(16.40 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já bych chtěl jménem dvou poslaneckých klubů, a to ODS a TOP 09, vetovat projednávání v devadesátce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi klubu ODS. Pan kolega Miroslav Kalousek mi potvrdil, že je to souhlas dvou klubů, takže budeme postupovat standardním způsobem.

Pane zpravodaji, máte slovo ke své zpravodajské zprávě.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane místopředsedo, vážené paní kolegyně a kolegové, vláda předložila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Návrh má jenom dva články, z toho ten druhý je účinnost a první upravuje přístup Ministerstva vnitra k registrům, a to k základnímu registru obyvatel, k informačnímu systému evidence obyvatel, k evidenci občanských průkazů a evidenci cestovních dokladů. Celý návrh je kratší než vystoupení pana ministra a já ho doporučuji postoupit výborům k dalšímu projednání.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, a ptám se, kdo se hlásí z místa. Pan ministr vnitra Martin Pecina. Prosím, pane ministře, máte slovo v obecné rozpravě.

 

Ministr vnitra ČR Martin Pecina Děkuji, pane místopředsedo. Já bych chtěl požádat o zkrácení lhůt na 30 dní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Padl tedy návrh na zkrácení lhůty k projednání na 30 dnů. Má někdo další návrh? Není tomu tak. Protože nepadl návrh na vrácení, ani zamítnutí, budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání kontrolnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Nevidím.

Budeme tedy hlasovat v hlasování číslo 38, které jsem zahájil. Kdo je pro přikázání tohoto tisku kontrolnímu výboru? Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování číslo pořadové číslo 38 z přítomných 172 133 pro, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

V tomto ohledu tedy musím ještě upozornit, že návrh, který předložil pan ministr Pecina, podle jednacího řádu předkládají pouze poslanci, takže budu muset otevřít rozpravu, pokud někdo vystoupí. Pan ministr asi s přednostním právem vystoupí a otevře mi znovu rozpravu, protože to jinak neumím zařídit. Pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Martin Pecina Děkuji, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Byla znovu otevřena rozprava a pan zpravodaj se hlásí do rozpravy znovu otevřené.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, já bych tedy navrhl zkrácení na 30 dnů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Budeme tedy hlasovat o tomto návrhu. Pokud nemá nikdo jiný zájem o vystoupení ve znovuotevřené rozpravě, není tomu tak, tak rozpravu končím.

 

Budeme tedy hlasovat ještě o zkrácení lhůty k projednání na 30 dnů, a to v hlasování pořadové číslo 39, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 39 z přítomných 173 pro 110, proti 18. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání kontrolnímu výboru a lhůta k projednání byla zkrácena na 30 dnů. Děkuji panu ministrovi vnitra, děkuji panu zpravodaji a končím tento bod.

 

Dalším bodem dnešní schůze je bod číslo

25.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím kontrolního řádu
/sněmovní tisk 29/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Vláda požaduje projednání podle § 90 odst. 2, tedy abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl místopředseda vlády a ministr vnitra v demisi Martin Pecina. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Martin Pecina Děkuji, pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych velmi stručně uvedl návrh zákona, který máte před sebou jako sněmovní tisk číslo 29.

Tento návrh zákona je souborem několika vládních návrhů zákonů, které byly počátkem letošního roku připraveny na základě vládou schváleného harmonogramu k předložení návrhů změn zákonů v souvislosti s přijetím nového kontrolního řádu. Jednotlivé vládní návrhy zákonů byly předloženy Poslanecké sněmovně, které však v důsledku svého rozpuštění nestihla projednat. Nyní jsou tyto dříve samostatné návrhy sloučeny do jednoho zákona, který zahrnuje celkem 69 novel zákonů.

Hlavním smyslem tohoto návrhu je především odstranění speciálních procesních ustanovení upravujících kontrolní postupy ve zvláštních zákonech. Tato ustanovení budou nahrazena aplikací příslušných obecných ustanovení nového kontrolního řádu, který nabývá účinnosti již dnem 1. ledna 2014. Vzhledem k blížícímu se datu nabytí účinnosti kontrolního řádu by měl být předložený návrh zákona přijat co nejdříve. Z tohoto důvodu si dovoluji požádat, aby Poslanecká sněmovna s návrhem zákona vyslovila souhlas již v prvním čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi vnitra Martinu Pecinovi a požádám předsedu kontrolního výboru poslance Vladimíra Koníčka, aby nám navrhl zpravodaje pro prvé čtení. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, navrhuji poslance Vladimíra Koníčka.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. O tom rozhodneme v hlasování pořadové číslo 40, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro to, aby zpravodajem pro prvé čtení byl pan poslanec Vladimír Koníček. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 40 z přítomných 172 pro 129, proti nikdo. Pan Vladimír Koníček je zpravodajem pro prvé čtení.

 

Ještě než se ujme své zpravodajské zprávy, o slovo se přihlásil předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Pan ministr Pecina žádal jako člen vlády o důvěru Poslaneckou sněmovnu, ta mu ji odepřela. Pan ministr Pecina žádal jako kandidát SPOZ o důvěru českou veřejnost. Česká veřejnost se mu vysmála. Panu ministrovi Pecinovi nevěří vůbec nikdo, přesto má tu drzost tady opakovaně legitimně zvolené Poslanecké sněmovně navrhovat, abychom o jeho předlohách nevedli řádnou parlamentní diskusi, abychom je projednali podle § 90. Jménem poslaneckých klubů TOP 09 a ODS vetuji tuto aroganci.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Padlo veto dvou poslaneckých klubů, budeme to tedy projednávat v řádném řízení podle jednacího řádu, tedy prvé čtení. Slova se ujme zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Vladimír Koníček ke své zpravodajské zprávě. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, vážené paní kolegyně a kolegové, tento návrh je poněkud objemnější než ten předcházející, navrhuje úpravy 69 zákonů v souvislosti s přijetím kontrolního řádu. Minulá vláda předložila změny vynucené přijetím kontrolního řádu v několika tiscích, teď vláda předkládá změny v jednom objemnějším svazku. U některých ustanovení došlo k přeformulaci, některé zůstaly ve stejném znění jako před půl rokem.

Já vám doporučuji stejně jako u minulého tisku, abychom ho postoupili výborům k dalšímu projednání, ale neodpustím si poznámku k předcházejícímu vystoupení pana předsedy, protože pan ministr Pecina předkládá návrhy bývalého ministra vnitra, bývalého ministra dopravy, prostě návrhy bývalé vlády. On dělá tady jenom pošťáka. To jsou návrhy bývalé vlády. Tak peskovat ho za to? Bez komentáře! (Potlesk poslanců KSČM, částečně i ČSSD a ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a jenom připomínám, že je rozdíl mezi zpravodajskou zprávou a vystoupením v rozpravě.

S faktickou poznámkou pan kolega František Laudát, pak předseda klubu ODS. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec František Laudát: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já si myslím, že to vystoupení mého předřečníka bylo zbytečné. Ale myslím si, že pokud jde o podstatnou, časově odůvodnitelnou záležitost, tak pak se má § 90 využívat. Ale u těchto případů to není a nevím, že bychom tady dávali návrhy, nebo vláda předchozí dávala návrhy v takovýchto bagatelních věcech, často které snesou odkladu a je třeba je řádně projednat. Nic víc a nic méně. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP