(12.30 hodin)
(pokračuje Fiala)

Mimochodem, já jsem také zaznamenal výrok pana předsedy vlády Sobotky, že poslanci sociální demokracie nerozuměli té věci, nevěděli, o čem hlasují. Tak mi dovolte, abych těm poslancům sociální demokracie, ale i všem ostatním, kteří to nevědí, něco ke spotřební dani u pohonných hmot řekl.

Cena pohonných hmot na čerpací stanici v sobě zahrnuje jak cenu produktu, spotřební daň, daň z přidané hodnoty, tak samozřejmě také distribuční marži. A teď - a to doufám zpozorní ti poslanci levicové vládní koalice, kteří se prohlašují za pravicové - ta spotřební daň hraje následující roli: Jestliže mám konečnou cenu benzinu 36 korun, tak spotřební daň tvoří zhruba 13 korun, daň z přidané hodnoty něco přes 6 korun, daň celkem 19 korun a cena bez daně z těch 36 korun je 17 korun. Takže když si to spočítáte, tak daň z ceny benzinu tvoří více než polovinu, tedy zhruba 53 %. A to snad uznáte, že není až takový problém a že je vlastně správně udělat to, co navrhl pan poslanec Urban, a tu spotřební daň snížit.

Není ani pravda, že když to provedeme, a tím zas argumentoval pan ministr financí, tak se nesníží koncová cena. Podle všech výpočtů se koncová cena sníží, a to z mnoha důvodů.

Současně také není pravda, že dopad na státní rozpočet by byl nějakých 14 mld., nebo kolik tady říkal pan ministr financí, když současně přiznal, že není žádná analýza. Tak jestli jsme schopni uvažovat jako ekonomové jenom tak, že si uděláme prostý propočet, nemáme ale analýzy, nejsme schopni zohlednit další faktory, tak to se na mě nezlobte, to pak opravdu nejste na svých místech. My přece musíme zohlednit další faktory, které ta snížená cena vyvolá. Uvědomme si, že Česká republika má např. poměrně značně hustou síť čerpacích stanic, takže bude existovat nebo existuje konkurence, která povede k tomu, že se ta koncová cena bude tlačit dolů. Výpadek z příjmů státního rozpočtu se nedá prostě takto jednoduše odhadnout, protože nižší náklady na pohonné hmoty se mohou projevit v ceně dalších produktů, které jsou třeba ovlivněny vysokými náklady na dopravu. Některé argumenty, které musíme zohlednit, tu také zazněly: nižší výdaje státu, nižší výdaje dopravců, nižší výdaje Českých drah. To všechno bude hrát roli.

A například podle studií, které máme k dispozici, třeba studie Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické, říká, že procentní snížení ceny pohonných hmot jako důsledek zvýší spotřebu o více než jedno procento. Takže vůbec není pravda, že by ten přímý dopad snížené spotřební daně u pohonných hmot byl 14 mld. korun, jak se nám tady snažil rychle říct pan ministr financí.

Tolik k obsahu toho zákona. Já doufám, že teď už i poslanci sociální demokracie rozumějí tomu, o čem budou hlasovat. Že vědí, jakou roli hrají daně u ceny benzinu a ceny nafty, a že už je nebude pan premiér podezřívat z toho, že by nebyli na svých místech.

Dovolte mi ještě, abych objasnil následující jednání členů poslaneckého klubu Občanské demokratické strany. Dámy a pánové, my jsme tuto situaci nezavinili. My tady neobstruujeme, my neděláme komplikace. Ty komplikace děláte porušováním pravidel jednání vy. To je strašně důležité, abyste si uvědomili. Jestli tu někdo obstruuje, tak je to vládní koalice svým porušováním pravidel hry a jednacího řádu Sněmovny.

My nemůžeme za to, že pan premiér Sobotka neřídí ani vládu ani svůj poslanecký klub. To je jeho problém, ze kterého nás neobviňujte. A protože my nesouhlasíme s tím, aby probíhalo další hlasování, my jsme přesvědčeni, že se další hlasování prostě konat nemá, tak z tohoto důvodu se poslanci Občanské demokratické strany nezúčastní hlasování ani o pozměňovacím návrhu ani o zákonu jako celku. (Potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane předsedo. A ještě o slovo požádal pan poslanec Koníček.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, mně to nedalo a po moralistických vystoupeních zástupců TOP 09 jsem se podíval do stenozáznamu a našel jsem své vystoupení z 1. září 2011 ve 14.30. Tehdy jsem řekl: "Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dnes před polední přestávkou proběhlo ve 12.48 hlasování číslo 23. Návrh nebyl přijat a kolegyně Pecková zpochybnila hlasování s tím, že na sjetině má křížek, ale hlasovala ano. Po zhlédnutí záznamu kamer číslo 3 a 6 z výše uvedeného času konstatuji, že v době hlasování paní poslankyně Pecková nebyla přítomna v jednacím sále Poslanecké sněmovny. Žádám, aby se tím zabývaly příslušné orgány Poslanecké sněmovny." To bylo v minulém volebním období. Tak prosazovala své zájmy bývalá koalice. (Větší potlesk zleva a části středu.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu poslanci a nyní tedy přistoupíme k proceduře, která bude znamenat, že vzhledem k tomu, že jsme vyhověli námitce pana poslance Šincla proti hlasování číslo 65 a 66, budeme tato hlasování opakovat.

Registruji ještě žádost pana poslance Laudáta. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, vznáším námitku proti postupu předsedajícího schůze. Po tom hlasování bych ještě technicky poprosil, aby nám byl dán několikavteřinový prostor, abychom mohli odejít - samozřejmě mluvím teď za TOP 09 - z hlasovacího sálu, protože tohoto černého pátku demokracie se účastnit nebudeme. Lenin kdysi řekl, že pravda je třídní, tak si tu svoji babišovsko-sobotkovskou pravdu odhlasujte vy. Děkuji. (Ozývá se pár nesrozumitelných námitek z pléna.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Registruji námitku proti postupu, který jsem oznámil. O této námitce rozhodneme hlasováním.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s námitkou pana poslance Laudáta proti postupu předsedajícího, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 72, přihlášeno je 154, pro 34, proti 74. Námitka přijata nebyla.

 

Budeme tedy opakovat hlasování 65. Všechny vás odhlásím, prosím o novou registraci. A jakmile se ustálí počet poslanců na tabuli, nechám hlasovat, a vyhovím tedy i žádosti pana poslance Laudáta, aby měli možnost opustit Poslaneckou sněmovnu. (Poslanci TOP 09, ODS a většina poslanců Úsvit opouští jednací sál.)

(Po chvilce.) Počet přítomných poslanců na tabuli se ustálil a budeme tedy hlasovat.

 

Byla vznesena námitka proti hlasování číslo 65, což bylo hlasování o pozměňovacím návrhu pana poslance Urbana. Budeme tedy o tomto pozměňovacím návrhu hlasovat ještě jednou.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem pana poslance Urbana, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 73, přihlášeno je 111, pro 26, proti 62. Tento návrh nebyl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP