(14.30 hodin)

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Cienciala Děkuji vám, paní předsedkyně, ale já jsem na to zvyklý.

Zastavení podpory pro nové výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů od roku 2014 s ročním přechodným ustanovením umožňujícím dokončit již rozpracované projekty. Stanovení maximální výše poplatků na podporu OZE, který bude vybírán od zákazníků v regulované složce ceny elektřiny ve výši 495 Kč za megawatthodinu. Další potřebné finanční prostředky na podporu nad rámec stanovené maximální výše poplatků na OZE budou hrazeny prostřednictvím státního rozpočtu. Pokračování odvodů z elektřiny ze slunečního záření od 1. ledna 2014 pro výrobny elektřiny uvedené do provozu v roce 2010, a to se sazbou 10 % a 11 % výkupní ceny a zelené bonusy.

Novela zákona byla přikázáním Poslanecké sněmovny v prvním čtení projednána v hospodářském výboru a výboru pro životní prostředí. S pozměňovacími návrhy uvedenými v usnesení hospodářského výboru souhlasím a tyto pozměňovací návrhy podporuji. Další pozměňovací návrhy, které nejsou uvedeny ve zmíněném usnesení, nedoporučuji.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovoluji si vás tímto požádat o podporu tohoto návrhu. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru a výboru pro životní prostředí. Usnesení hospodářského výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 1121/1. Výbor pro životní prostředí usnesení dosud nedoručil. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Milan Urban.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tento zákon, který je důležitý pro občany České republiky a firmy v České republice, tedy průmysl, který nás živí, je nutné přijmout, ještě než se rozpustí tato Poslanecká sněmovna. Myslím, že jsme vytvořili poměrně rozumný časový rámec pro projednávání.

Hospodářský výbor projednal tuto novelu včera na svém zasedání, proto dnes máte rozdán tisk 1121/1. Obsahem usnesení hospodářského výboru je nejenom souhlas s vládním návrhem zákona, ale také pozměňovací návrhy, kterými tuto vládní novelu mění. Zůstává to důležité, tedy zastropování částky, kterou budou platit občané a firmy za obnovitelné zdroje, na částce 495 korun za megawatthodinu. Pro vaši informaci, v současné době se částka pohybuje kolem 520 korun za megawatthodinu, čili dojde k určitému snížení. Zastropování samozřejmě musí být někde kompenzováno. Je kompenzováno ve státním rozpočtu, už v rozpočtech roku 2012 a 2013. V současné době státní rozpočet platí 11,7 mld. korun jako příspěvek k tomu, aby občané a firmy nebyli zatíženi ještě vyšší cenou elektrické energie, než je tomu dnes. Celková suma za obnovitelné zdroje se pohybuje okolo 44 mld. korun, z toho, jak jsem říkal, státní rozpočet hradí 11,7. Zbytek platí občané a firmy v České republice, což samozřejmě ztěžuje sociální situaci domácnostem a výrazným způsobem komplikuje konkurenceschopnost českých firem. Situace není únosná, a proto je zde novela v situaci, kdy se Sněmovna rozpouští, ale myslím si, že při dobré vůli lze vyexpedovat tuto novelu ze Sněmovny tento týden v pátek konečným hlasováním. Pak je samozřejmě zodpovědností Senátu a prezidenta republiky, kdy bude tato norma platná a začne její účinnost.

Myslím, že důležité je ještě konstatovat, že tato norma doznala v hospodářském výboru dalších změn. Za prvé hospodářský výbor potvrdil 10 % srážkové daně pro majitele fotovoltaických elektráren od instalovaného výkonu 300 kilowattů. Dále hospodářský výbor doplnil tento zákon jednou důležitou věcí, na které byla v poslední době v Poslanecké sněmovně poměrně široká shoda, a to je zavedení takzvaného transparentního vlastnictví pro žadatele podpory obnovitelných zdrojů. Tato podpora je zakomponována jako součást usnesení hospodářského výboru. Myslím, že sice pozdě, ale přece je důležité, aby peníze, které jsou hrazeny ze státního rozpočtu, respektive peníze, které doplácejí lidé i firmy na obnovitelné zdroje, aby bylo zřejmé, do čích kapes tyto prostředky jdou. Je to jakási forma dotace, platí to daňoví poplatníci, a je tedy třeba, aby vlastnictví bylo jednoznačně transparentní do úrovně v podstatě fyzických osob, které zastupují jednotlivé akciové společnosti či jiné obchodní společnosti. Netýká se to jen solárních elektráren, ale týká se to všech provozovatelů obnovitelných zdrojů. Doufám, že i tato součást, důležitá součást návrhu hospodářského výboru, bude přijata.

Já jsem se tak nějak manažersky pokoušel zprocesovat normu v hospodářském výboru nejen z hlediska času, ale i z hlediska průchodnosti v Poslanecké sněmovně. Chtěl bych poděkovat všem kolegům z hospodářského výboru, že diskuse, jak bývá obvyklé v hospodářském výboru, byla věcná. Nabyl jsem pozitivního přesvědčení, že v nějaké takové podobě, jak přijal tuto novelu hospodářský výbor, by bylo možné v pátek tuto novelu schválit i v Poslanecké sněmovně. Je to opravdu velmi důležité.

Dovolte, abych na závěr přečetl ne celé usnesení, protože ho máte rozdáno, ale abych zdůraznil, že hospodářský výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu projednat a schválit sněmovní tisk 1121 ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji poslanci Milanu Urbanovi. Nyní zvu k mikrofonu pověřeného zástupce výboru pro životní prostředí. Nevím, zda se výbor pro životní prostředí dohodl na tom, kdo to bude. Pan poslanec Zemek. Prosím. Bude tedy zastupovat tento výbor. Prosím.

 

Poslanec Václav Zemek: Vážené kolegyně, vážení kolegové, výbor pro životní prostředí tuto novelu zákona projednal dnes na svém zasedání a nebylo k tomu přijato žádné usnesení. Sice přišla řada pozměňovacích návrhů, ale vzhledem k tomu, že tam není dostatečný odstup od pléna Sněmovny, nebylo možné podat tyto pozměňovací návrhy v rámci usnesení, protože by tam právě kolidovala lhůta, tudíž někteří kolegové z výboru si jednotlivé návrhy osvojili a pak je tady přednesou v podrobné rozpravě.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Otevírám obecnou rozpravu. Mám do ní zatím dvě přihlášky. Nejprve dostane slovo pan poslanec Josef Novotný st. Prosím.

 

Poslanec Josef Novotný st.: Dobré odpoledne, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, mně je smutno z toho, že jsem tady po mnoha letech opět kolem zákona, který jsme v Senátu někdy v roce 2004 schvalovali s tím, že tato norma byla velice nadšeně a široce přijímána, protože to bude podpora obnovitelných zdrojů. Teď po letech tady stojíme v situaci, kdy tato podpora je zastavována. To, co bylo mezi tím, je známý proces, kdy to někdo nezvládl. Ten někdo jsou poslanci a Fischerova vláda, kteří nereagovali na úpěnlivé výtky, upozornění regulačního úřadu a nechali to dojít tak daleko, že vznikly obrovské kapacity, obrovské parky. Když ten boom začínal, tak to bylo na 11, 16 haléřích v kilowatthodině, čili skoro nic. Dostalo se to na prve citovaných 60, 70 haléřů. To je takový postesk.

Já se vyjádřím k něčemu, co zásadním způsobem nerozbourává situaci v obnovitelných zdrojích, a dokonce chválím to, co zde odvedl hospodářský výbor, komplexní pozměňovací návrh. To, nač vás chci upozornit a obrátit vaši pozornost, jsou malé výrobny elektřiny, domácí výrobny. My je definujeme v návrhu, který je v systému založen, a jsou to malé výrobny do 10 kilowattů. Týká se to samozřejmě všech obnovitelných zdrojů - od vody, mikrokogenerační jednotky, vítr i fotovoltaika. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP