(13.00 hodin)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já jenom velice krátce, protože si myslím, že všechny argumenty padly - systémové, věcné i politické, úzké stranické nikoliv, ale ty zmínil pouze pan ministr, protože si není vědom rozdílu pojmů úzký stranický zájem a politický argument. Nicméně pane ministře, těžko se můžeme smířit s vaším potvrzením, že chápete potřeby obcí, když současně nevyužíváte této příležitosti, abyste tak jak narovnává vláda koeficienty u krajů, podpořil jejich narovnání u obcí. Pak prostě nechápete potřeby obcí. Pak je to asi stejná argumentace, jako když tvrdíte, že chápete potřeby lidí stravovat se zdravě, a posíláte na pulty kostelecké uzeniny a vodňanská kuřata. Tohle je úplně to samý. Prostě říkáte, že chápete potřeby obcí, a nechcete jim dát ani korunu. S tímhle já se tedy obracím na každého z poslanců v této Sněmovně. Jestli chápeme potřeby obcí, udělejme stejně spravedlivou a stejně nespravedlivou operaci jako u krajů, protože když se ta operace, kterou vy teď měníte, měnila tenkrát, změnila se úplně stejně u obcí a u krajů. Když ji teď vracíte zpátky pouze u krajů a neměníte ji u obcí, nechováte se fér. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana zpravodaje, aby se ujal slova a seznámil nás s procedurou hlasování.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji. Kolegové, kolegyně, na 29. schůzi rozpočtový výbor dne 14. října 2015 schválil a doporučil tuto hlasovací proceduru: Jsou zde dva pakety pozměňovacích návrhů. Jsou označeny A1 a A2, to je návrh výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, a pak je tady paket pozměňovacích návrhů B1 až B4 a to je návrh poslance pana Vilímce, pana Stanjury a pana Beznosky.

Navrhuji hlasovací proceduru takto: Nejdřív budeme hlasovat en bloc o pozměňovacích návrzích A1 a A2. V případě, že by tyto pozměňovací návrhy byly schváleny, bude se v druhém hlasování hlasovat již pouze o bodech B2 až B4, protože bod B1 bude nehlasovatelný. Pokud nebude bod A1 a A2 přijat touto Sněmovnou, budeme v druhém hlasování hlasovat o bodech B1 a B4 jako celek. V závěru budeme hlasovat o zákonu jako celku včetně případně přijatých pozměňovacích návrhů.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh procedury nebo chce k proceduře vystoupit. Ano, je tomu tak. Pan předseda Stanjura, prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se chci jenom ujistit, že B2, B3 a B4 bude každý zvlášť. (Zpravodaj Volný naznačuje že ne.) Tak to tedy, nezlobte se na mě, každý se týká jiného období, jeden roku 2016, jeden roku 2017 a jeden roku 2018. Já navrhuji, abychom hlasovali o každém roce zvlášť. Má to logiku. Ty návrhy spolu nesouvisí, protože tam čísla nenavazují. Věřím, že to podpoříte. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan zpravodaj.

 

Poslanec Jan Volný: Tak asi se o tom bude hlasovat. Já s tím nemám problém.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dobrá. Tak v tom případě jste si osvojil návrh pana předsedy Stanjury. Zeptám se, zda je zájem o to, abychom hlasovali o proceduře... Pro jistotu ano.

 

Takže budeme hlasovat, že souhlasíme s procedurou tak, jak ji přednesl pan zpravodaj a upravil pan poslanec Stanjura.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s procedurou. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 147, přihlášeno 168, pro 162, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji, první návrh usnesení. (Z pléna požadavek na odhlášení.) Pardon odhlásit, ano. Všechny vás odhlásím. Prosím o novou registraci a prosím pana zpravodaje.

 

Poslanec Jan Volný: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dávám nyní tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu A1 a A2, který podal výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Zeptám se na stanovisko. (Zpravodaj: Rozpočtový výbor negativní.) Pan ministr? (Nesouhlas.) Dvakrát nesouhlas.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 148, přihlášeno je 156, pro 74, proti 21. Tento návrh nebyl přijat. Dál prosím.

 

Poslanec Jan Volný: Dobře. Jelikož nebyly přijaty pozměňovací návrhy bloku A, bude se hlasovat postupně o pozměňovacích návrzích bloku B, a to B1, B2, B3 a B4. Nechávám tedy, vážení kolegové a kolegyně, nyní hlasovat o pozměňovacím návrhu B1.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Hlasovat nechám já (s úsměvem) v hlasování, které jsem teď zahájil... Respektive pardon, omlouvám se. Ještě stanovisko. (Zpravodaj: Rozpočtový výbor negativní.) Pan ministr? (Nesouhlas.)

 

Teď zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem B1. Kdo je proti?

Hlasování 149, přihlášeno 157, pro 68, proti 30. Tento návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: Nyní požádám pana předsedajícího o hlasování k bodu B2.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Stanovisko prosím? (Zpravodaj: Rozpočtový výbor negativní.) Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 150, přihlášeno 158, pro 67, proti 22. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: Nyní budeme hlasovat o bodu B3.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím stanovisko. (Zpravodaj: Rozpočtový výbor negativní.) Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 151, přihlášeno 158, pro 67, proti 26. Tento návrh nebyl přijat. Dál prosím.

 

Poslanec Jan Volný: Poslední pozměňovací návrh je B4. Prosím o hlasování, pane předsedající.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě stanovisko. (Zpravodaj: Rozpočtový výbor negativní.) Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 152, přihlášeno je 159, pro 67, proti 21. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: Tímto jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy, a proto nyní doporučuji hlasovat o zákonu jako celku.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 416." Zeptám se na stanovisko. (Zpravodaj: Rozpočtový výbor pozitivní.) Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 153, přihlášeno je 161, pro 160, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Končím tento bod a dám slovo panu předsedovi Kalouskovi. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP