(16.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní s přednostním právem předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura, poté předseda klubu KSČM Pavel Kováčik. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl vaším prostřednictvím vzkázat panu poslanci Koníčkovi, když už mluví o mně jako bývalém ministru dopravy, tak ať říká pravdu. Žádný takový zákon jsem tady v devadesátce poslat nechtěl, neposlal, nikdy bych to neudělal. Docela jednoduché. Takže my nenapadáme obsah toho zákona, ale způsob projednávání. A to si ten váš pošťák vybral sám. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedo, konstatuji, že jsem pana zpravodaje vedl k pořádku.

Pan předseda klubu KSČM Pavel Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Aby ten pořádek byl úplný, tak tady dochází trošku ke zmatení pojmů. Podle § 90 jednáme v normálním standardním či jinak pojatém způsobu projednávání zákonů, leč to zrychlené projednávání, které vede ke schválení již v prvním čtení, je § 90 odst. 2, takže bych poprosil, abychom, pokud budeme vetovat, a my jsme to také využívali v minulém období a budeme využívat teď také, říkali podle § 90 odst. 2. Teprve potom je to správně. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Konstatuji, že nemám žádnou písemnou přihlášku do rozpravy. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Ještě pan zpravodaj, ale v řádné rozpravě. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Chtěl bych navrhnout v rozpravě zkrácení o 30 dnů na 30 dnů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, dobře. Paní kolegyně Černochová. Prosím, máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Já bych vaším prostřednictvím chtěla poučit pana kolegu Kováčika, že to není § 90 odst. 2, ale je to § 90 odst. 3: Návrh podle odstavce 2 nelze projednat, vznesou-li proti němu před ukončením obecné rozpravy námitku nejméně dva poslanecké kluby, anebo 50 poslanců, nebo jde-li o návrh ústavního zákona, návrh zákona o státním rozpočtu nebo mezinárodní smlouvy podle článku 10 Ústavy. - Takže ne dvojka, ale trojka, pane kolego.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan poslanec Pavel Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Ano, máte naprostou pravdu, zrovna tak jako naprostou pravdu mám já. Takže jsem rád, že jsme se domluvili. (Hluk z pravé strany.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní kolegyně, páni kolegové, zákon o jednacím řádu je poměrně striktní. Já jsem benevolence sama a uznávám, že si všechny odstavce nepamatujete. Proto když hovoříte a dáte návrh, tak ho beru jako předsedající podle obsahu návrhu, nikoliv podle jeho pojmenování. Tak to v právu bývá. Takže pokud máte někdo výhradu, že jsem snad někoho neupozornil, že nepostupoval striktně podle jednacího řádu, tak mi to vytkněte a namítněte postup předsedajícího. Tolik tedy beru na sebe.

Budeme pokračovat. Do rozpravy nemám žádnou přihlášku. Pan ministr Pecina ještě v rozpravě. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Martin Pecina Děkuji, pane předsedající. Já budu velice stručný. Pokud jsem někoho urazil tím, že jsem navrhl projednávání ve zkráceném, pardon, ve zkráceném režimu v prvním čtení, potom se za to omlouvám. Moc tu situaci nechápu. Navrhuji to proto, resp. vláda to schválila, abych to navrhl, protože jsou to skutečně věci, které spěchají. Vím, že před půlrokem, když ve Sněmovně již byly, tak tenkrát nespěchaly, ale dnes je pochopitelné, že spěchají, protože termín 1. 1. 2014 se přiblížil. Nejhorší je to asi s prvním návrhem zákona, protože ten se týká voleb do Evropského parlamentu. Tam máme lhůtu 31. 1. 2014, což je věc, která mě už patrně trápit nebude, asi bude trápit vás tady, poslance v Poslanecké sněmovně, ale bohužel pochopitelně chápu, že máte právo se těmito zákony zabývat, byť tedy já jsem si dovolil navrhnout jejich projednání v prvním čtení i proto, že ony skutečně prošly minulou vládou, byly už v parlamentě, a jenom proto, že se parlament rozpustil, tak nebyly projednány. My jsme na nich nic neměnili.

Takže ještě jednou, pokud jsem tím někoho urazil nebo pokud se mé návrhy zdály arogantní, protože mi nikdo nevěří, tak já se za to omlouvám. Je mi to velice líto. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Má ještě někdo zájem vystoupit v rozpravě? Není tomu tak. Rozpravu končím. Nepadl žádný návrh na vrácení ani zamítnutí. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání kontrolnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Nikoho nevidím.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 41. Ptám se, kdo je pro přikázání kontrolnímu výboru. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 41 z přítomných 173 pro 138, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o zkrácení lhůty k projednání o 30 dnů.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 42 a ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty o 30 dnů. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 42, z přítomných 175 pro 112, proti 24. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání kontrolnímu výboru a jeho lhůta k projednání byla zkrácena na 30 dnů. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 25.

 

Budeme pokračovat bodem číslo

26.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb.,
o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 30/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl místopředseda vlády a ministr vnitra v demisi Martin Pecina. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Martin Pecina Děkuji, pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych na základě pověření vlády uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o pobytu cizinců na území České republiky, zákon o zaměstnanosti a další související zákony.

Vládní návrh zákona byl zpracován za účelem transpozice aměrnice 2011/98/EU o jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí, oprávněně pobývajících v některém členském státě. Na základě této směrnice mají členské státy Evropské unie umožnit státním příslušníkům třetích zemí, kteří do členského státu cestují za účelem zaměstnání, získat jediné povolení opravňující k pobytu i práci. Do českého právního řádu se tak navrhuje implementovat institut takzvané zaměstnanecké karty, která má být právě takovým povolením. Zaměstnaneckou kartu bude vydávat Ministerstvo vnitra, a to výhradně na pracovní místa uvedená v evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty. Danou evidenci bude spravovat Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Vládním návrhem zákona se mimoto precizuje adaptace českého právního řádu na další právní akty Evropské unie a reaguje se tím také na rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Buishvili proti České republice, podle kterého mají mít soudy rozhodující o zákonnosti zajištění osob bezprostřední možnost nezákonné zajištění ukončit. Vládním návrhem zákona se tedy v plné míře reaguje na požadavky evropského práva.

Vzhledem k blížícímu se konci lhůty pro implementaci zmíněné směrnice 2011/98/EU si vás na základě § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, dovoluji požádat, aby Poslanecká sněmovna s projednávaným návrhem zákona vyslovila souhlas již v prvním čtení, neboť tak to schválila vláda.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: S přednostním právem se hlásí pan předseda Stanjura. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP