Pátek 13. ledna 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

214.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování,
odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů
(transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 811/ - třetí čtení

Oba zúčastnění jsou na svých místech u stolku zpravodajů. Požádám tedy pana ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka, aby návrh uvedl.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík: Dámy a pánové, ještě jednou dobrý den. Vážený pane předsedo, jde o něco podobného, jako byl předchozí sněmovní tisk. Tento zákon byl již v Poslanecké sněmovně projednáván několikrát, takže bych k jeho uvedení pouze stručně zopakoval, že hlavním cílem je obdobně jako v případě předchozího zákona o lidských tkáních a buňkách transpozice směrnice Komise EU 2015/566, pokud jde o postupy pro ověřování rovnocenných jakostních a bezpečnostních norem pro dovážené tkáně a buňky, přičemž jde pouze o úpravy technického charakteru. (V sále je stále hluk.)

Mezi další dílčí cíle navrhovaného zákona patří oprava pojmů v návaznosti na nový občanský zákoník a odstranění legislativně technických chyb ve stávajícím znění zákona.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Musíme pokračovat tím, že budu konstatovat, že návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly ve druhém čtení předneseny. Ptám se tedy navrhovatele, zda chce ještě vystoupit v rozpravě. Do rozpravy nemám žádnou přihlášku, a proto rozpravu končím. V tom případě nebude zájem o závěrečná slova.

Prosím zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou hlasování. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Leoš Heger: Děkuji za slovo, pane předsedající. Situace je zcela jednoduchá. Zákon prošel druhým čtením, jak zde již bylo konstatováno, bez pozměňovacích návrhů. Nebyly v dnešním čtení podány ani žádné legislativně technické návrhy, takže vám navrhuji, abyste nechal hlasovat o zákonu jako celku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Bývá to málokdy, ale máme tu vzácnou příležitost, že můžeme rovnou přikročit k hlasování.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 811, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 95, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 95 z přítomných 161 poslance pro 137, proti nikdo. Návrh byl schválen. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji. Končím bod 214.

 

Kolega Kubíček ještě mezi body. Prosím.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolím si požádat o patnáctiminutovou přestávku jménem klubu ANO 2011.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan kolega Kubíček zastupuje nepřítomného předsedu klubu, takže je to legitimní návrh. Sejdeme se v 10.50 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 10.36 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 10.50 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v našem přerušeném jednání, a to již ohlášeným bodem

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP