(10.30 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji jak za závěrečné slovo, tak i za návrh procedury. Zeptám se, zda někdo chce vystoupit k navržené proceduře, která je skutečně jednoduchá. Ale přece jenom o ní nechám hlasovat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem procedury. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 92, ve kterém je přihlášeno 159, pro 135, proti nikdo. S návrhem procedury byl vysloven souhlas.

 

Prosím, pane zpravodaji, o pozměňovací návrh. (V sále je velký hluk.)

 

Poslanec Leoš Heger: Navrhuji, abychom hlasovali o jediném pozměňovacím návrhu, kterého jsem se ujal já. Garanční výbor souhlasí.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.) Výbor tedy také souhlasí.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování pořadové číslo 93. Přihlášeno je 159, pro 137, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní nám zbývá hlasovat o celém návrhu zákona. Je tomu tak, pane zpravodaji? (Ano.)

 

Návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 810, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou." Prosím pana ministra o stanovisko? (Souhlas.) Pan zpravodaj? (Za garanční výbor souhlas.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování pořadové číslo 94. Přihlášeno je 159, pro 139, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji a předám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, budeme pokračovat schváleným pořadem schůze, a to bodem

214.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování,
odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů
(transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 811/ - třetí čtení

Oba zúčastnění jsou na svých místech u stolku zpravodajů. Požádám tedy pana ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka, aby návrh uvedl.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík: Dámy a pánové, ještě jednou dobrý den. Vážený pane předsedo, jde o něco podobného, jako byl předchozí sněmovní tisk. Tento zákon byl již v Poslanecké sněmovně projednáván několikrát, takže bych k jeho uvedení pouze stručně zopakoval, že hlavním cílem je obdobně jako v případě předchozího zákona o lidských tkáních a buňkách transpozice směrnice Komise EU 2015/566, pokud jde o postupy pro ověřování rovnocenných jakostních a bezpečnostních norem pro dovážené tkáně a buňky, přičemž jde pouze o úpravy technického charakteru. (V sále je stále hluk.)

Mezi další dílčí cíle navrhovaného zákona patří oprava pojmů v návaznosti na nový občanský zákoník a odstranění legislativně technických chyb ve stávajícím znění zákona.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Musíme pokračovat tím, že budu konstatovat, že návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly ve druhém čtení předneseny. Ptám se tedy navrhovatele, zda chce ještě vystoupit v rozpravě. Do rozpravy nemám žádnou přihlášku, a proto rozpravu končím. V tom případě nebude zájem o závěrečná slova.

Prosím zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou hlasování. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Leoš Heger: Děkuji za slovo, pane předsedající. Situace je zcela jednoduchá. Zákon prošel druhým čtením, jak zde již bylo konstatováno, bez pozměňovacích návrhů. Nebyly v dnešním čtení podány ani žádné legislativně technické návrhy, takže vám navrhuji, abyste nechal hlasovat o zákonu jako celku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Bývá to málokdy, ale máme tu vzácnou příležitost, že můžeme rovnou přikročit k hlasování.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 811, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 95, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 95 z přítomných 161 poslance pro 137, proti nikdo. Návrh byl schválen. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji. Končím bod 214.

 

Kolega Kubíček ještě mezi body. Prosím.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolím si požádat o patnáctiminutovou přestávku jménem klubu ANO 2011.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan kolega Kubíček zastupuje nepřítomného předsedu klubu, takže je to legitimní návrh. Sejdeme se v 10.50 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 10.36 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP