(19.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak, nejde o jednání o zákonu, tedy nebudeme zjišťovat stanoviska. Každý se vyjádří v hlasování, protože jednotlivé texty máte před sebou, dodržena byla i lhůta pro předložení písemných materiálů, čili není potřeba se tím dále zabývat a zjišťovat stanoviska. Každý se vyjádří svým hlasováním.

Ptám se, jestli všichni rozuměli postupu při hlasování, zejména ti, o kterých hovořil pan zpravodaj, že jejich návrh na usnesení byl konzumován. Pan předseda Kováčik už řekl, že ano. Ostatní - dobře, nikdo se nevyjadřuje.

Raději postup při hlasování dám schválit Poslaneckou sněmovnou.

 

Odhlásil jsem vás a požádám vás o novou registraci ještě předtím, než zahájím hlasování číslo 8, jakmile se stav ustálí... Tak, myslím si, že to je opravdový stav Poslanecké sněmovny.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 8 a ptám se, kdo je pro postup hlasování, který přednesl pan zpravodaj. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 8, z přítomných 131 poslance pro 130, proti nikdo. Postup hlasování byl schválen.

 

Pane zpravodaji, můžete uvádět jednotlivé návrhy.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Nejdříve návrh pana Petra Gazdíka: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky důrazně vyzývá vládu, aby veškerou odpovědnost za manipulaci s municí převzal stát.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 9, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 9, z přítomných 134 poslanců pro 42, proti 39. Návrh nebyl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Dále - aby zajistila střežení celého areálu muničních skladů, a to až do konečného odvozu munice. (V sále sílí šum a ozývají se různé hlasy.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 10. Ptám se, kdo je pro.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Dobře. Já to přečtu ještě jednou. Mohu?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. V tom případě prohlašuji hlasování číslo 10 za zmatečné a prosím pana zpravodaje, aby přesně formuloval návrh usnesení.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Aby zajistila střežení celého areálu muničních skladů, a to až do konečného odvozu munice. (Ze sálu se ozývají hlasy: Kdo?) Vláda.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vláda, no. Pan poslanec - já nemohu dát slovo nikomu, kdo nemá přednostní právo, ale pan ministr obrany se ještě hlásí, pravděpodobně k tomuto návrhu. Prosím, pane ministře.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedající. Já jsem jenom chtěl navrhnout, protože přece jenom od doby, kdy byla ta usnesení formulována, do dneška, uplynulo relativně dost času, tak je tam řada věcí, které už jsou buď vyřešeny, nebo řešeny, nebo jsou prostě v chodu. Tak se vlastně obtížně hlasuje, jestli člověk má hlasovat pro něco, aby něco bylo, co už je. Tak jenom dávám k úvaze, byť asi pozdě, že bychom se snad mohli shodnout na některém z těch usnesení, které pojmenovává všechny důležité body, ale v obecnější rovině, jinak se dostaneme do určitého problému s anachronismem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tomu rozumím, proto jsem nechal schválit postup při hlasování. Samozřejmě když ten příslušný poslanec nestáhne nebo pan zpravodaj neoznačí, že to je nehlasovatelný návrh, tak nemohu jinak než o tom dát hlasovat. Svým hlasováním se vyjádříme k tomu, jestli jsme přesvědčeni o tom, že tento úkol má být dále plněn, nebo je plněn jiným způsobem, adekvátním té situaci. V tom si asi všichni rozumíme.

Já vás chápu, dokonce vím, do jaké prekérní situace jsem se dostal, že jsem dal slovo panu ministrovi, ale co mám dělat. Prosím, paní poslankyně Černochová.

 

Poslankyně Jana Černochová: Dobré odpoledne. Já bych, pane místopředsedo, možná dala ke zvážení, jestli bychom ještě jednou, naposledy, nemohli dnes projednávání tohoto bodu přerušit, požádat pana ministra obrany a pana ministra vnitra, aby aktualizovali informaci, kterou máme před sebou, aby k tomu zaujali oni jako ministři, kteří vědí, jaký je aktuální stav, nová stanoviska, tak abychom tady skutečně nepřijímali něco, co už se stalo, případně co tento týden skončí, a nepřijímali usnesení pro usnesení.

Myslím si, že situaci ve Vrběticích tato Poslanecká sněmovna věnovala hodně času -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím o klid!

 

Poslankyně Jana Černochová: Věnovali jsme tomu všichni hodně energie a bylo by nedůstojné, abychom dnes tady odhlasovávali něco, co už se stalo, a nevěděli naopak třeba, že něco by jeden nebo druhý ministr chtěl, aby v tom usnesení zaznělo. A teď tady není jeden z ministrů, takže si ani nemohou sladit noty, to, co se děje na obraně a na vnitru.

Takže bych chtěla poprosit ctěnou Sněmovnu, jestli by nebylo možné naposledy tento bod přerušit a dát prostor ministrovi obrany a ministrovi vnitra, aby aktualizovali to, co tady máme před sebou, a to jednání aby probíhalo důstojně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě s přednostním právem Pavel Kováčik. Já potom řeknu svůj návrh jako předsedající.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, já nepovažuji vystoupení pana ministra uprostřed hlasování za otevření rozpravy. Je to můj výklad, prosím, buď ho přijmete, nebo ne. Takže bychom neměli pokračovat v rozpravě. Ale znovu opakuji, byl jsem to já, který tady vznesl požadavek na přerušení, byl jsem to já, který tady na začátku tohoto bodu řekl, že s tím, co předložili páni ministři, jsem spokojen a že můžeme hlasovat.

Jsem dospělý poslanec, který ví, o čem hlasuje. Mně na rozdíl od třeba konkrétně pana ministra nečiní problém posvětit svým hlasováním to, co vláda už dělá a s čím jsem spokojen, jak to dělá. To není nic proti ničemu. Já bych vřele poprosil, abychom už tento bod dokončili, aby pan starosta mohl přijít před své občany a říci, že Poslanecká sněmovna tentokrát - pravda, možná trošku výjimečně - dostála svému slovu, nebo alespoň svému slibu. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já samozřejmě nechám hlasovat o návrhu paní poslankyně Černochové, protože to byl návrh procedurální, a to bez další rozpravy. Jenom podotýkám, že páni ministři vnitra a obrany nemohou změnit žádný návrh na usnesení. V tomto ohledu tedy musíme o návrzích na usnesení, které nejsou staženy, hlasovat a vyjádřit se svým hlasováním. To je stanovisko, které zastávám v tom procedurálním sporu.

Také trvám na tom, že jsme neotevřeli rozpravu, protože jsme uvnitř hlasování. V tomto ohledu samozřejmě jde o stanoviska ministrů nebo těch, kteří podali návrh na usnesení. Ti se vyjadřují k tomu návrhu.

Samozřejmě nemohu upřít těm, kteří mají přednostní právo, jejich právo vystoupit. Prosím, zástupkyně předsedy klubu ODS.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem nechtěla, aby páni ministři měnili usnesení, které tady bylo diskutováno, a dostali to zadání. Já jsem pouze chtěla, aby se u jednotlivých bodů objevil odstavec, ve kterém se popíše aktuální stav, protože skutečně jsme v měsíci dubnu. Tento materiál se tvořil někdy v prosinci, možná v lednu, a informace tam jsou zastaralé. Neměnili bychom usnesení, ale pouze v přílohách bychom měli aktuální stav, který dnes v muničních skladech je.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě s přednostním právem pan místopředseda Petr Gazdík. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se ctěné kolegyni Černochové strašně omlouvám, ale než se opět ten stav popíše, jaký je aktuální, než opět ta schůze přijde na jednání Poslanecké sněmovny, tak už dávno nebude aktuální a my zase budeme hlasovat o něčem, co je staré měsíc nebo měsíc a půl. Prostě občané Vlachovic-Vrbětic od nás už čtyři měsíce očekávají jasné usnesení a úkol pro vládu. Mně je úplně jedno, jestli schválíte můj návrh nebo návrh pana poslance Hovorky či kterýkoli jiný. Prosím, vzkažme už něco občanům Vlachovic-Vrbětic. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP