(Jednání zahájeno v 10.00 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 12. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Chtěl bych vás informovat, že já hlasuji s kartou číslo 6 a pan poslanec Rykala s kartou číslo 9. Další oznámení v této věci nemám.

Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti na dnešní jednání požádali tito poslanci: pan poslanec Petr Adam - pracovní důvody, pan poslanec Vojtěch Adam - zdravotní důvody, paní poslankyně Adamová - zdravotní důvody, paní poslankyně Bebarová-Rujbrová - osobní důvody, pan poslanec Bezecný - osobní důvody, pan poslanec Beznoska - osobní důvody, pan poslanec Blažek - osobní důvody, pan poslanec Fiedler - osobní důvody, pan poslanec Havíř - pracovní důvody, pan poslanec Horáček - osobní důvody, paní poslankyně Chalánková - osobní důvody, paní místopředsedkyně Jermanová od 11 do 14 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Klaška - rodinné důvody, pan poslanec Koskuba - zdravotní důvody, pan poslanec Kostřica - pracovní důvody, pan poslanec Kučera - osobní důvody, paní poslankyně Matušovská od 10 do 13 hodin ze zdravotních důvodů, pan poslanec Nekl - zdravotní důvody, pan poslanec Nykl - rodinné důvody, pan poslanec Ondráček - osobní důvody, pan poslanec Rais - pracovní důvody, pan poslanec Seďa - rodinné důvody, paní poslankyně Semelová - rodinné důvody, paní poslankyně Strnadlová - zdravotní důvody, pan poslanec Šenfeld - osobní důvody, pan poslanec Toufar - osobní důvody, paní poslankyně Váhalová - osobní důvody, pan poslanec Zavadil - osobní důvody, pan poslanec Voska - rodinné důvody, paní poslankyně Zelienková - rodinné důvody, pan poslanec Ženíšek - osobní důvody.

Z členů vlády se omlouvá pan ministr Němeček z pracovních důvodů a paní ministryně Válková rovněž ze zdravotních důvodů.

Budeme pokračovat dalšími body schváleného pořadu schůze, pokud se nikdo nehlásí. Pan předseda Faltýnek, prosím. Prosím o klid, předpokládám, že pan předseda Faltýnek vystoupí s nějakým návrhem.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dobré ráno. Omlouvám se, bude to velmi stručné. Chtěl bych poprosit váženou Sněmovnu, jestli bychom mohli dnes jednat do 15 hodin. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Hlasovali bychom tedy o tom, že Poslanecká sněmovna pro dnešní den vyčlení pro třetí čtení dobu od 10 do 15 hodin. O tomto návrhu budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem pana poslance Faltýnka, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 76. Přihlášených 126, pro 111, proti 6. Tento návrh byl přijat.

 

Pan premiér hlasuje s kartou číslo 10.

 

Nyní můžeme přistoupit k bodu číslo 23.

23.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 208/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr financí pan Andrej Babiš, stejně tak jako zpravodaj rozpočtového výboru.

V poznámkách mám zde uvedeno, že v tomto bodu jsme se dostali pouze tam, že byla žádost o přestávku, takže neměl pan ministr ani pan zpravodaj možnost vystoupit. Ptám se, zda má buď pan ministr nebo pan zpravodaj zájem vystoupit? Jinak bych otevřel rozpravu.

Poprosím pana zpravodaje a potom můžeme pokračovat v rozpravě. Prosím.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, pane předsedající. Dovolte mi jen zopakovat, že vládní novela zákona o spotřebních daních, sněmovní tisk 208, se týká primárně zvýšení sazeb spotřebních daní na tabákové výrobky. Je nutné zdůraznit, že toto zvýšení je nutné kvůli dosažení minimálního zdanění cigaret vyplývajícího ze závazku České republiky vůči Evropské unii ve výši 90 eur na tisíc kusů cigaret.

V rámci druhého čtení nebyl navržen žádný návrh na zamítnutí, ale zato bylo přeloženo celkem 23 pozměňovacích návrhů. Abych předešel případným omylům při hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích, dovolte mi stručně přiblížit, čeho se dané pozměňovací návrhy - ještě před přednesením návrhu procedury - týkají.

Pozměňovací návrh A. Jde o pozměňovací návrh rozpočtového výboru, který řeší regulaci předzásobení cigaretami.

Pozměňovací návrh B. Jde o pozměňovací návrh rozpočtového výboru, který řeší regulaci předzásobení cigaretami a je zcela shodný s pozměňovacím návrhem A. Pardon - jde o pozměňovací návrh ústavněprávního výboru, který je zcela shodný s pozměňovacím návrhem A.

Pozměňovací návrh C. Jde o můj pozměňovací návrh, který je alternativní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu A a B. Opět se týká regulace předzásobení. Tento pozměňovací návrh vznikl ve spolupráci s Ministerstvem financí na základě usnesení rozpočtového výboru.

Pozměňovací návrh D. Jde o pozměňovací návrh pana poslance Rykala. Týká se tabáku do vodních dýmek.

Pozměňovací návrh E1. Jde o pozměňovací návrh pana poslance Fiedlera. Týká se problematiky prodeje tabákových listů a s tím souvisejících snah některých prodejců o únik před platbou spotřební daně. Pozměňovací návrh ovšem odpovídá současném znění ustanovení § 101 odst. 6 zákona o spotřebních daních. Správce daně je o tomto tabáku informován a může již dnes toto ustanovení u tabákových listů uplatnit.

Pak bylo předloženo několik pozměňovacích návrhů, jejichž společným jmenovatelem je ve srovnání s návrhem Ministerstva financí především snížení pevné sazby a na druhou stranu zvýšení minimální sazby na cigarety. Nicméně s jednotlivými pozměňovacími návrhy jste se mohli již seznámit v písemné podobě, která vám všem byla rozdána na stůl. Stručně je jen zopakuji.

Jde o pozměňovací návrh E2 a E3 od pana poslance Fiedlera. Jde o dvě procentní sazby daně - 27 % a 25 %. Účinnost druhé sazby, té snížené procentní sazby, je navržena od 1. 1. 2016.

Potom jde o pozměňovací návrh F. Předkladatelem je pan poslanec Urban. Zde navrhuje ponechat procentní sazbu daně na 27 %, snížit pevnou sazbu daně o jeden haléř na 1,28 koruny za kus a minimální sazbu daně na 2,38 koruny zvýšit o jeden haléř ve srovnání s návrhem Ministerstva financí. U tohoto pozměňovacího návrhu mi dovolte poznamenat, že tento předložený pozměňovací návrh je z předložených pozměňovacích návrhů nejbližší vládnímu návrhu a liší se jen do segmentu cigaret.

Potom je zde pozměňovací návrh G1, předkladatelem je vážený pan poslanec Stanjura, kde navrhuje snížení procentní sazby spotřební daně na 1 %. Potom upravuje tzv. pevnou sazbu daně na 2,4 koruny za kus a minimální sazba na cigarety zde v tomto návrhu G1 není stanovena.

Potom máme pozměňovací návrh G2, kde je opět autorem vážený pan poslanec Stanjura. Jde o cigarety a doutníky stejné sazby a termíny jsou jako u E2 a E3, jde o postupné sbližování. Jiná sazba pro ostatní tabák ke kouření a jemně řezaný tabák v ruční výrobě cigaret. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP