(Jednání pokračovalo v 11.15 hodin.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dámy a pánové, my budeme moci pokračovat v našem jednání. Seznámím vás ještě s jednou omluvou, která mi byla doručena. Pan poslanec David Vodrážka se omlouvá dnes, a to z rodinných důvodů.

Já jenom připomenu všem, že jsme hlasovali již o proceduře, která se týká sněmovního tisku 1121. Nyní je před námi hlasování ve třetím čtení. Ještě chvilku dám prostor pro ty, kteří teprve přicházejí do jednacího sálu, než ta hlasování zahájíme. Pan ministr už je také tady, prosím pana ministra ke stolku zpravodajů. Pana zpravodaje, který nás bude provázet tím hlasováním. (Předsedající vyčkává do zaplnění sálu.)

Jenom požádám pana ministra i pana zpravodaje, aby se vždy k jednotlivým návrhům vyjádřili, až budou předneseny.

Domnívám se, že budeme moci hlasování zahájit. Pana zpravodaje prosím o první návrh, a aby nám řekl také své stanovisko. O totéž požádám pana ministra. Prosím o první návrh.

 

Poslanec Milan Urban: Paní předsedkyně, nejprve bychom hlasovali v jednom bloku o legislativně technických poslance Böhnische, Šarapatky a Krátkého.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Stanoviska? (Zpravodaj: Ano.) Pan ministr, prosím? (Ano.)

 

Zahajuji hlasování číslo 140. Ptám se, kdo souhlasí s legislativně technickými úpravami pánů poslanců Böhnische, Šarapatky a Krátkého, které byly předneseny v úvodu třetího čtení. Kdo je proti těmto legislativně technickým úpravám?

Hlasování číslo 140, přítomno 139, pro 134, proti nikdo. Tyto návrhy byly přijaty. Můžeme pokračovat, pane zpravodaji.

 

Poslanec Milan Urban: Nyní budeme hlasovat samostatně o A4. Vzhledem k tomu, že to je návrh hospodářského výboru, tak já říkám ano.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Stanovisko pana ministra? (Ano.)

 

Zahajuji hlasování číslo 141. Kdo souhlasí s tímto pozměňovacím návrhem - A4? Proti návrhu?

Hlasování číslo 141, přítomno 138, pro 104, proti 12. Tento návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Milan Urban: Nyní budeme hlasovat samostatně o A15. Moje stanovisko je nula minus.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak to si jistě Sněmovna vyloží. Prosím tedy teď stanovisko pana ministra. (Neutrální.) Neutrální.

 

Zahajuji hlasování číslo 142. Prosím o to, kdo podporuje návrh A15. Proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 142, přítomno 138, pro 52, proti 64. Návrh přijat nebyl. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Milan Urban: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu B1. Mírně pozitivní. (Poznámky z okolí.) Pardon, omlouvám se. Děkuji. Nyní musíme hlasovat o zbytku všech návrhů A v jednom bloku. Stanovisko pozitivní. (Ministr: Pozitivní.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan ministr též pozitivní. Zahajuji hlasování číslo 143. Kdo je pro návrh všech zbývajících bodů A15? Proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 143, přítomno 138, pro 132, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Milan Urban: Nyní dovolte, abych konstatoval, že body B2, B3, D1 a G1 jsou nehlasovatelné. Hlasovali bychom o bodu B1. Stanovisko nula plus.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan ministr B1? (Neutrální.) Neutrální.

 

Zahajuji hlasování číslo 144. Kdo podporuje návrh B1, se ptám. Proti návrhu?

Hlasování číslo 144, přítomno 139, pro 128, proti 3. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Milan Urban: B2 a B3 jsou nehlasovatelné. Budeme tedy hlasovat o písmenu C. Stanovisko pozitivní. (Ministr: Taktéž pozitivní.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 145. Kdo je pro tento návrh pod písmenem C? Proti?

Hlasování číslo 145, přítomno 138, pro 122, proti 6. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Farský se hlásí? Pan poslanec Farský - hlásí se? Nehlásí. Můžeme pokračovat. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP