněmovnu o klid! Pane zpravodaji, pokračujte.

 

Poslanec Václav Votava: Protože nebylo přijato C, G5, L, O1, H5, O2 ani E, hlasujeme o pozměňovacím návrhu H4 pana kolegy Vilímce, také zrušení evidence tržeb. Stanovisko výboru je negativní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 130. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 130, z přítomných 167 pro 39, proti 84. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Václav Votava: Protože jsme nepřijali pozměňovací návrh E ani H4, můžeme hlasovat o pozměňovacím návrhu G2 pana kolegy Klašky. Je to výjimka do výše příjmu 414 tis. korun. Výbor nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 131. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 131, z přítomných 167 pro 19, proti 87. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Václav Votava: Protože nebylo přijato E ani H4, můžeme hlasovat o G3 pana kolegy Klašky. Návrh se týká farmářských trhů. Výbor nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 132. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 132, z přítomných 167 pro 46, proti 63. Návrh nebyl přijat. ***

 
Přihlásit/registrovat se do ISP