(13.10 hodin)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Nechtěl jsem zdržovat a vystupovat před závěrečným hlasováním, abych sdělil naši pozici k závěrečnému hlasování poté, co nebyly přijaty žádné pozměňovací návrhy.

Dovolte tedy, kolegové, abych vás informoval o tom, že přesto, že nebyly podpořeny žádné pozměňovací návrhy, které měly svoji hlubokou logiku, tak jsme vládní návrh podpořili, protože nechceme ubírat krajům zdroje pro zajištění jejich veřejných služeb. Nicméně dovoluji si navrhnout kolegům předsedům klubů, ostatních opozičních klubů, které pozměňovací návrhy marně podporovaly, zůstali jsme v menšině, aby udělali to co my, aby hlasovací sjetinu dali na své internetové stránky, abychom informovali obce, starosty, abychom informovali obyvatele obcí, kdo skutečně myslí nebo nemyslí na jejich zájmy, protože politický kompromis, to politické rozhodnutí - přeli jsme se tady, co jsou úzké stranické zájmy a co je politické rozhodnutí - ten handl vypadal následujícím způsobem. "Já vám," říkal Andrej Babiš, "milí sociální demokraté, pustím peníze pro vaše hejtmany do krajů, když vy mně pustíte dotace a daňové úlevy pro moji podnikatelskou skupinu." Tenhle obchod proběhl a obce zůstaly mimo. Prosím, dejme si hlasovací listinu každý na své internetové stránky.

Děkuji. (Potlesk z řad poslanců TOP 09.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Budeme pokračovat bodem

150.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb.,
o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu vlastnictví
státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 461/ - třetí čtení

Pan ministr Babiš zůstává. Prosím ještě pana zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Jiřího Zemánka. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny v tisku 461/2, který byl doručen 8. října 2015. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako tisk 461/3.

Zeptám se, zda je zájem o vystoupení ještě před otevřením rozpravy. Není tomu tak. V tom případě otevírám rozpravu. Nemám žádné přihlášky. Rozpravu končím. Prosím pana zpravodaje, aby nás tedy provedl hlasováním.

 

Poslanec Jiří Zemánek: Dobré odpoledne, pane předsedo, vážené dámy a pánové. Dovolte, abych vás seznámil s návrhem usnesení, který předkládá Sněmovně rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny. Jsou zde dva pozměňovací návrhy - 1 a 2, legislativně technické úpravy, které jsou obsažené v usnesení garančního výboru tisku 461/2. Navrhuji, aby o nich bylo hlasováno jedním hlasováním. A pak hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě mám přihlášku pana předsedy Stanjury. Pan předseda Stanjura se hlásil. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jenom krátký povzdech. Já vím, že spěcháte, ale neříct k tomu ve třetím čtení ani větu, o čem zákon je, myslím, že rychlost je příliš vysoká, ale budiž. Rozhodli jste se. Nezaznělo k tomu jediné slovo. Mně to přijde i neuctivé k těm, kteří zákon neměli ve výboru, aby nezazněly aspoň tři věty, o čem ten zákon je. Ale v pohodě, abyste se nebáli, budeme hlasovat pro tento návrh zákona. Ale poprosím u příštích bodů, abychom tak nespěchali, příště už fakt nemusíme číst ani název bodu, abychom to urychlili.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zeptám se, zda někdo má jiný návrh procedury, než byl navržen panem zpravodajem. Mám za to, že je tak jednoduchý, že nemá cenu o něm hlasovat. Přejete si hlasovat? Dobrá. Na žádost pana předsedy Stanjury budeme hlasovat o proceduře, jak ji navrhl pan zpravodaj.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s procedurou, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 154. Přihlášeno je 159, pro 136, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím o první hlasování.

 

Poslanec Jiří Zemánek: Za prvé budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích č. 1 a 2, což, znovu opakuji, jsou legislativně technické úpravy obsažené v usnesení garančního výboru.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já jsem vás všechny odhlásil, protože tady byla žádost o odhlášení. Prosím o novou registraci. Zeptám se ještě pana zpravodaje a potom pana ministra na stanovisko. (Zpravodaj i ministr souhlasí.) Dvakrát souhlas.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s tímto pozměňovacím návrhem. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 155, přihlášeno je 138, pro 138, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jiří Zemánek: Nyní bych poprosil o hlasování o návrhu zákona jako celku.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 461, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou." Prosím o stanovisko. (Zpravodaj i ministr souhlasí.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 156. Přihlášeno je 141, pro 140, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas. Končím bod 150.

 

Otevírám bod

167.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 101/2001 Sb.,
o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 465/ - třetí čtení

Prosím pana ministra kultury a zpravodaje garančního výboru pana poslance Procházku, aby zaujali místa u stolku zpravodajů. Pozměňovací návrh je uveden v tisku 465/2. Ten byl doručen 7. října. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako tisk 465/3.

Zeptám se pana ministra, zda chce vystoupit ještě před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Prosím.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, jenom stručně, abych připomněl, v čem novela zákona spočívá. Mezi změny základní patří zejména nová, širší definice kulturního statku, kterým bude pro příště takový předmět, jenž bude součástí národního kulturního pokladu členského státu bez ostatních dosavadních omezujících kritérií. Do budoucna tedy postačuje, aby předmětná věc, kulturní statek, byla označena nebo vymezena členskými státy jako národní kulturní poklad. Nebude již současně platit podmínka, že musí být součástí veřejné nebo jiné sbírky.

Další změny spočívají v prodloužení některých lhůt a rovněž se upřesňuje pojem nezbytné péče. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Přečtu omluvu pana poslance Martina Lanka, který se omlouvá od 13.20 z rodinných důvodů.

Pan zpravodaj si nepřeje vystoupit. V tom případě otevírám rozpravu. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Není potřeba. Prosím pana zpravodaje, aby nás provedl hlasováním.

 

Poslanec Roman Procházka: Děkuji, pane předsedo. Co se týká hlasovací procedury, máme jeden pozměňovací návrh, který se týká účinnosti zákona, takže poprvé bychom měli hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu a poté o zákonu jako celku.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zeptám se, zda někdo navrhuje jiný postup. Není tomu tak. Toto je opravdu jednoduchý postup. Nenechám hlasovat, pokud nebude vyslovena žádost. Kolegové z ODS nezklamali, budeme hlasovat o této proceduře.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 157. Přihlášeno je 144, pro 138, proti nikdo. Procedura byla přijata. Prosím, pane zpravodaji, první návrh.

 

Poslanec Roman Procházka: Já děkuji. Pane předsedo, dejte hlasovat o pozměňovacím návrhu 465/2. V krátkosti, jde o změnu účinnosti zákona, kde se slova "18. prosince" nahrazují slovy "jeho vyhlášení".

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zeptám se na stanovisko. (Zpravodaj i ministr souhlasí.) Dvakrát souhlas.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování pořadové číslo 158. Přihlášeno je 144, pro 138, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

A nyní tedy hlasování o zákonu jako celku. Je tomu tak, pane zpravodaji? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP