(14.20 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Je to námitka. Zahajuji hlasování pořadové číslo 129. Kdo souhlasí s touto námitkou? Proti námitce?

Hlasování pořadové číslo 129, přítomno 140, pro 128, proti 1. Námitka byla přijata.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 130. Ptám se, kdo souhlasí se zařazením nového bodu do pořadu schůze dle návrhu pana poslance Opálky. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 130, přítomno 139, pro 71, proti 48. Návrh byl přijat.

 

Hodlá ještě někdo kontrolovat výsledek tohoto hlasování? Nehodlá.

Nyní tedy rozhodneme o zařazení. Pan poslanec Opálka navrhuje zařadit tento bod jako první bod našeho dnešního jednání. Pokud to neprojde, žádá, aby byl zařazen jako poslední. Nejprve tedy budeme hlasovat o tom, že bychom se jím měli zabývat jako prvním bodem. Ještě než k tomu přistoupíme, paní poslankyně Jana Fischerová má slovo.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Paní předsedkyně, děkuji. Já tady stojím opravdu poprvé a myslím, že také naposledy. Já jsem opravdu mačkala ne, ale na sjetině jsem zjistila, že je ano. Děkuji za pochopení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Bude hlasováno o námitce. Zahajuji hlasování pořadové číslo 131. Ptám se, kdo souhlasí s námitkou paní poslankyně Jany Fischerové. Proti?

Hlasování pořadové číslo 131, přítomno 140, pro 101, proti 10. Námitka byla přijata.

 

Prosím vás o soustředění se. (V sále je velký hluk.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 132. Táži se, kdo je pro zařazení nového bodu do pořadu schůze. Proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 132, přítomno 140, pro 71, proti 55. Návrh byl přijat.

 

Ještě má někdo zájem zpochybnit hlasování? Ne.

 

Hlasování o tom, zda to má být prvním bodem naší schůze.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 133. Kdo je pro, aby tento bod byl předřazen ostatním a zahájili jsme jím náš dnešní jednací den? Proti?

Hlasování pořadové číslo 133, přítomno 142, pro 33, proti 68. Tento návrh přijat nebyl. V tom případě je jasné, že Sněmovna souhlasí s tím, aby to byl poslední bod našeho jednání.

 

Dostáváme se k návrhu pana poslance Víta Bárty. Pan poslanec Vít Bárta žádá, aby byl zařazen do programu schůze nový bod, a to sněmovní tisk 1086, zjednodušeně řečeno novela zákona o loteriích. Upozorním Sněmovnu, že by se jednalo o zařazení zákona v prvém čtení. Návrh je, aby byl projednáván v režimu § 90, tedy ve zrychleném čtení. To je vše, co jste potřebovali vědět pro své rozhodnutí.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 134. Táži se, kdo je pro, aby tento nový bod byl zařazen do programu schůze. Proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 134, přítomno 142, pro 12, proti 65. Návrh přijat nebyl.

 

Zeptám se pánů Pavla Antonína a Jana Bauera, zda se hlásí. Ne.

Tím máme program určený.

 

Zahajuji projednávání bodu

31.
Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání
sněmovního tisku 1121 ve výborech Poslanecké sněmovny

Prosím, aby tento návrh uvedl pan poslanec Milan Urban. Pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Milan Urban: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych v rámci tohoto bodu ujasnil lhůty pro projednávání tisku 1121, tedy zákona o podpoře obnovitelných zdrojů energie.

Já bych tímto chtěl požádat o zkrácení lhůty k projednávání tohoto tisku 1121 o 56 dní a zároveň zařadit druhé čtení tohoto tisku jako první bod jednání schůze dnešního dne. Avizuji, že v podrobném projednávání ve druhém čtení vystoupím s návrhem na zkrácení lhůty k projednání třetího čtení na 48 hodin. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Nemám žádnou přihlášku k tomuto návrhu na zkrácení lhůty. Prosím, zda se někdo hlásí. Nehlásí se nikdo.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Prosím pana kolegu Urbana, aby ještě zopakoval svůj návrh.

 

Poslanec Milan Urban: Vážená paní předsedkyně, můj návrh zní: žádám o zkrácení lhůty k projednávání tisku 1121, zákona o podpoře obnovitelných zdrojů energie, o 56 dní.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Ještě někdo se hlásí do podrobné rozpravy? Nehlásí se nikdo, končím podrobnou rozpravu.

 

Sněmovna bude hlasovat. Návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna zkracuje lhůtu pro projednání sněmovního tisku 1121 ve výborech o 56 dnů."

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 135. Toto hlasování jsem zahájila. Kdo je pro? Proti?

Hlasování pořadové číslo 135, přítomno 145, pro 129, proti 1. Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Projednali jsme bod 31.

 

Můžeme se věnovat bodu číslo 32. Zahajuji projednávání bodu

32.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb.,
o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů,
ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony
/sněmovní tisk 1121/ - druhé čtení

Tento návrh z pověření vlády uvede ministr průmyslu a obchodu Jiří Cienciala. Prosím, pane ministře, o vaše slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Cienciala Dobrý den, dobré odpoledne, vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci. Na jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu je to druhé čtení novely zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie. (V sále je silný hluk.)

Základním důvodem zpracování této novely zákona je, jak jsem již uvedl ve svém vystoupení v rámci prvního čtení, nutnost zastavení růstu nákladů na podporu obnovitelných zdrojů, známé OZE. Finanční prostředky na podporu OZE představují pro spotřebitele elektrické energie významnou finanční zátěž. Současná výše poplatků 583 Kč na megawatthodinu představuje vážný problém pro podnikatele s vysokou spotřebou elektřiny a odvedené finance výrazně snižují jejich konkurenceschopnost vůči výrobcům ze zemí, kde odběratelé nehradí podporu vůbec, nebo v mnohem menší míře. Navíc se tato částka vlivem nově postavených výroben OZE každoročně zvyšuje.

Předmětem předkládané novely zákona jsou proto následující opatření po korekcích.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dámy a pánové - promiňte, pane ministře, vám se moc omlouvám za vyrušení -, my jsme se rozhodli, že jsou klíčové body, které Sněmovna chce projednat. Kvůli tomu jsme se sešli dnes a také se sejdeme v pátek. Věřím, že není tak složité, abychom se těmto dvěma bodům věnovali s plnou soustředěností. Kdo tak nemůže činit, prosím, opusťte jednací sál.

Pane ministře, prosím. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP