(9.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Nyní pan předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Dobrý den, kolegyně a kolegové. Pane předsedající, vážená vládo, možná kdyby to zaznělo hned, tak jsme nemuseli tak dlouho diskutovat. Vzhledem k tomu, že poslanecký klub KSČM některé návrhy, které jsou v tom přehledu pana kolegy Sklenáka, vítá, jiné méně, navrhuji, abychom hlasovali zvlášť o každém z těchto takto předložených bodů. Vypořádáme se s tím určitě rychleji, než když budeme diskutovat, jestli je to více, nebo méně vhodné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já přijímám tento váš návrh. Upozorňuji ještě, že pan poslanec Adam má náhradní kartu číslo 22.

Nejprve tedy, než budeme hlasovat, se zeptám, jestli má někdo další návrh k programu schůze. Není tomu tak.

Já tedy navrhuji tento postup: ratifikace Úmluvy Rady Evropy o ochraně práv dětí, druhé čtení, je nutno zařadit na pořad schůze, budeme tedy hlasovat nejprve o tomto. Pak jednotlivě dle návrhu pana předsedy Kováčika o jednotlivých bodech, jak je navrhl pan předseda Sklenák. Poté o návrhu pana poslance Kolovratníka.

 

Nejprve tedy budeme hlasovat o zařazení sněmovního tisku 457, druhé čtení, je to ratifikace Úmluvy Rady Evropy o ochraně dětí, o zařazení tohoto bodu na program schůze.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro zařazení sněmovního tisku 457, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 182, přihlášeno je 158 poslankyň a poslanců, pro 156, proti žádný. Tento bod jsme zařadili na program schůze.

 

Další hlasování bude o tom, že prvním bodem dnešního jednání bude bod 143, novela občanského soudního řádu vrácená Senátem.

Zahajuji hlasování o tom, aby tento bod byl první dnešní bod. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 183, přihlášeno je 159 poslankyň a poslanců, pro 157, proti žádný.

 

Dále budeme hlasovat o bodu 105, třetí čtení, sněmovní tisk 394, novela plemenářského zákona, jako druhý bod dnešního jednání.

Zahajuji hlasování o tomto bodu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 184, přihlášeno je 160 poslankyň a poslanců, pro 157, proti žádný. I tento návrh byl přijat.

 

Třetím bodem je již zmiňovaná ratifikace Úmluvy Rady Evropy o ochraně dětí, kterou jsme zařadili na program schůze.

Zahajuji hlasování o tom, aby to byl třetí bod dnešního jednání. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 185, přihlášeno je 160 poslankyň a poslanců, pro 158, proti žádný.

 

Čtvrtým bodem dnešního jednání, jak to navrhl pan předseda Sklenák, by měl být bod 85, ratifikace Dohody o Visegrádském patentovém institutu.

Já zahajuji hlasování o tom, aby tento bod byl čtvrtým bodem dnešního jednání. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 186, přihlášeno je 160 poslankyň a poslanců, pro 158, proti žádný. I tento návrh byl přijat.

 

Dále by podle návrhu pana poslance Sklenáka měly následovat pevně zařazené body pana ministra Mládka 3, 4, 5 a 29 a dalším bodem dle jeho návrhu měl být bod 9, novela zákoníku práce, sněmovní tisk 376.

Já zahajuji hlasování, aby tento bod byl dle návrhu pana poslance Sklenáka jako první po pevně zařazených bodech pana ministra Mládka. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 187, přihlášeno je 160 poslankyň a poslanců, pro 140, proti 8. Návrh byl přijat.

 

Druhým bodem po pevně zařazených bodech pana ministra Mládka by měl být bod 31, novela zákona upravující další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, sněmovní tisk 462, prvé čtení.

Zahajuji hlasování o zařazení tohoto bodu. Kdo je pro, ať zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 188, přihlášeno je 160 poslankyň a poslanců, pro 148, proti žádný.

 

Dále by měl následovat již pevně zařazený bod výroční zpráva o hospodaření České televize, o tom tedy hlasovat nebudeme.

 

Po výroční zprávě o hospodaření České televize by měl následovat bod číslo 12, registr smluv.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 189, přihlášeno je 160 poslankyň a poslanců, pro 124, proti žádný. I registr smluv jsme zařadili.

 

Dalším bodem jednání po registru smluv by měl být pevně zařazený bod 22, novela zákona o významné tržní síle, ten již pevně zařazen je.

 

Po něm by měl být pevně zařazen na 17. hodinu bod číslo 25, vládní novela zákona o spotřebních daních, sněmovní tisk 418.

O zařazení tohoto bodu na 17. hodinu dnešního jednání zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 190, přihlášeno je 160 poslankyň a poslanců, pro 117, proti 23. Návrh byl přijat.

 

Posledním bodem programu schůze je návrh pana kolegy Kolovratníka, aby ve 12.45 bylo pevně zařazeno druhé kolo volby do Rady České televize.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 191, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 152, proti 1. Návrh byl přijat. Tím jsme se vypořádali s programem schůze.

 

Prvním bodem našeho dnešního jednání je

143.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech
a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb.,
o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
/sněmovní tisk 337/6/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 337/7. Já mezi námi nemohu přivítat pana senátora Miroslava Antla, protože tento bod jsme zařadili na jednání teprve před malou chvílí, ale i tak ten bod můžeme projednat. Prosím tedy, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, nebudu vám znovu představovat zákon, který tu už jednou byl. Jsou to ty změny v exekucích týkající se manželů. V tomto případě jenom řeknu, že pozměňovací návrhy, které navrhuje Senát, jsou spíše technického rázu a my jako předkladatel k nim máme mírně pozitivní stanovisko, čili doporučujeme Poslanecké sněmovně, aby schválila zákon ve znění pozměňovacích návrhů Senátu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Ptám se, jestli se k usnesení Senátu chce vyjádřit zpravodaj ústavněprávního výboru pan poslanec Martin Plíšek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP