(10.40 hodin)

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, já jsem si vyslechla proceduru. Kvituji s potěšením oddělení bodu A15 z hospodářského výboru, ale prosila bych, jestli by bylo možné hlasovat také o bodu A4 zvlášť, což je vlastně prodloužení podpory na obnovitelné zdroje, tedy kromě soláru, do roku 2015. Tam se ta lhůta prodlužuje o jeden rok oproti vládnímu návrhu. Považuji to za poměrně podstatnou změnu, takže bych prosila, jestli by bylo možné hlasovat o A4 také samostatně. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan kolega Husák měl ještě nějaký návrh k proceduře? Neměl. Ptám se. Má ještě někdo nějaký návrh k proceduře hlasování? Nemá, takže o tomto návrhu nechám hlasovat.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 139. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem procedury. Kdo je proti? (Poslanec Urban: Chci potvrdit, že A4 bude zvlášť.)

Toto bylo hlasování pořadové číslo 139. Přítomno 137, pro 126, proti nikdo.

 

Protože jsme si to neujasnili, pane zpravodaji, prosím teď o pozornost. Váš návrh tedy počítal s tím, že budeme hlasovat nejprve legislativně technické, potom A15, potom A4 a potom tak, jak jste to četl. Jestli není námitek ve Sněmovně, že takto jsme tedy tomu všichni rozuměli a takto jsme o proceduře hlasovali, tak ji máme odhlasovanou a takto se jí budeme řídit.

Nyní pan poslanec Jeroným Tejc.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, já bych vás chtěl laskavě požádat o vyhlášení pauzy před zahájením hlasování o pozměňovacích návrzích v této věci, a to v délce půl hodiny. Zároveň bych chtěl, pokud bude tato pauza vyhlášena, požádat poslanecký klub sociální demokracie, abychom se shromáždili ve Státních aktech. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vyhlašuji přestávku do 11.15 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 10.41 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP