(14.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. A já opakuji, že jsem ve 12.50, respektive 12.49, oznámil, že přerušuji schůzi na provedení tajných voleb a že ve 14.30 začneme projednávat pevně zařazené body. To bylo moje stanovisko. Ověřte si to ve stenozáznamu. Jestliže jsem nechal přečíst výsledky tajných voleb, vy to považujete za porušení mých povinností, prosím, máte na to právo.

 

Budeme hlasovat o tom, jestli Sněmovna přijímá námitku proti postupu předsedajícího, a to v hlasování číslo 294, které zahájím, až vás všechny odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami a vypořádáme se s námitkou předsedy klubu ODS.

Ptám se v hlasování číslo 294, které jsem zahájil, kdo souhlasí s námitkou proti postupu předsedajícího, kterou vznesl předseda klubu ODS. Kdo je proti? Děkuji.

Námitka byla přijata. (Přihlášeno 113, pro 65, proti 26.)

 

Takže nebudeme postupovat podle původně zařazených bodů. A jestli jsem správně vnímal návrh pana předsedy klubu ODS, tak po bodu 54 budeme dohlasovávat jednotlivé pozměňovací návrhy programu této schůze.

 

Pak kolega Laudát se hlásí ještě s přednostním právem. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Jako precedenčně bych vás skutečně vyzval, pane předsedající, a i všechny činovníky Sněmovny, kteří řídí schůze, aby své názory nehlásali odtamtud. Tam jste od toho, abyste schůzi řídili. Já se důrazně ohrazuji proti tomu, že tady někdo dělal obstrukce.

Je mně líto, že předáci některých koaličních stran tady v klubu lžou do médií, jak když tiskne. Já jsem byl úplně šokován, co si dovolili teď na ČT24. A k tomu ještě svítí zástupce hnutí Úsvit. Jestli si neuvědomujete, pane zastupující prostřednictvím pana předsedajícího, notně to bylo kvůli vám. Nebo si musíme myslet, že vaše návrhy, které říkáte, myslíte jen tak na oko a že vlastně o nic nejde. Vždycky udělat humbuk. Nám jde o to, že návrhy, které jsme načetli do systému často před dvěma roky, takže chceme, aby byly projednány. My to jako pěnu pro média neděláme. A vás žádám důrazně, aby se příště toto neopakovalo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Františku Laudátovi za vyjádření jeho názoru. Ještě budu konstatovat došlou omluvu. Do 15.15 se omlouvá pan poslanec Jaroslav Klaška. Předseda klubu... Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Lank: Děkuji za slovo. Já si myslím, že tady došlo k nějakému nepochopení. Já jsem neoznačoval, že snad někdo dělal nebo nedělal obstrukce, já jsem pouze vyjádřil náš názor, že my jsme pro to, aby se ten zákon o NKÚ projednal, protože ho podporujeme. Byla to součást našeho volebního programu, tak se na nás nikdo nemůže zlobit, že nemáme žádnou velkou radost z toho, že tento zákon nebyl projednán. Já chápu, že pravicové opozici se to nelíbí, ale já si myslím, že máme právo všichni na svůj vlastní názor. A já jsem nehodnotil, jakým způsobem jste se k tomu postavili. My jsme to... do toho jsme se nezapojovali, ale mrzí nás, že ten zákon nebyl projednán. To je všechno, takhle jednoduché to je.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Lankovi za vyjádření jeho názoru. Vlastní názor vyjádřit nemohu, protože nemám nikoho, kdo by mě vystřídal v řízení schůze. Takže budeme pokračovat bodem číslo

54.
Vládní návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
/sněmovní tisk 763/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr vnitra Milan Chovanec. A ještě než se ujme slova, požádám paní poslankyni Věru Kovářovou, aby zaujala místo u stolku zpravodajů. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

Cílem předkládaného návrhu zákona je adaptace právního řádu České republiky na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o elektronické identifikaci a o službách, které vytvářejí důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu, konkrétně na tu část nařízení, která se týká služeb, které vytvářejí důvěru. Navrhovaný zákon zaujímá ve vztahu k nařízení minimalistický přístup. V zákoně je tak upraveno pouze to, co nařízení nechává na úpravu vnitrostátním právním řádem. Úprava obsažená v navrhovaném zákoně proto zejména stanoví některé postupy poskytovatelů služeb vytvářející důvěru a požadavky na služby vytvářející důvěru. Navrhovaný zákon rovněž stanovuje orgán dohledu nad poskytovateli služeb vytvářejících důvěru, kterým bude s ohledem na svou dosavadní působnost v oblasti elektronického podpisu Ministerstvo vnitra, a dále sankce za jednání v rozporu s tímto nařízením.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi vnitra Milanu Chovancovi a žádám zpravodajku pro prvé čtení paní poslankyni Věru Kovářovou, aby přednesla svou zpravodajskou zprávu.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vládní návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce byl dne 30. března 2016 schválen vládou a následně byl zaslán Poslanecké sněmovně. Organizační výbor navrhl jako garanční výbor výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Jak už uvedl pan ministr, vládní návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce navazuje na přímo použitelný právní předpis Evropské unie, na nařízení o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu. Toto nařízení mimo jiné stanovuje pravidla pro poskytování služeb vytvářejících důvěru, zakotvuje právní rámec pro elektronické podpisy, elektronické pečetě, elektronická časová razítka, elektronické dokumenty, služby elektronického doporučeného doručování a dále certifikační služby pro autentizaci internetových stránek.

Cílem vládního návrhu zákona je adaptace národního právního řádu na dané nařízení. Vládní návrh zákona tak obsahuje pouze právní úpravu, která je nařízením ponechána na úpravě jednotlivých členských států. Zároveň se odstraňují duplicity tuzemské právní úpravy s nařízením, které by vznikly v případě nezrušení současné právní úpravy v oblasti elektronického podepisování.

V této souvislosti připomínám, že neprovedení adaptace národního právního řádu na uvedené nařízení by mohlo být Evropskou komisí považováno za nesplnění povinnosti vyplývající České republice z práva Evropské unie.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové jako zpravodajce. A nyní máme otevřenu rozpravu. Nejdřív se hlásí s faktickou poznámkou pan ministr vnitra Milan Chovanec, jestli tomu dobře rozumím. Není tomu tak. Tak to se omlouvám, odmažu. Ale v rozpravě je první přihlášený pan poslanec Jan Klán, připraví se pan kolega Bendl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Hezké odpoledne. Vážený pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych se vyjádřil k tomuto návrhu zákona. Já budu mít na pana ministra několik otázek.

Předně to nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie je z 23. července 2014. Mě jenom trochu zaráží, že to tady máme opět až za dva roky. A Evropská unie chce, aby to bylo účinné od 1. 7. letošního roku. Jak už tady paní zpravodajka řekla, tak nám hrozí určité sankce. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP