(19.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 19, protože hlasování číslo 18 bylo zmatečné. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 19. Z přítomných 139 pro 28, proti 14. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: I tak si Poslanecká sněmovna vyhrazuje pravidelné informace o odstraňování následků po výbuších, o vyšetřování jejich příčin, o odvozu munice do náhradních skladů a také o sanaci území skladu i jeho okolí ve Vrběticích-Vlachovicích.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, zahájil jsem hlasování pořadové číslo 20, kdo je pro tyto další informace? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 20. Z přítomných 139 pro 47, proti 16. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Dále Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby připravila změny v legislativě, které zajistí přísnější pravidla nakládání s nebezpečným vojenským materiálem. (Poslanci se baví, hlučí, smějí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já bych požádal sněmovnu o klid nebo budu muset opakovat jednotlivé návrhy, abyste jim rozuměli. Protože hladina hluku je tak velká, že nevím, jestli všichni slyšeli pana zpravodaje.

 

Pokud nikdo nic nenamítá a víte, o čem budeme hlasovat, zahájil jsem hlasování číslo 21 a ptám se, kdo je pro změnu legislativy, kterou by připravila vláda. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 21. Z přítomných 139 pro 74, proti 17. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: A za poslední: Poslanecká sněmovna se také obrací na vládu, aby prověřila možnosti odškodnění za případné hmotné škody, za jinou újmu postižených obyvatel v okolí muničního skladu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, rozhodneme v hlasování číslo 22, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 22. Z přítomných 139 pro 50, proti 23. Návrh nebyl přijat. Další návrhy.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Přistoupíme k návrhům pana poslance Ludvíka Hovorky. (Předsedající důrazně: Prosím sněmovnu o klid!)

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby - za prvé - zajistila odvoz veškerého nebezpečného materiálu, munice, chloristanu amonného i raketového paliva z areálu muničních skladů ve Vrběticích.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 23 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 23. Z přítomných 139 pro 59, proti 9. Návrh nebyl přijat.

 

Paní poslankyně Černochová s přednostním právem.

 

Poslankyně Jana Černochová: (Sál se naprosto utišil.) Já bych moc poprosila o to, abychom alespoň ty návrhy, které už se odhlasovaly, tak abychom nehlasovali ty stejné návrhy jiného, možná malinko jiného textu. Abychom je nenavrhovali znovu. Vždyť tohle už se odhlasovalo předtím. Teď se to chvála bohu neodhlasovalo. Umíte si představit, že by tady byla dvě meritorně stejná usnesení, která by byla s jiným textem? Opravdu, tomu jsem se chtěla vyhnout, proto jsem navrhovala přerušení, aby se ty věci vyjasnily, aby se i pan zpravodaj měl možnost seznámit s tím, jaký tam je aktuální stav. Demokraticky mě sněmovna přehlasovala, já to chápu. Přesto se nedomnívám, že je v pořádku, že tady o téže meritorní věci hlasujeme podruhé.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě pan předseda Pavel Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Tentokrát se musím tedy zeptat, jak kdo hlasoval pro proceduru tady. Nebo o proceduře. Protože pan zpravodaj postupuje tentokrát už přesně podle procedury, a pokud má někdo problém nebo měl někdo problém, tak ho měl avizovat před hlasováním o proceduře, kde se pan řídící dostatečně hlasitě zeptal, jestli někdo zpochybňuje nebo nezpochybňuje tu proceduru. Myslím si, že teď je třeba už podle toho postupovat. Anebo tedy revokovat hlasování o proceduře. Ten, kdo pro proceduru hlasoval, může klidně navrhnout revokaci.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já podotýkám, že ty dva texty nejsou zcela identické, protože jeden text zahrnuje jinou část toho uloženého, dovolte mi říct, zboží, i když to za zboží těžko považovat. Ale v tomto ohledu tedy si myslím, že to byl hlasovatelný návrh, a v tomto ohledu tedy samozřejmě můžeme zpochybňovat dál to hlasování a postup zpravodaje. Ale já si myslím, že na základě toho upozornění pan zpravodaj teď dává hlasovat jednotlivé návrhy.

Prosím, paní místopředsedkyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Já jenom prostřednictvím vás, pane místopředsedo, k panu Kováčikovi. Když tady schvalujeme standardní zákony, tak několikrát se nám stane, že dva poslanci navrhnou podobné znění. A ve chvíli, kdy se přijme jeden, tak ten další je nehlasovatelný. Přestože toto není standardní zákon, domnívala jsem se, že budeme postupovat stejně, přestože explicitně toto pan zpravodaj nebude říkat. Ale souhlasím s tím, co teď řekl pan místopředseda Filip. Doufám a děkuji za to, že se zpravodaj teď poučí z toho a věci, které už se odhlasovaly, tak třeba na návrh přímo toho předkladatele toho návrhu, tak budou staženy a nebudeme je hlasovat znova. To bych viděla jako nejsnadnější procedurální návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, já bych samozřejmě jako nejrychlejší považoval za potřebné, abychom sledovali průběh hlasování a vyjádřili se hlasováním k tomu, co považujeme za nadbytečné. To je totiž nejrychlejší. Ale to se nedá nic dělat, musíme dodržovat proceduru, kterou jsme si schválili.

Pane zpravodaji, máte slovo k dalšímu návrhu na usnesení.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu, aby ustanovila vládního zmocněnce k dozoru nad nebezpečným odvozem veškerého nebezpečného materiálu z areálu muničního skladu ve Vrběticích.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Zahájil jsem hlasování číslo 24 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 24. Z přítomných 139 pro 11, proti 51. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Musím se teď podívat, jestli to je hlasovatelné. Trojka: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby zajistila vyšetření konkrétní odpovědnosti právnických a fyzických osob za pochybení, která vedla k explozím skladované munice, a zajistila vymáhání nákladů za zásah bezpečnostních jednotek a odvoz nebezpečného materiálu po odpovědných firmách.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, je to hlasovatelný návrh. Zahájil jsem hlasování číslo 25 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 25. Z přítomných 139 pro 57, proti 39. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby zajistila přezkoumání pochybení vojenského stavebního úřadu při vydávání stavebního povolení ke zkušebnímu provozu recyklačního závodu raketového paliva v areálu v bezprostřední blízkosti skladů s velkým množstvím munice."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 26. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 26. Z přítomných 139 pro 46, proti 36. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Další návrh je nehlasovatelný, protože byl už hlasovaný v mém návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, další návrh. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP