(10.10 hodin)
(pokračuje Šincl)

Potom tady máme sadu pozměňovacích návrhů od autora váženého pana poslance Koskuby. Jde o pozměňovací návrh H1, kde procentní sazba je stejná jako u ministerského návrhu, to je 27 %. Nicméně pevná sazba je zde navržena jako 1,28 koruny za kus, a minimální sazba je stanovena nebo navržena jako 2,38 koruny za kus. Oproti H2, opět pan Koskuba, který je stejný jako H1, pouze s vyšší sazbou pro jemně řezaný tabák k ruční výrobě cigaret. A potom máme H3, kde je opět autorem pan poslanec Koskuba, který je stejný jako G2, pouze s jinou sazbou pro jemně řezaný tabák k ruční výrobě cigaret. Nicméně potom následuje H4, kde opět navrhovatel pan poslanec Koskuba, který je stejný jako H3, pouze s jinou sazbou pro jemně řezaný tabák k ruční výrobě cigaret. Potom je H5, kde je opět navrhovatelem pan poslanec Koskuba, kde je procentní část stanovena na výši 27 %, přičemž pevná část by se od 1. 1. 2016 zvedla z 1,28 za kus na 1,35 koruny za kus. A poslední návrh z této sady je pozměňující návrh H6, opět od váženého pana poslance Koskuby, který je stejný jako H5, pouze s vyšší sazbou pro jemně řezaný tabák k ruční výrobě cigaret.

Pak byly předloženy ještě dva pozměňující návrhy označené jako I1 a I2 panem poslancem Stupčukem k pozměňujícímu návrhu C, neboli k mému pozměňujícímu návrhu, který, jak jsem již řekl, vznikl ve spolupráci s Ministerstvem financí, řešící regulaci předzásobení. Je nutné poznamenat, že pozměňující návrh I1 byl ve dvou variantách.

I přes tuto kreativnost poslanců jsem se snažil společně s legislativou připravit vcelku jednoduchý návrh na proceduru hlasování, kde jsou jednotlivé pozměňující návrhy logicky setříděné. S návrhem této procedury byli v dostatečném předstihu seznámeni všichni garanti daného tisku z jednotlivých poslaneckých klubů.

Jak jsem již řekl, abychom předešli případným omylům v hlasování, či je alespoň omezili na minimum, a s tím souvisejícím následným námitkám proti výsledku hlasování, se kterým mám svou nemilou zkušenost, chtěl bych poprosit pana předsedajícího, aby mezi jednotlivými hlasováními vytvořil dostatečný časový prostor pro případnou kontrolu hlasování. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. K návrhu procedury a způsobu hlasování se samozřejmě dostaneme, až vyčerpáme přihlášky. Nicméně v této fázi mám do rozpravy nejprve pana poslance Okamuru, potom pana poslance Fialu. Slovo má pan poslanec Okamura.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já bych vás chtěl poprosit o podporu pozměňovacího návrhu E1, který navrhuje pan inženýr Karel Fiedler, a krátce bych vám chtěl v několika větách vysvětlit, o co tady jde.

Navrhovaný pozměňovací návrh pod číslem E1 má umožnit řádné zdanění tabákových listů. Ty podle stávajících definic zdaněné nejsou, přestože jsou následně nařezávány na tabák a běžně konzumovány jako obyčejný tabák. My chceme tímto pozměňovacím návrhem zabránit daňovým únikům, které z toho plynou. Jak už zaznělo při předchozím projednávání, prakticky obdobnou zákonnou úpravu, kterou my navrhujeme, už mají v Polsku i na Slovensku. Spočívá to v podstatě v tom, že pod rouškou jakýchsi ozdobných tabákových listů a podobně, které si lidé věší na zeď a podobně, tak v podstatě se tady importují tabákové listy a ty jsou ovšem následně vlastně nařezávány a baleny a potom z toho vlastně vznikají cigarety. Takže Poláci a Slováci už na to přišli.

Pro podporu tohoto pozměňovacího návrhu, který předkládáme, jasně hovoří i stanoviska odborníků, například plukovníka Aleše Hrubého z Generálního ředitelství cel - můžete se na to podívat i v elektronických médiích -, který zejména zmiňuje skutečnost, že osoby, které se zabývaly nelegálním zpracováním a distribucí tabáku na území Polska a Slovenska, přesunuly své aktivity právě do Česka, kde jasná zákonná úprava ve věci tabákových listů dosud chybí. Situace došla podle odborníků z Generálního ředitelství cel dokonce tak daleko, že celní úřady se setkávají s takovými nelegálními baleními tabáku, který je zpracován a uzpůsoben ke kouření, ale na obalu je zároveň uvedena poznámka, že ke kouření určen není. Nelegálnímu tabáku se tak v České republice daří právě kvůli nepřesnému současnému zákonu. I na základě sdělení paní inženýrky Jitky Danielové, která je ředitelkou odboru daní Generálního ředitelství cel České republiky, nelze podle současného § 101 odst. 6 danit tabákové listy v místech jiného skladování nebo při dopravě, přestože tento tabák posléze skončí jako upravený pro kouření.

Pokud jsme při projednávání spotřební daně z nafty a benzinu minulý týden slyšeli, že stát si nemůže dovolit přijít o takový výpadek příjmu z této daně, tak jistě si stát nemůže dovolit tolerovat ani jiné daňové úniky. A je pro nás nepochopitelné, že s tímto zákonným opatřením nepřišla v novele zákona sama vláda, když informace o tomto problému jistě sama z Generálního ředitelství cel má. Navíc jsou vlastně tyto zkušenosti z takového uplatnění zákona a z této problematiky již známé ze Slovenska a z Polska. Proto jsem vás chtěl poprosit, zdali byste podpořili pozměňovací návrh E1, protože je to problém apolitický, je to problém reálný, je to problém, který v sousedních zemích již řešili. V podstatě zemí, která ho neřeší, jsme my a vznikají tady značné daňové úniky. Proto vás prosím o podporu a děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dalším přihlášeným je pan poslanec Fiala, připraví se pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Radim Fiala: Dobrý den, děkuji za slovo. Vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, aniž bychom se s kolegou Okamurou domluvili, tak v podstatě jdeme horovat pro stejný pozměňující návrh E1 našeho kolegy Karla Fiedlera. A když už jsem tady, tak jenom krátce zopakuji ty nejdůležitější důvody. Je to proto, že opravdu Česká republika je jedna z posledních zemí Evropy, kde dochází k velkým daňovým únikům z listů tabáku, který primárně není určený ke kouření. My navrhujeme jako jediná parlamentní strana obecné zdanění tabákových listů, které nejsou určené ke kouření, a přesto všichni víme, že se ke kouření používají, a obchází se tímto pouze zákon, a navrhujeme takové zdanění, které je zhruba stejné, říkám zhruba nebo téměř shodné, jako je zdanění cigaret. A to proto, aby k těmto daňovým únikům nedocházelo. Protože když s touto legislativní úpravou přišly země, jako je Polsko nebo Slovensko, tak dosáhly toho, že tato v uvozovkách černota se přesunula z těchto zemí do České republiky a zde se uplatňuje. Česká republika přichází o velkou daňovou výtěžnost, jak už jste slyšeli. Dokonce to cituje i Generální ředitelství cel a ví se o tom oficiálně. Takže proto si myslíme, že náš návrh, návrh Úsvitu, návrh kolegy Fiedlera, je v této věci podle mého názoru asi velmi dobře zpracován tak, aby k těmto daňovým únikům v budoucnu nedocházelo, abychom se zařadili po bok jiných středoevropských a evropských zemí obecně a abychom měli vyšší daňovou výtěžnost a aby se neobcházely zákony. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dalším do rozpravy je pan poslanec Stanjura. Připraví se pan zpravodaj.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, já bych chtěl v krátkosti před závěrečným hlasováním shrnout pozice občanských demokratů k tomuto zákonu.

Tento návrh zákona zvyšuje spotřební daň z tabákových výrobků. Za prvé chci říct, že chápeme důvody, pro které k tomuto zvýšení musí dojít, protože se reaguje na kurs, a spotřební daň z tabákových výrobků minimálně je v úrovni minimálního zdanění harmonizovaného v rámci Evropské unie. Je to prostě předepsaná hodnota 90 eur na 1000 kusů cigaret, kterou splnit musíme. Daně mají být, kromě té samotné výše, a my jsme pro to, aby byly nízké, musí být také jednoduché.***
Přihlásit/registrovat se do ISP