(Jednání pokračovalo v 10.50 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v našem přerušeném jednání, a to již ohlášeným bodem

206.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní
/sněmovní tisk 873/ - třetí čtení

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili ve středu 11. ledna, rozprava ve třetím čtení byla ukončena. Pan místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš je u stolku zpravodajů a zpravodaj garančního výboru, výboru rozpočtového, pan poslanec Václav Votava jistě ke stolku zpravodajů...

V tom případě potřebujeme někoho z rozpočtového výboru. Připomínám, že pozměňovací návrhy jsou ve sněmovním tisku 873/2 a usnesení garančního výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 873/3. Nemůžeme bez zpravodaje přikročit k hlasování, protože tentokrát nejde o takový jednoduchý bod, jaký jsme měli předtím. Tady je velké množství pozměňovacích návrhů a je nutné, abychom si vyjasnili proceduru a aby bylo jasné, jakým způsobem budeme hlasovat.

Pana zpravodaje a předsedu rozpočtového výboru Václava Votavu již vidím a vezme si dokumenty. Malý moment ještě vyčkáme, aby byl zpravodaj připraven.

Znovu opakuji, rozprava byla ukončena a před hlasováním o pozměňovacích návrzích žádám zpravodaje, aby přednesl návrh procedury, abychom se mohli řídit jednotlivými postupnými kroky. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo, a omlouvám se za zdržení. Garanční výbor na svém jednání, kde projednával a vyjadřoval stanoviska k jednotlivým pozměňovacím návrhům podaným ve druhém čtení, odsouhlasil také hlasovací proceduru. Ta hlasovací procedura není až tak jednoduchá, myslím, že číst ji, to by zabralo docela dost času, všichni mají tisk, aspoň to předpokládám, 873/3, kde je hlasovací procedura zcela jasně popsána, jak se bude hlasovat, takže asi bychom měli, pokud není námitek, se k ní vyjádřit a odsouhlasit ji.

Možná jenom pro připomenutí, ty kroky budou po jednotlivých skupinách, jednak to budou pozměňovací návrhy rozpočtového výboru, pak to bude skupina pozměňovacích návrhů, které obsahují změny, které obsahují změny zákona o dani z příjmů, pak to bude skupina pozměňovacích návrhů zákona o dani z přidané hodnoty a budou tam i pozměňovací návrhy, které se týkají elektronické evidence tržeb.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ptám se tedy, jestli někdo z poslanců a poslankyň má zájem k té hlasovací proceduře obsažené v tisku garančního výboru, tzn. 873/3, by chtěl něco vyčlenit k samostatnému hlasování odděleně od toho, jak je ta procedura napsaná. Pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura k proceduře. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Mám jenom prosbu na pana zpravodaje, protože si myslím, že ta procedura je komplikovaná, aby - říkám, je to prosba - krátce uvedl, o čem hlasujeme. Jinak souhlasím s tou procedurou jako člen rozpočtového výboru, myslím, že jsem pro to i na výboru hlasoval, takže spíš jenom tato prosba, aby to zaznělo předem, ať pak nemusím běhat v průběhu, až zahájíme hlasování, protože budeme hlasovat o takových věcech, jako je snížení paušálu, a my chceme vědět, aby bylo jasné, že se hlasuje o snížení paušálu, kdo je pro a kdo je proti, o snížení daní apod. Děkuji moc.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Myslím, že to je možné, je to obsaženo v tom tisku.

 

Poslanec Václav Votava: Ano, budu tak postupovat, budu říkat, o čem ten pozměňovací návrh je a kdo ten pozměňovací návrh navrhuje. Možná bych ještě pro pořádek připomněl, že pozměňovací návrh D1 je nehlasovatelný a pozměňovací návrh K je též nehlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, k tomu se dostaneme. Pokud nikdo nenamítá nic proti proceduře, proceduru nechám nejdříve schválit. Proceduru budeme schvalovat po vyjasnění s legislativou a předkladatelem pozměňovacího návrhu D.

 

Poslanec Václav Votava: Nehlasovatelnost těchto dvou bodů vyplývá z jednání rozpočtového výboru, abych upřesnil.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Jde o D1 a pod písmenem K. Ano? To jsou dva návrhy, které jsou označeny jako nehlasovatelné už v samotné proceduře.

Pan kolega Kubíček. Prosím.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo. Poprosím, aby Sněmovna hlasovala o tom, zda je tento pozměňovací návrh hlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: U D1, ano? Myslím, že to můžeme rozhodnout, až k němu dojdeme, to bude asi nejrozumnější, a tam si to budeme muset ověřit. Budeme hlasovat ve dvou krocích. Jestli je hlasovatelný, a pokud Sněmovna odsouhlasí, tak budeme hlasovat jeho obsah. Ano? Rozumíme si. Tak, dobře. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP