(14.10 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji a předpokládám, že by to byl první bod dnešního jednání. Je to tak, pane poslanče? Ano, děkuji. Pan poslanec Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Moc se omlouvám, stala se mi velikánská chyba. Jednoho z našich kolegů, pana kolegu Schwarze, jsem přejmenoval. Nejedná se o poslance Bohuslava Schwarze, ale Bronislava Schwarze. Velmi se mu tímto omlouvám a prosím, aby tento bod byl takto opraven.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Paní poslankyně Matušovská, potom pan místopředseda Vojtěch Filip.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Děkuji, pane předsedo. Ráda bych poprosila o předřazení bodu 3, sněmovní tisk 11. Jde o vládní návrh zákona o ochraně spotřebitele. Jde vlastně o závažné téma, problematiku tzv. šmejdů. A chtěla bych to předřadit jako první bod.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Takže navrhujete, aby to byl první bod dnešního jednání, to znamená v případě, že projde návrh pana poslance Gabala o té rezoluci, tak by to byl bod číslo 2. (Ano.) Děkuji, budeme o tom hlasovat.

Pan místopředseda Filip.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedo, členové vlády, paní a pánové, dovolím si navrhnout teď bez čísla bodu, ale za bod Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechu atd. zařadit bod Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro Ústavu a ústavní systém s tím, že by počet komisí, které zřizuje Poslanecká sněmovna, byl o jednu komisi rozšířen. Zbytek bych dával v odůvodnění až poté. Byla by to komise, která by odpovídala senátní komisi pro Ústavu a parlamentní procedury.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Pane místopředsedo, z grémia jsme navrhli, abychom zařadili všechny vyřazené body z minulé schůze a jako bod 1, pokud o tom Sněmovna rozhodne, bude tedy zařazen Návrh na zřízení stálých komisí Poslanecké sněmovny. Já jsem přesvědčen, že v rámci tohoto bodu je možné navrhnout zřízení této komise, víceméně jakékoli komise. To znamená, nemusí to být speciální bod, ten bod číslo 1 je obecný, zřízení stálých komisí, a v rámci tohoto bodu, jakmile se k němu dostaneme a já otevřu jeho projednávání, tak bych očekával, že navrhnete zřízení této komise.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Já to navrhuji pouze z opatrnosti, protože samozřejmě nevím, jestli bude ten bod schválen, ale předpokládám, že ano. Ale kdyby se náhodou stalo, že nám to nevyjde na této schůzi, tak aby se na to nezapomnělo.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, takže v případě, že by nebyl zařazen navrhovaný bod zřízení stálých komisí, tak bych nechal hlasovat o tom vašem návrhu, jinak by byl potom bezpředmětný.

Tak to byl pan místopředseda Filip. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí k programu schůze. Pokud ne, tak bychom postupně hlasováním prošli jednotlivé návrhy.

 

Navrhuji tedy, abychom nejprve hlasovali o návrzích z grémia, to znamená nejprve bychom zařadili nové body 1 až 16, což jsou ty body z minulé schůze. Je to dle podkladu rozdaného na lavice, přičemž body 1 až 8 bychom pevně zařadili dnes jako první až osmý bod jednání s tím, že pokud projdou návrhy kolegy Gabala a kolegyně Matušovské, tak tyto body by se posunuly.

Takže kdo s tímto souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 2, přihlášeno je 177 poslankyň a poslanců, pro 176, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Pevně bychom na 16. hodinu zařadili body 6, 11, 5, 7, 8, 9 a 10, což jsou materiály, které pevně zařadit požaduje pan ministr vnitra Pecina.

Zahajuji hlasování. Zeptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 3, přihlášeno je 178, pro 161, proti 8. Tento návrh byl přijat.

 

Teď bychom hlasovali o změně jednacího dne 4. schůze Poslanecké sněmovny. Poslanecká sněmovna by tímto hlasováním stanovila, že jednacím dnem její 4. schůze bude i pondělí 16. prosince.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 4, přihlášeno je 179, pro 151, proti 21. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní bychom hlasovali o tom, že bod číslo 1 návrhu pořadu schůze, což je sněmovní tisk 6, druhé čtení státního rozpočtu, bychom pevně zařadili na pondělí 16. 12. na 14. hodinu.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 5. Přihlášeno je 182, pro 167, proti 4. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní bychom hlasovali o zařazení nového bodu, což je Návrh na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 6, přihlášeno je 182, pro 178, proti nikdo. I tento návrh byl přijat.

 

Nyní bychom hlasovali o tom, že tento bod, který jsme právě zařadili, to znamená Návrh na volbu místopředsedy Sněmovny, bychom pevně zařadili na čtvrtek 12. 12. jako první bod dopoledne, to znamená na 9. hodinu. Každopádně jako první bod dopoledne 12. 12.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 7, přihlášeno je 182, pro 177. Tento návrh byl přijat.

 

A poslední hlasování z grémia by bylo hlasování o tom, že blok smlouvy, případně zprávy, návrhy a další, bychom projednali také ve čtvrtek 12. 12. po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 8, přihlášeno je 182, pro 178. I tento návrh byl přijat.

 

To jsou, pokud se nepletu, všechny návrhy, které vzešly z jednání grémia. Nyní se budeme věnovat návrhům, které byly předneseny v rozpravě.

 

Pan poslanec Benda navrhoval na konec schůze zařadit tři nové body, dvě žádosti o vydání a jedno potvrzení předsedy výboru. Myslím si, že můžeme hlasovat najednou, pokud není námitka a žádost na oddělené hlasování. Pan poslanec Laudát? Ne, už předjímá hlasování. Dobrá.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, abychom zařadili tyto tři nové body na konec schůze, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 9, přihlášeno je 183, pro 179, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Gabal navrhuje, abychom jako první bod, to znamená, abychom tímto bodem dnešní jednání zahájili, byl zařazen nový bod - projednání návrhu rezoluce Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky oceňující zásluhy Nelsona Mandely.

Zahájím hlasování, zeptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 10, přihlášeno je 183, pro 168, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Paní poslankyně Matušovská navrhuje, aby bod číslo 3 se stal bodem číslo 2, s tím, že bychom tedy...***
Přihlásit/registrovat se do ISP