Začátek schůze Poslanecké sněmovny
10. prosince 2013 ve 14.00 hodin
Přítomno: 193 poslanců

 

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dámy a pánové, dobrý den. Chtěl bych vás požádat, abyste zaujali svá místa v jednacím sále, protože jsou dvě hodiny, a budeme tedy jednat na 4. schůzi Poslanecké sněmovny. Již tradičně vás požádám o snížení hladiny hluku v sále, abychom se vzájemně slyšeli.

Zahájím 4. schůzi Poslanecké sněmovny, na které vás všechny vítám.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 4. schůze dne 4. prosince a pozvánka vám byla rozdána přes poslanecké kluby týž den.

Prosím vás, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Pan poslanec Kolovratník - náhradní karta číslo 1.

 

Nyní bychom přistoupili k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili pana poslance Jiřího Dolejše a pana poslance Františka Laudáta. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh. (Nikdo se nehlásil.)

Pokud tomu tak není, zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, abychom určili tyto dva ověřovatele. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 1, přihlášeno je 134 poslankyň a poslanců, pro 125, proti nikdo. Konstatuji, že jsme určili ověřovateli pány poslance Dolejše a Laudáta.

 

Paní poslankyně Zelienková hlasuje s kartou číslo 2, pan poslanec Šincl s kartou číslo 3. To je zatím vše.

Já bych vás chtěl rovněž informovat, že o omluvu požádali do zahájení schůze tito poslanci a členové vlády. Z poslanců jsou to pan poslanec Jiří Běhounek - bez udání důvodu, pan poslanec Bělobrádek - zahraniční cesta, pan poslanec Brázdil - osobní důvody, pan poslanec Fiala - bez udání důvodu, pan poslanec Havíř do cca 15 hodin bez udání důvodu, pan poslanec Hájek - zdravotní důvody, pan poslanec Kaňkovský - pracovní důvody, pan poslanec Kořenek - pracovní důvody, pan poslanec Okamura - pracovní důvody, paní poslankyně Pastuchová - osobní důvody a pan poslanec Schwarzenberg - zahraniční cesta.

Z členů vlády se omlouvají: pan premiér Rusnok - pracovní důvody, pan ministr Balvín - pracovní důvody, pan ministr Fischer - zahraniční cesta, pan ministr Kohout - zahraniční cesta, pan ministr Koníček - bez udání důvodu, pan ministr Lukl - pracovní důvody, pan ministr Štys - zahraniční cesta a pan ministr Žák - pracovní důvody.

Teď jsem byl informován, že paní poslankyně Pastuchová je přítomna a svoji omluvu směřovala na čtvrtek, takže bude přečtena ve čtvrtek.

Pan poslanec Adámek - náhradní karta číslo 4, pan poslanec Volčík - karta číslo 5.

Nyní bychom přistoupili ke stanovení pořadu 4. schůze, jehož návrh jste obdrželi na pozvánce. Já bych vás seznámil s tím, na čem se dnes dohodlo grémium Poslanecké sněmovny. Shodli jsme se na tom, že bychom zařadili do programu 4. schůze nové body, a to body, které jsme neprojednali a které byly vyřazeny ze schváleného programu 2. schůze. Přehled těchto bodů vám byl rozdán na lavice. Je jich celkem 16. Grémium navrhuje, abychom je zařadili jako první body schůze, s tím, že body 1 až 8 bychom projednali dnes, ostatním bodům bychom se věnovali ve chvíli, kdy to bude možné.

Druhý návrh je, abychom vyhověli žádosti pana ministra vnitra a místopředsedy vlády Martina Peciny, abychom na dnešek pevně zařadili na 16. hodinu následující body. Byly by to body 6, 11, 5, 7, 8, 9 a 10, což jsou tisky 14, 32, 13, 28, 29, 30 a 31, první čtení návrhů zákonů. Pokud by se stalo, že body 1 až 8 projednáme dříve, než dojde čas na pevně zařazené body, tak bychom se věnovali ostatním bodům podle navrženého a schváleného pořadu schůze.

Návrhu zákona o státním rozpočtu, což je bod 1 a bod 16 návrhu pořadu, tisk číslo 6, bychom se věnovali podle schváleného časového harmonogramu projednávání státního rozpočtu, a to v pondělí 16. prosince, což by bylo druhé čtení, od 14 hodin, a ve čtvrtek 19. prosince, což by bylo třetí čtení.

Já vás v této věci upozorňuji, že bychom měli hlasovat o tom, že Poslanecká sněmovna bude jednat i v jiný den, než je předpokládáno zákonem, to znamená v pondělí. O tom musíme hlasovat a rozhodne o tom Poslanecká sněmovna.

Dále bychom navrhli zařadit do programu 4. schůze Poslanecké sněmovny nový bod, což je Návrh na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny. Tento bod bychom zařadili pevně na čtvrtek 12. 12. jako první bod dopoledne a poté bychom se věnovali bodům z bloku smlouvy a případně bodům z bloku zprávy, návrhy a další.

Poslední informace z mojí strany. Chtěl bych vás informovat o tom, jak předpokládáme průběh jednání Poslanecké sněmovny v tomto týdnu. Dnes bychom jednali do 19 hodin, pokud samozřejmě Sněmovna nerozhodne jinak, ve středu, to znamená zítra, by Sněmovna nejednala. Jednání schůze bude přerušeno tak, aby byl vytvořen prostor pro jednání výborů, které musí projednat přikázané kapitoly a okruhy návrhu zákona o státním rozpočtu. Ve čtvrtek 12. 12. bychom zahájili schůzi v 9 hodin a jednali bychom dle schváleného pořadu 4. schůze a v pátek by Sněmovna nejednala, protože bude vyčleněn prostor pro jednání výboru rozpočtového, který projedná usnesení jednotlivých výborů ke státnímu rozpočtu za účasti zpravodajů.

To je tedy z mé strany vše. Otevírám rozpravu k návrhu pořadu. Mám zde přihlášku pana poslance Bendy. Potom registruji přihlášku pana poslance Gabala a paní poslankyně Matušovské. Pan poslanec Benda. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády v demisi, já bych chtěl navrhnout tři nové body této schůze, a to tak, aby byly zařazeny jako poslední body. Jedná se o body, které vycházejí z práce mandátového a imunitního výboru.

Jak víte, byly sem doručeny dvě žádosti a Sněmovna má o těchto žádostech rozhodnout na první následující schůzi. Mandátový a imunitní výbor předpokládá, že by se sešel v pondělí, aby vám nějaké doporučení mohl dát. Chtěl jsem, aby bylo zařazeno na schůzi, aby Sněmovna mohla rozhodnout, jestli příští čtvrtek bude rozhodovat, nebo je samozřejmě jejím suverénním právem body přerušit nebo vyřadit. Přesto si myslím, že za výbor toto navrhnout musíme.

Proto navrhuji, aby byly body žádost Okresního soudu v Mostě o vyslovení souhlasu s trestním stíháním poslance Bohuslava Schwarze a žádost Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Policie České republiky o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s trestním stíháním poslance Bohuslava Svobody zařazeny na konec této schůze.

Dále navrhuji třetí bod. Já budu dnes rezignovat na členství v mandátovém a imunitním výboru. Tím se uvolní místo předsedy mandátového a imunitního výboru. Předpokládám, že by příští pondělí na schůzi mohl být zvolen nový předseda. Navrhuji, aby byl další bod - potvrzení předsedy výboru.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Gabal.

 

Poslanec Ivan Gabal: Dobrý den, pane předsedo, dámy a pánové, vládo. Dovoluji si navrhnout zařazení nového bodu do programu, a to projednání návrhu rezoluce Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k zásluhám Nelsona Mandely. Předpokládám, že nemusím příliš zdůvodňovat, proč má tento návrh smysl. Jenom doplním, že jsem připravil velmi krátký text, který vám, pokud se rozhodneme pro tento bod, dám k dispozici. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP