(19.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Já tedy navrhnu... Tedy musím dát hlasovat o návrhu paní poslankyně Černochové, která navrhla přerušení tohoto bodu. Jen podotýkám, znovu opakuji, že stanovisko ministra vnitra je ze 17. března a stanovisko ministra obrany pro Poslaneckou sněmovnu je z 30. března, to znamená je staré týden.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 11 a ptám se, kdo je pro přerušení bodu. (Námitka poslankyně Černochové ze sálu.) Já už jsem zahájil hlasování, paní poslankyně. (Poslankyně Černochová ze sálu: Vy jste mě neviděl, já jsem se hlásila.) Dobře, prohlašuji hlasování číslo 11 za zmatečné a udělím slovo k přednostnímu vystoupení zástupkyni předsedy klubu ODS paní poslankyni Janě Černochové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: V tom případě prosím pana ministra obrany Stropnického, aby upřesnil to, co je dneska jinak. Před chvílí jsme tady slyšeli od pana ministra obrany, že to neodpovídá tomu, co je skutečným stavem. Tak prosím pěkně, zase si tady neříkejme, že Černochová něco zdržuje. Jasně tady od pana ministra tato slova zazněla, a pokud tady členové vládní koalice nechtějí věřit tomu, co tady pan ministr řekl, je to váš problém. My jako opozice nesouhlasíme s tou procedurou a klub Občanské demokratické strany se bude zdržovat těch hlasování. Ale já jsem chtěla pouze pomoci tomu, aby pan ministr měl možnost tady před Poslaneckou sněmovnou říct, jaký ten stav skutečně je, a neblamovali jsme se.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, ještě s přednostním právem pan zpravodaj.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Já bych chtěl říct jenom dvě věci. Za prvé si myslím, že jestli je něco v běhu a není to ještě dokončeno, to znamená, jestli je v běhu odvoz materiálu apod., tak nevidím důvod, proč by to nemělo být v usnesení. To za prvé.

A za druhé bych chtěl připomenout - a teď vidím, že to mělo hluboký smysl, když jsem doporučoval, aby se předsedající ptal ministrů u každého bodu na stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: No, já podotýkám, že v tomto ohledu ministři za návrhy usnesení jednotlivých poslanců neodpovídají. Nejednáme o zákonu, jednáme o usnesení Poslanecké sněmovny, kterým o něco žádáme vládu nebo jednotlivé ministry.

 

Nyní dám hlasovat o návrhu na přerušení tohoto jednání podle návrhu paní kolegyně Černochové v hlasování číslo 12, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přerušení tohoto bodu. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 12 z přítomných 140 pro 10, proti 114. Návrh nebyl přijat.

 

Pokračujte dalším návrhem na usnesení, který jsme ještě neodhlasovali.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby zajistila střežení celého areálu muničních skladů, a to až do konečného odvozu munice.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, zahájil jsem hlasování pořadové číslo 13 a ptám se, kdo je pro toto usnesení Poslanecké sněmovny. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 13 z přítomných 140 pro 72. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby z pozice zakladatele uložila Vojenskému technickému ústavu vypovězení stávajících smluv se společnostmi, které jsou soukromými pronajímateli muničních skladů v katastru obce Vlachovice-Vrbětice.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak o tomto návrhu dám hlasovat v hlasování číslo 14, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 14 z přítomných 140 pro 14, proti 37. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby jednala s obcí Vlachovice-Vrbětice a dalšími okolními obcemi o využití areálu, aby převzala odpovědnost za způsobené škody včetně komplexního odškodnění fyzických i právnických osob.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 15. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 15 z přítomných 140 pro 42, proti 49. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Teď přejdeme na návrh poslance Zdeňka Soukupa, tedy na mé návrhy. V podstatě první dva body jsou takové, řekl bych, rámcové, které by měly být v každém usnesení. Tedy: Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávy premiéra Bohuslava Sobotky, ministra vnitra Milana Chovance a ministra obrany Martina Stropnického o situaci v areálu muničního skladu ve Vrběticích-Vlachovicích na Zlínsku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 16. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 16 z přítomných 140 pro 106, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Poslanecká sněmovna vyslechla informace o aktuální situaci přednesené starostou Vrbětic-Vlachovic Zdeňkem Hověžákem a zástupce hejtmana Zlínského kraje Jaroslava Drozda.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Zahájil jsem hlasování číslo 17. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 17 z přítomných 140 pro 94, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Další návrh, pane poslanče. Pan kolega Novotný se hlásí? Ne.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Já vynechám tu větu: Poslanecká sněmovna konstatuje, že v období od 12. 12. do 10. 2. došlo ke značnému posunu v postupu prací, protože ta už v podstatě není dnes aktuální, tam už je situace jiná.

Poslanecká sněmovna si vyhrazuje pravidelné informace o odstraňování následků po výbuších, o vyšetřování jejich příčin, o odvozu munice do náhradních skladů a také o sanaci území skladu i jeho okolí ve Vrběticích-Vlachovicích.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, čili to jsou trvalé informace. Zahájil jsem hlasování číslo 18. Ptám se, kdo je pro. (Námitky poslankyně Černochové ze sálu.) Já to nechám dohlasovat... Prohlašuji hlasování číslo 18 za zmatečné. Já samozřejmě nemohu nahrazovat slovo zpravodaje, paní místopředsedkyně. Já vám dám slovo. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. My jsme si před malou chvilkou odhlasovali nějakou proceduru. Ta procedura byla jiná, než nám teď pan zpravodaj čte ty tisky, protože čte dohromady dva návrhy usnesení. První návrh usnesení je: Poslanecká sněmovna konstatuje, že v období od 12. 12. 2014 do 10. 2. 2015 došlo ke značnému posunu v postupu prací na odstraňování příčin a následků explozí i ke zklidnění situace. O tom se mělo dát hlasovat.

Pak se mělo dát hlasovat o druhém návrhu: I tak si Poslanecká sněmovna vyhrazuje pravidelné informace o odstraňování následků po výbuších, o vyšetřování jejich příčin atd. Pokud to tady v tom tisku nemáme uvedené jako dva návrhy na hlasování, předkladateli, resp. zpravodaji jsme odsouhlasili proceduru a nemůžeme to měnit za pochodu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vám sice rozumím, paní místopředsedkyně, ale je to tak, že pan zpravodaj přednesl oba návrhy. Já jsem o obou přednesených návrzích nechal hlasovat, protože si neodporují. Přesto tedy dám hlasovat jednotlivě. To je samozřejmě vaše právo chtít hlasovat o obou částech zvlášť. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Já uznávám námitku paní Černochové. Tedy znova: Poslanecká sněmovna konstatuje, že v období od 12. 12. 2014 do 10. 2. 2015 došlo ke značnému posunu v postupu prací na odstraňování příčin i následků explozí i ke zklidnění situace.***
Přihlásit/registrovat se do ISP