(14.10 hodin)
(pokračuje Opálka)

Jsme pro to, aby vláda nebyla jenom vládou udržovací, ale v těchto oblastech byla vládou aktivní. Nesdílíme tedy názor, že by měla jenom trpět do předčasných voleb, a tudíž navrhuji, aby nás zástupci vlády, pokud možno člen krizového štábu pan ministr Cienciala, informovali o tom, jaké kroky byly již učiněny a co chce vláda v této oblasti podniknout, aby situace nedopadla tak, jak jsem poznamenal ve svém úvodu.

Navrhuji bod "situace v Moravskoslezském kraji s důrazem na nezaměstnanost" zařadit alternativně buď jako první bod dnešního jednání, anebo jako poslední, pokud by k tomu nebyla vůle.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. K pořadu schůze dál? Pan poslanec Vít Bárta. Prosím.

 

Poslanec Vít Bárta: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, dovolte mi požádat o zařazení nového bodu, a to tisku 1086, to znamená novely zákona o loteriích a jiných podobných hrách.

Rád bych navrhl zařazení tohoto nového bodu, který jako sněmovní tisk 1086 je návrh pana poslance Kalouska na vydání zákona, kterým se mění zákon o loteriích a jiných podobných hrách. Pan poslanec Kalousek, náš známý bojovník proti hazardu, předložil zákon, který by mohl částečně zlepšit situaci ohledně hracích automatů, které jsou povolovány v rozporu s vyhláškami obcí. Je bezesporu dobře znám slavný případ města Bohumín, jak se z jedné strany vyhláškou obce zrušil hazard, následně pan ministr financí tam povolil mnohem ty nebezpečnější hrací automaty, a to, že v této situaci se tak zodpovědně k věci přihlásil, by nemělo zapadnout naší pozornosti. Myslím si, že by bylo správné vyhovět jeho návrhu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Pan poslanec Petr Skokan k pořadu schůze. Prosím. (V sále je značný hluk.)

 

Poslanec Petr Skokan: Paní předsedkyně, děkuji za slovo. Já bych se rád vyjádřil k předřečníkovi, který nám nabízí, abychom projednali situaci v Moravskoslezském kraji. Já se samozřejmě k tomu připojím, protože vnímám, že to -

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pane poslanče, promiňte. Teď je ta chvíle, kdy můžete vznášet procedurální návrhy. Nevedeme diskusi k pořadu schůze. Je zde přesně ten prostor pro to, abyste dal svůj návrh k pořadu schůze.

 

Poslanec Petr Skokan: Dobře. Připojuji se k zařazení bodu problematika Moravskoslezského kraje. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ještě někdo prosím k pořadu schůze? Nehlásí se nikdo.

Budeme hlasovat nejprve o návrhu pana poslance Miroslava Opálky, který žádá, aby Poslanecká sněmovna do svého pořadu schůze zařadila nový bod s názvem Informace vlády České republiky o řešení situace možného nárůstu nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji. Tento bod by měl být první bod našeho jednání nebo poslední. Budeme tedy hlasovat nejprve o tom, zda Poslanecká sněmovna souhlasí, aby byl tento bod zařazen do pořadu schůze. Poté bychom hlasovali o tom, na jaké místo bude zařazen. Přivolávám naše kolegy.

 

Rozhodneme v hlasování, které nese pořadové číslo 124. Zahajuji hlasování pořadové číslo 124. Táži se, kdo je pro, aby pořad schůze byl rozšířen o nový bod - v uvozovkách říkám - situace možné nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 124. Přítomno 139, pro 71, proti 38. Tento bod byl schválen.

 

Nyní tedy Poslanecká sněmovna rozhodne, zda - pardon. Ještě proběhne kontrola hlasování...

Pan poslanec Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Vážená paní předsedkyně, já se omlouvám, nicméně jsem hlasoval, ale vypnulo mi hlasovací zařízení. Takže zpochybňuji hlasování.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová O námitce rozhodneme v hlasování číslo... Pan kolega Jan Kubata. Prosím.

 

Poslanec Jan Kubata: Paní předsedkyně, dámy a pánové, já se velmi omlouvám, ale mně nefunguje hlasovací zařízení. Nemohl jsem hlasovat, tudíž zpochybňuji hlasování a prosím o odhlášení pro kontrolu hlasovacího zařízení. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Já vás všechny odhlásím. Prosím, abyste se znovu všichni přihlásili svými kartami. Je zde námitka proti předchozímu hlasování, a než o této námitce rozhodneme, prosím, zkontrolujte si, zda po přihlášení vaše hlasovací zařízení funguje a zda je vše v pořádku. Avizuje někdo, že má problém s hlasovacím zařízením? Neavizuje.

 

Zahajuji hlasování číslo 125. Ptám se, kdo souhlasí s námitkou pana poslance Laudáta. Proti této námitce?

Hlasování číslo 125. Přítomno 138, pro 118, proti 4. Námitka byla přijata.

 

Budeme opakovat hlasování o zařazení nového bodu s názvem, který jste slyšeli.

Zahajuji hlasování číslo 126. Kdo souhlasí se zařazením tohoto nového bodu do pořadu schůze? Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 126. Přítomno 137, pro 70, proti 46. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu na zařazení tohoto bodu. Pan poslanec Opálka... Ještě jedna kontrola? Takže prosím o trpělivost.

Pan kolega Chalupa. Prosím.

 

Poslanec Tomáš Chalupa: Já se velice omlouvám všem. Byť jsem mačkal své hlasovací zařízení, tak mám křížek na sjetině. Velice se omlouvám.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Námitka pana poslance Tomáše Chalupy.

Zahajuji hlasování číslo 127. Kdo souhlasí s touto námitkou? Proti?

Hlasování číslo 127. Přítomno 140, pro 107, proti 8. Námitka byla přijata.

 

Opakujeme tedy hlasování o návrhu pana poslance Miroslava Opálky.

Zahajuji hlasování číslo 128. Kdo je pro zařazení nového bodu do pořadu schůze? Proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 128. Přítomno 139, pro 69, proti 51. Návrh přijat nebyl.

 

Další kontrola hlasování. Pan poslanec Chvojka se hlásí? Pan poslanec Chvojka. Prosím.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Je to takové nějaké zakleté hlasování, ale mačkal jsem velmi usilovně a tvrdě ano, a na sjetině mám zdržel se. Prosím o zopakování hlasování. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP