(12.40 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Nyní bychom tedy opakovali hlasování číslo 66, což je hlasování o celém návrhu zákona.

 

Jenom ještě přečtu ono usnesení, o kterém se hlasovalo: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 215."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tímto usnesením, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 74, přihlášeno je 113, pro 109, proti nikdo. Konstatuji, že toto usnesení bylo schváleno.

 

Registruji žádost pana poslance Sklenáka o vystoupení.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji. Dámy a pánové, já si dovolím vystoupit s procedurálním návrhem, abychom v souladu s § 95a odsouhlasili, že po zbytek této mimořádné schůze budou jednacími dny pro třetí čtení i úterý a čtvrtek.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. To je procedurální návrh, o kterém dám hlasovat bez rozpravy. Zahajuji hlasování - (Do sálu vbíhají poslanci ODS a TOP 09, nesouhlasně gestikulují a křičí: Ne!!!) - a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? (Pobavení a potlesk v řadách ČSSD a ANO.)

Hlasování má číslo 75, přítomných 112, pro 75, proti 10 a já konstatuji, že tento návrh byl přijat.

 

A mám zde žádost pana poslance Stanjury. Prosím o klid a prosím pana poslance Stanjuru, aby se ujal slova.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Byli jsme svědky nefér jednání. Je to nečestné a nesportovní a pan předseda si pak stěžuje, že na něj útočíme. Myslím, že jsme vám jasně řekli na politickém grémiu, když jsme udělali dohodu, že se vrátíme ihned po hlasování. Než jsme se vrátili, tak jste to rádoby vtipně... (Z řad ČSSD: Nebylo to bezprostředně.) Nebylo to bezprostředně, já souhlasím, nebo bylo to bezprostředně, na rozdíl od té středy - jste využil situace a myslíte si, jak jste si pomohli. Já bych poprosil své kolegyně a kolegy, aby mi časem přinesli minerální vodu. Nedělám to rád, ale udělat to musím.

Myslím, že to, co předvádí pan předseda na této schůzi, nebo tento týden, abych byl přesný, opravdu překračuje meze, a každá akce vyvolává reakci, jak jsme se učili mnozí na základní škole. A protože směřujeme k tomu, abychom přijali špatný zákon o státní službě... (Poslanec Bendl přinesl k řečništi láhev s vodou.) Děkuji. Mnozí z nás znají britský seriál Jistě, pane ministře!, který popisuje neduhy, když se takový zákon napíše špatně. Sice vtipně, ale skutečně neduhy. Ale protože jsem se nestačil zeptat všech poslanců a poslankyň, zda toto vynikající dílo znají, tak jsem se rozhodl, že vás s ním seznámím.

Začněme poznámkou editorů. To jsou ti, kteří editovali návrh této knihy, která má dva díly. Editoři říkají: Úvodem je třeba říct pár poznámek o tom, jakých zásad a postupů - a to v dnešním dni je mimořádně potřebné - jakých zásad a jakých postupů jsme použili, když jsme zkracovali mnohasvazkové deníky Jamese Hackera s miliony slov do jednoho relativně krátkého díla. Takže díky laskavému přístupu editorů nebudu číst mnohasvazkové deníky Jamese Hackera, to dílo má pouhé dva díly díky jejich obětavé činnosti.

Musíme se vrátit do okamžiku, kdy si James Hacker začal vést deník od chvíle, kdy se stal členem kabinetu, což v České republice znamená, že se stal členem vlády, abychom si přiblížili ty politické reálie. Své záznamy diktoval do kazetového magnetofonu, občas den po dni, častěji ale během víkendů, které trávil ve svém volebním obvodu, což mnozí z nás znají. My trávíme ve volebním obvodu nejenom víkendy, ale i pondělky, kdy, jak víme, Poslanecká sněmovna nezasedá.

Poprosil bych pana předsedu, aby mi zjednal pořádek v Poslanecké sněmovně. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Omlouvám se, pane předsedo. Prosím všechny poslance a poslankyně, aby zaujali svá místa v jednacím sále. (Hlásí se více poslanců o slovo.) Já vás registruji... Aha! Pane předsedo, jenom je zde žádost o zpochybnění hlasování.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tomu určitě vyhovím, protože mám přednostní právo. Já si tu vodu zatím tady nechám a samozřejmě v této chvíli tedy skončím, umožním, aby někdo, kdo chce podat námitku, ji podat mohl, a po případném hlasování bych se k řečništi vrátil. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Pan poslanec Černoch.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo. Já bych chtěl, dámy a pánové, zpochybnit hlasování, protože během hlasování jsem se snažil zasunout hlasovací kartu, je to určitě zaznamenáno i na kamerách, a hlasovací zařízení nefungovalo. Děkuji. A přijde mi to absolutně nemorální!

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. (O slovo se hlásí posl. Benda.) Rovněž k hlasování? Prosím, pan poslanec Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Prosím, žádám, aby pan předsedající prohlásil hlasování za zmatečné, protože dobře ví, že jsem vstoupil do sálu a žádal jsem o odhlášení. Na to má každý z poslanců právo. Vždycky to tady bylo respektováno! Mával jsem kartou na pana předsedajícího, že žádám o odhlášení. Nestalo se! To pokládám za takový faul, že to pokládám za absolutně za hranou, a prosím pana předsedajícího, aby opravdu zvážil, jestli chcete v této dikci pokračovat. Pak budeme mít opravdu asi každý den nalité minerálky do hlasovacího zařízení.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, já to registruji. Nicméně padla zde námitka proti hlasování. (Hlásí se posl. Koníček.) Rovněž s námitkou? Tak ještě další námitka. Prosím.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedo, já bych vás poprosil, abyste to hlasování, které bylo předtím, než vstoupili do sálu v té pravé části, prohlásil za zmatečné, protože ono nemá žádný výsledek. Pan poslanec Sklenák sice požádal, aby hlasovacími dny byly úterý a čtvrtek, ale jednací řád přímo říká o vyčlenění jiných hodin, pro vyčlenění jiných hodin pro třetí čtení návrhů zákonů, a žádný takový návrh na vyčlenění jiných hodin nepadl, tak vlastně to hlasování bylo zmatečné už ze základu. (Potlesk poslanců KSČM, ODS a TOP 09.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl připomenout, že pan předseda Hamáček ví, že na vyčlenění jiných hodin a jiných dnů vznesly dva kluby veto. Nevím, jestli se budeme zkoušet co deset minut. To byla taktika, kterou uplatňoval David Rath v roce 2011, jestli vám to připadá vtipné. To veto prostě platí. Platí, platí, platí! A když se udělá politická dohoda o tom, jak bude probíhat hlasování, tak ji prosím dodržte a nevyužijte toho, že jsme se dohodli. My jsme byli v předsálí, tak jak jsme ohlásili, nikam jsme ze sněmovny neutekli, a než jsme se stačili vrátit, tak vy rádoby vtipně jste si něco odhlasovali! Podotýkám, že minimálně dva poslanecké kluby, a já je jmenuji, Občanská demokratická strana a TOP 09, vznášejí veto na to, aby se jednalo v jiných než vyčleněných hodinách ve třetím čtení.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane poslanče, já vidím celou řadu dalších přihlášených, já to zjednoduším. Prohlašuji ono hlasování za zmatečné. (Potlesk v pravé části sálu.) Vzhledem k tomu, že... Pan místopředseda Sněmovny se hlásí. Prosím.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, já nevím, na co jste byli v předchozích volebních obdobích zvyklí, ale tohle skutečně není politická kultura, na které se KDU-ČSL chce podílet, a z toho důvodu si bereme tři čtvrtě hodiny přestávku na poradu klubu. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Já přeruším jednání Poslanecké sněmovny do - máme vyčleněno dnes do 14 hodin a vzhledem k tomu, že ono hlasování bylo zmatečné, tak platí dohoda předsedů klubů, to znamená, sejdeme se zde ve středu v 10 hodin a do středy do 10 hodin přerušuji schůzi Sněmovny.

 

(Jednání skončilo ve 12.49 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP