(12.10 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Samozřejmě se to týká i té solidární přirážky. I tam bylo uzákoněno, že od 1. 1. 2016 žádná solidární přirážka, nebo chcete-li, druhá sazba nebude. Vy jste z tříletého přechodného období udělali jeden furt a ty peníze si necháváte dál. Ale říkáte "to voni zvyšovali daně". Ne. Prosím pěkně, abychom si to jasně ujasnili. Proti právnímu řádu jste dramaticky k 1. 1. 2016 zvýšili daně vy, protože jste zrušili časový limit a ty desítky miliard, které vybíráte na DPH a na solidární přirážce, které už dávno neměly být, už více než rok vybírány být neměly, vybíráte dál. To prosím jsou fakta. Pan ministr samozřejmě řekne, že to odmítá, že vy daně snižujete. Ale prostě co platilo v našich zákonech, víme všichni, a co je ve vašich zákonech, víme také všichni.

Poslanecký klub TOP 09 byl připraven vládní návrh, tak jak přišel do Sněmovny podpořit. Hlavní důvod, proč jsme ho podpořit nemohli, bylo, že prošel pozměňovací návrh A1 týkající se snížení paušálu. Je to další krok, kde stovky a tisíce drobných živnostníků vyřadíte z možnosti dobrodiní neúčtovat, ale používat paušály. Je to prostě další krok ve vaší frontální válce vůči živnostníkům a decimaci svobodného živnostenského podnikatelského stavu. Proto jsme ten zákon, který původně nám byl sympatický, a říkali jsme, že ho podporujeme, ve finále podpořit nemohli, protože tam jste vložili tuhle jedovatou bombu, která zase padne na tisíce živnostníků.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Nyní pan ministr Babiš, po něm pan ministr Jurečka. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Dobrý den. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já vždy žasnu, jak profesionální politik pan Kalousek, 26 let státní úředník a politik, dokáže manipulovat fakty. A nakonec tomu i sám uvěří. Protože vy navrhujete vlastně to, co jste zavedli. Vy jste tady navyšovali daně z 5 na 15 %, DPH. Vy jste vzali vlastně pracujícím důchodcům slevu. Vy jste vzali slevy pro paušalisty, které my jsme jim dneska vrátili. O tom vůbec nemluvíte. Proč říkáte, že jsme změnili paušály! Vždyť to je lež! Není to pravda. My jsme dneska odhlasovali návrat slevy poplatníkům uplatňujícím paušální výdaje, které vy jste jim vzali. Tak o čem mluvíte, prosím vás? Žádné paušály se nemění. Jediné, co se změnilo, je strop. Strop se změnil. A paušalista, který má 80 - proč byly zavedeny paušály? Abychom zjednodušili vlastně pro ty nejmenší živnostníky a podnikatele jejich administrativu. To nebyla daňová optimalizace, pro ně jsme chtěli zjednodušit účetnictví. Proto byl ten paušál. A my jsme dneska odsouhlasili - my jsme jim vrátili tu slevu, co vy jste jim vzali. Žádné paušály se nezměnily, jediné, co se změnilo, je strop, a oni mají možnost v roce 2017 si vybrat mezi navrácením té slevy, kterou vy jste jim vzali, a zastropováním. A paušalista, který má 80 % a má příjmy někde do 1,4 mil. Kč, je v pohodě. A myslím si, že příjmy 1,4 mil. Kč ročně, to je právě ta skupina, kterou my jsme zavedli kvůli paušálům. Tak prosím vás neříkáte pravdu. A je to bohužel zase nepravda.

Stejná nepravda - ještě se vrátím k té sprosťárně pana poslance Kučery z včerejšího dne, já jsem tady nebyl, když jste tak strašně rychle, horlivě, hned odhlasovali tzv. lex Babiš, a já bych chtěl znovu tady vyzvat pana Kučeru, aby se mi omluvil. (S důrazem:) Protože on říkal, že já jsem odpustil nějaké daně, dokonce 1,5 mil.... a ještě svým firmám, což je sprostá lež! Nikdy jsem nikomu žádnou daň neodpustil ve funkci ministra financí. Takže já panu Kučerovi napíšu dopis a budu ho žádat, aby se omluvil, když to říká na mikrofon a lidi to vidí, taková sprostá lež! Nikdy jsem nikomu neodpustil daň. Jedině, co jsem chtěl odpustit daň, byli - nevím, jestli je tu pan Foldyna, který oprávněně bojoval za naše lodníky v Nizozemsku, to jsem chtěl odpustit, tu daň, ale náměstkyně Schillerová říkala, že nemám právo jako ministr financí to odpustit. Tak nelžete! Nikomu jsem neodpustil daně.

Takže se vrátím původně k tomu, co jsme říkali. My, naše koaliční vláda, jsme snížili daně. My jsme snížili daně o 30 mld. Školkovné, zrušili jsme daň pracujícím důchodcům a dneska jsme vrátili ty slevy, které vy jste vzali těm lidem. Takže ty vaše návrhy jsou čistě populistické, jsou nereálné.

Pane Stanjuro, prosím vás prostřednictvím pana předsedajícího, proč porovnáváte vaše návrhy, které by totálně zničily rozpočet, veřejné rozpočty, zavedení DPH 19 a 10 % - 52 miliardy nás to stálo, a dvou sazeb DPH pana poslance Kalouska, to je 41 mld. Ale ten rozpočet minulý rok, ten přebytek, byla kombinace výběru daní, těch bylo 29 mld., a my meziročně, 2015, 2016, jsme vybrali o 103,4 miliardy daní a odvodů za jeden rok, a za dobu naší koaliční vlády je to asi 300 miliard navíc v odvodech a daních. Takže my ty daně vybíráme, my jsme ty daně nenavýšili, my jsme je tedy snížili. A to se dá prokázat. A dneska jsme potřetí schválili slevu na dani pro pracující rodiče, pro druhé, třetí a další dítě. Takže my ty daně snižujeme a vybíráme. Vy jste pro výběr daní neudělali vůbec nic! Vůbec nic! Praha - daňový ráj! Kontrola chodí jednou za 200 let. To jsme změnili. Dneska už Praha nebude daňový ráj. Daňová Kobra, kontrolní hlášení a to EET.

Tak to EET jenom, abyste věděli, už máme první informace. My registrujeme proti minulému roku u vzorku 1 600 podnikatelů meziročně nárůst tržeb o 100 %. Sto procent! Div se, světe! Tak když to propočítáme, tak je to 6,6 miliardy nárůst. A nevedlo to k ukončení podnikatelů. (Potlesk z řad ANO.) Za listopad a prosinec ukončilo jenom 104 podnikatelů v první vlně. A nově vzniklo 370. Já jsem byl v Mostě minulý pátek a chodil jsem po hospodách. Vzniklo plno nových hospod. Kde je problém? Žádný problém není, co je EET. EET funguje a bude fungovat. A to, co jsme řekli, že vybereme navíc, tak už to vidíme.

Takže prosím vás neříkejte - vy tady navrhujete věci, které jsou nereálné. My máme tady zákon o dani z příjmů 25 let, který má 150 novel. A Ministerstvo financí píše nový zákon o dani z příjmů, kde to chceme v podstatě všechno řešit. Ale přijít a navrhovat jenom - vy říkáte, že jste rozpočtově odpovědné strany. Tak to, co jste navrhli, je absolutně rozpočtově neodpovědné. Protože byste totálně zničili ten rozpočet. My jsme ty daně snížili, ano, a z dlouhodobého hlediska - samozřejmě je debata, já určitě podporuji snížení DPH v restauracích na 10 % a také jsem přišel s tím čepovaným pivem. Ano, to jsou všechno věci, které - samozřejmě já mluvím za hnutí ANO - chceme řešit. My víme, že jsou vysoké odvody sociálního pojištění a DPH. Ano, můžeme se bavit, kde ta DPH přistane, u toho, u koho má, v těch restauracích, a jestli DPH na léky přistála tam, kde měla. Nebo ty další snižované DPH, to je k debatě, ale já to nechci teďka řešit.

Takže není pravda - vaše populistické nezodpovědné rozpočtové návrhy jsou nepřijatelné. Vy byste zničili ten rozpočet, vám je to jedno. To je stejná mina, jak tady připravil pan poslanec Kalousek prostřednictvím pana předsedajícího, ten JIM, do kterého jste nabrali i rekonstrukci rekreačního střediska ve Smilovicích, co tam všechno bylo! To bylo neuvěřitelné!

Principiálně my říkáme ano, to chceme, ale to jsou zase jenom návrhy, které vy dobře víte, že jsou nereálné, že jsou populistické a jsou neseriózní. Já za sebe říkám, vždycky jsem říkal, chci vybrat daně, aby všichni platili daně, 5 milionů zaměstnanců platí daně, nikdo se jich neptá, oni na té pásce už to mají v čistém, všichni mají platit daně. A strategie není navyšovat daně. Strategií našeho hnutí bylo vybírat a nenavyšovat. A my jsme snížili daně. Snížili jsme, EET z 21 na 15 % od 1. 12. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP