(Schůze pokračovala v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pěkné dobré ráno, vážení paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený člene vlády. Zahajuji další den 27. schůze Poslanecké sněmovny a vítám vás tady. Prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tyto poslankyně a poslanci: paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová z pracovních důvodů, pan místopředseda Jan Bartošek z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Ondřej Benešík dnes do 10 hodin a od 12 do 13 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Adolf Beznoska z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Milan Brázdil z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Ivan Gabal do 14 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Pavel Havíř do 10.30 z pracovních důvodů, pan poslanec Bohuslav Chalupa z pracovních důvodů, pan poslanec David Kádner z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Václav Klučka z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Roman Kubíček od 12 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Stanislav Pfléger od 14.30 do 23 hodin z pracovních důvodů, paní poslankyně Miroslava Strnadlová z osobních důvodů, paní poslankyně Zuzana Šánová z osobních důvodů, pan poslanec Josef Vondrášek ze zdravotních důvodů a paní poslankyně Kristýna Zelienková ze zdravotních důvodů. (V sále je velký hluk.)

Dále o omluvení požádali tito členové vlády: pan premiér Bohuslav Sobotka od 17.15 z pracovních důvodů, pan vicepremiér Pavel Bělobrádek do 11 hodin z pracovních důvodů, pan ministr Richard Brabec z pracovních důvodů, pan ministr Jiří Dienstbier z pracovních důvodů, pan ministr Milan Chovanec z pracovních důvodů, pan ministr Svatopluk Němeček z pracovních důvodů, paní ministryně Karla Šlechtová z pracovních důvodů, pan ministr Dan Ťok z pracovních důvodů a pan ministr Lubomír Zaorálek z důvodu zahraniční cesty.

Paní poslankyně, páni poslanci, dnešní jednání zahájíme bodem 105, což je sněmovní tisk 394, což je bod z bloku třetích čtení, u kterého je již splněna zákonná lhůta. Budeme pokračovat body, které jsme již pevně zařadili. Jsou to body 3, 4, 5, 29 a 115. Připomínám, že na 15. hodinu máme pevně zařazený bod 22.

K programu schůze se hlásí nejprve předseda poslaneckého klubu sociální demokracie Roman Sklenák. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Ve sněmovně prosím o klid.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Dovolím si přednést návrh na změnu programu schůze, který jsem včera konzultoval se všemi předsedy poslaneckých klubů. Vzhledem k tomu, že dnes podle všech předpokladů skončíme probíhající schůzi, tak jsem se do něj snažil zapracovat požadavky ze všech stran a tenhle návrh byl přímo tedy odsouhlasen, nebo řeknu minimálně akceptován, takže by snad neměl být problém jej potom jedním hlasováním schválit.

Takže začali bychom dnes bodem 143, což je zákon vrácený Senátem, novela občanského soudního řádu.

Následoval by bod 105, což je poslanecká novela zákona plemenářského, sněmovní tisk 394, třetí čtení.

Potom by následovaly dvě ratifikace - ratifikace Úmluvy Rady Evropy o ochraně dětí, tisk 457. Tento tisk není v programu schůze, čili současně s pevným zařazením bychom ho zařadili na tuto schůzi. Potom ratifikace Dohody o Visegrádském patentovém institutu, tisk 447, bod 85.

Tohle by byly první čtyři body. Pak by následoval blok pana ministra Mládka, který už máme zařazen. To jsou body 3, 4, 5 a 29.

Po tomto bloku by byly dva body paní ministryně Marksové: bod 9 - vládní návrh novely zákoníku práce, který zrušuje zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců, tisk 376, druhé čtení, a bod 31 - vládní návrh novely zákona, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tisk 462.

Pak by následovala pevně zařazená výroční zpráva o hospodaření České televize, tisk 115.

Následně bod 12 - registr smluv, tisk 42, druhé čtení.

Pak máme zařazen na 15. hodinu zákon o významné tržní síle, ten již pevně zařazen máme.

Poslední můj návrh je pevně zařadit na 17. hodinu bod 25 - vládní návrh novely zákona o spotřebních daních, tisk 418. To jsou biopaliva.

Takhle navrhuji program s tím, abychom si jasně odsouhlasili, že v případě, že zahájíme body pevně zařazené na 15. a 17. hodinu, tak poté, co budou projednány, tak bychom se vrátili k těm pevně zařazeným bodům, pakliže nebudou v ten moment ještě projednány. To znamená, jenom abychom si rozuměli, že nezačneme nějakými dalšími zákony, ale vrátíme se k těm pevně zařazeným.

Takže tohle je můj návrh. Myslím, že ještě kolega Kolovratník přijde s bodem voleb. Já vás velmi prosím o podporu mého návrhu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Sklenákovi. Dalším přihlášeným k programu je již avizovaný kolega Kolovratník. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za avízo i udělení slova. Dobré dopoledne, kolegyně a kolegové. U mě to bude jednoduché. Navrhuji jeden jediný volební bod dnes, a to druhé kolo volby Rady České televize. Prosil bych tento bod zařadit pevně na 12.45 hodin standardně jako poslední bod před obědovou pauzou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kolovratníkovi. Pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura se hlásí k programu. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak abych upřesnil tu dohodu všech poslaneckých klubů nebo všech předsedů, já jsem s tím nesouhlasil, jenom jsem slíbil, že nebudu protestovat. Ať si vládní koalice prosadí, co chce. Nicméně chci navrhnout, abychom nehlasovali o všech bodech, které přednesl pan předseda Sklenák, dohromady, protože vláda má dneska asi klid na práci - a co nám zařazuje na program? No překvapivě biopaliva. Takže minimálně o těch biopalivech bych chtěl, abychom hlasovali o tom zařazení na 17. hodinu zvlášť. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Dobře. Beru to jako návrh, že budeme hlasovat společně o všech bodech vyjma posledního pevně zařazeného bodu 25, sněmovní tisk 418. O tom budeme hlasovat zvlášť.

Pan předseda poslaneckého klubu ANO Faltýnek. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dobré dopoledne. Nezpochybňuji samozřejmě právo kolegy Stanjury na tento návrh, jenom připomínám, že tady vznikla dohoda a bylo to v podstatě na žádost opozice, aby tento bod byl přerušen, respektive se projednával za přítomnosti ministra financí. Já jsem tehdy avizoval - on byl v Olomouci - po telefonické debatě, že on navrhuje, a bylo to vlastně i k zákonu o významné tržní síle, který je v 15 hodin, to byl konkrétně váš požadavek, tak aby bylo možno po zákonu o významné tržní síle pokračovat v 17 hodin debatou o biopalivech. Tolik jenom na připomenutí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane předsedo Faltýnku prostřednictvím pana předsedajícího, já jsem jenom požádal o zvláštní hlasování, nic víc. Jenom jsem komentoval, k čemu potřebujete klid na práci, jak jste včera pořád říkali mnozí, ne všichni, mnozí, a to je všechno. Jenom chci, ať se procedurálně o tom hlasuje zvlášť. Bezesporu máte dostatek hlasů na to, aby to podle té představy, že v 17 hodin, abychom to projednávali, víte, že to opozice nějak zablokovat nemůže.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Nejprve pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo. Po něm pan předseda Kováčik.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Jenom bych rád potvrdil slova pana předsedy Faltýnka, že to byla skutečně dohoda. Stáli jsme tady s panem ministrem Jurečkou a s panem předsedou Faltýnkem a já jsem slíbil, že bude-li se to projednávat za přítomnosti - protože já jsem požádal o to přerušení, než přijde pan ministr financí - a já jsem slíbil, že bude-li přítomen pan ministr financí, netřeba se obávat obstrukcí, že bude debata jistě vášnivá, ale určitě nepřijdou žádné obstrukce. Leč druhý den jsem na tiskové konferenci slyšel pana předsedu Faltýnka, že jsem to přerušil nikoliv na základě této dohody, ale protože jsem si potřeboval odpočinout. Takže z tohoto důvodu chápu, že jsme se vlastně nedohodli, protože ten důvod pan předseda uvedl úplně jiný. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP