(12.40 hodin)
(pokračuje Okamura)

To znamená, většina vládních poslanců hlasovala pro, zatímco nám tady premiér Sobotka tvrdí opak. Takže to je taková šaráda na občany České republiky a za našimi zády hlasují jinak. To znamená, ten trend, který mají dvě ze tří vládních stran, podpořený ještě hlasy europoslanců TOP 09, kteří také hlasovali pro kvóty pro imigranty do České republiky, a někteří, kteří neměli odvahu, tak se jenom zdrželi, tak to byli europoslanci KSČM, tak je potřeba říci rázně ne těmto trendům. Je potřeba říci ne, nepřipustíme ani do budoucna hlasovací právo pro cizince ze třetích zemí.

Valí se sem horem dolem a je potřeba zachovat to, aby o budoucnosti České republiky hlasovali vždy občané České republiky. Naše maminky, naši příbuzní, naši dědečkové, pradědečkové to tady budovali. Tam, kde je navařeno a ustláno, tam rádi přijdou vždycky určitě všichni, ale podívejte se, co se to sem valí. Jsou to všechno mladí muži v produktivním věku. Kde jsou ženy a matky? A kdo má známé v Itálii a podobně, tak se podívejte, jak obtěžují na ulici třeba ženy a dívky a podobně.

To znamená, bude to obrovský problém. To znamená, já znovu říkám k tomuto bodu: řekněme jasné ne i do budoucna volebnímu právu cizinců třetích zemí v České republice! Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě někdo do rozpravy? Není tomu tak. Rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Pane ministře? Není tomu tak. Kdo ze zpravodajů má zájem o závěrečné slovo? Ptám se ještě zpravodaje ústavněprávního výboru a zpravodaje výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, jestli jejich usnesení jsou zcela shodná, jestli to potvrzují před Poslaneckou sněmovnou. Takže je jedno, pro které budeme hlasovat.

Nejdříve bylo usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, které přednesl pan kolega Jiří Petrů. Prosím ho tedy, aby se k němu přihlásil ještě v rozpravě, protože v rozpravě nehovořil. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Petrů: Ano, pane místopředsedo. Přihlašuji se k usnesení, které jsem zde před chvílí přečetl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Je všem zřejmé, o čem budeme hlasovat? Je. Nemusíme opakovat bod číslo 1.

 

Rozhodneme o ratifikaci této Úmluvy o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni ze dne 5. února 1992 podle tisku 375 a usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj v hlasování pořadové číslo 162, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 162 z přítomných 150 pro 70, proti 2. Návrh nebyl přijat. Konstatuji, že s usnesením nebyl vysloven souhlas.

 

Ano, počkám, jestli hlasování jednotlivých poslanců bylo v souladu s elektronickým zápisem. Věřím, že předsedové klubů si to ověří. (Chvíli čeká na výsledek ověření výsledku hlasování.) Paní poslankyně Dana Váhalová.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se všem omlouvám. Chtěla bych zpochybnit hlasování, protože mám na sjetině zdržel se, a jsem pro. Takže zpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Podle zákona o jednacím řádu rozhodneme bezprostředně o námitce proti zápisu o výsledku hlasování, a to tak, že vás nejdříve všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci.

 

O námitce paní poslankyně Dany Váhalové rozhodneme v hlasování pořadové číslo 163, které zahájím, jakmile se ustálí počet přihlášených.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 163 a ptám se, kdo je pro přijetí námitky proti zápisu o hlasování. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 163, z přítomných 135 pro 128, proti 1. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluvy o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni, jak bylo předneseno zpravodajem výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, a to v hlasování pořadové číslo 164, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 164, z přítomných 136 pro 84, proti 3. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s usnesením byl vysloven souhlas a Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci této úmluvy.

 

Ukončil jsem bod 73. Děkuji panu ministrovi dopravy. Než zahájím bod 74, mám tady přihlášku s přednostním právem předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Protože ve 14.30 podle jednacího řádu slovo dostat nemohu, tak využívám této příležitosti. Od rána vidím headline radostnou zprávu, že pan premiér zavítal mezi své stranické kolegy na Olomoucko. Hezká zpráva.

Vyřiďte, pane předsedo poslaneckého klubu socdem, panu premiérovi, že je řádně plánovaný týden jednání Poslanecké sněmovny. Není ani variabilní, není ani výborový, ale řádně plánovaný.

Na této schůzi, která začala 27. nebo 28. dubna, nebyl ani jednou pan premiér přítomen na ústních interpelacích členů Parlamentu a nebude přítomen ani dneska. Je hezké, že ve 14.35 nastoupí a pohovoří s ředitelem Fakultní nemocnice Olomouc, ale to skutečně mohl ve variabilním týdnu.

Pak chcete mít jednání Poslanecké sněmovny ve variabilním týdnu, jak už navrhujete, protože toho máme hodně, ale to jsou hodiny pro opozici. My chceme s premiérem diskutovat, on je někde v Olomouci, cvičí nás z matematiky a to je tak všechno, místo aby tady byl a odpovídal na naše otázky.

Takže pane předsedající, hlásím, že ze 17 ústních interpelací na premiéra bylo 11 podaných členy klubu ODS. My je všechny stahujeme. My tady nebudeme jako blázni mluvit k prázdné lavici za sebou.

Žádám předsedu poslaneckého klubu socdem, aby zajistil na každé schůzi alespoň jednou účast pana premiéra. Když je pan premiér na zahraniční cestě, víte, že to je korektní omluva a že říkáme v pořádku, reprezentuje Českou republiku v zahraničí. Olomouc není zahraničí, mohl si setkání se svým sociálnědemokratickým hejtmanem udělat někdy jindy, a ne ve čtvrtek, kdy má být tady.

Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Nyní přednostní právo předsedy klubu České strany sociálně demokratické Romana Sklenáka. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Dobrý den, kolegyně a kolegové. Já tedy nevím, z jakých statistik vychází pan kolega Stanjura, ale když se podíváme na čtvrtky, kdy byly interpelace, tak většinou zde pan premiér byl a odpovídal. Jeho účast na jednání Sněmovny obecně na to, že je v pozici premiéra, je slušná. Pokud bych tedy měl srovnávat premiéra Nečase a premiéra Sobotku ať už v disciplíně odpovědi na interpelace, nebo v účasti na hlasování ve Sněmovně, tak určitě pan premiér Sobotka je na tom lépe. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě jednou vystoupení předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pan předseda Sklenák neví, z čeho vycházím já, ale on také, on si myslí, že je to lepší. Já jsem říkal, že na této schůzi tu nebyl ani jednou. Vycházím ze stenozáznamu. Máte to stejně jako já. Tak kde je pan premiér? Co má tak důležitého v Olomouci dneska, že nemůže odpovídat na interpelace, na které jsme se připravili? Chtěli jsme s ním diskutovat. Pak se vždycky řekne - my bychom s tou opozicí chtěli mluvit, ale proč dávají mimořádné body. No protože nejste na interpelacích.

Já jsem mluvil o této schůzi, pane předsedo. Tak se nevymlouvejte a nechoďte do roku 2010. Já se ptám, proč na této schůzi tady není ani jednou premiér na ústních interpelacích. Zato jsem ho fakt viděl se všemi vašimi stranickými kolegy. Tak si stranické akce dělejte někdy jindy, než když je týden Poslanecké sněmovny. Nic proti. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP