Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
13. srpna 2013 ve 14.03 hodin
Přítomno: 147 poslanců

 

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den přerušené 57. schůze Poslanecké sněmovny. Vítám vás všechny a prosím, abyste se zaregistrovali svými identifikačními kartami, a prosím též, abyste mi oznámili, kdo budete mít kartu náhradní. (Velký hluk v jednací síni.) Prosím o klid.

Nyní vás seznámím s omluvami z dnešního jednání. Z poslanců se omlouvají Vojtěch Adam - zdravotní důvody, Zuzka Bebarová-Rujbrová - zdravotní důvody, Petr Benda bez udání důvodu, Ludmila Bubeníková - osobní důvody, Jana Drastichová - osobní důvody, Jan Florián - osobní důvody, Miroslav Grebeníček - osobní důvody, Michal Hašek - pracovní důvody, Jitka Chalánková - osobní důvody, Ladislav Jirků do 19 hodin - osobní důvody, David Kádner - osobní důvody, Václav Klučka - zdravotní důvody, Jiří Koskuba - osobní důvody, Jaroslav Krákora - osobní důvody, Jaroslav Krupka - rodinné důvody, Vladimíra Lesenská od 16 hodin bez udání důvodu), Jaroslav Martinů - pracovní důvody, Jiří Papež - osobní důvody, Jiří Paroubek - bez udání důvodu, Roman Pekárek - osobní důvody, Miroslav Petráň - zdravotní důvody, Antonín Seďa - zdravotní důvody, Pavel Suchánek - rodinné důvody, Pavel Svoboda - zdravotní důvody, Igor Svoják - osobní důvody, David Šeich - zahraniční cesta, Jaroslav Škárka - osobní důvody, Boris Šťastný - rodinné důvody, Tomáš Úlehla - zdravotní důvody, Vladislav Vilímec - pracovní důvody, Jaroslava Wenigerová - osobní důvody, Renáta Witoszová bez udání důvodu, Jiří Zemánek - zdravotní důvody. To byli poslanci.

Z členů vlády se omlouvají Jiří Balvín - pracovní důvody, Martin Holcát - zahraniční cesta, Jan Kohout - bez udání důvodu, František Lukl - pracovní důvody, Martin Pecina - osobní důvody, Jan Tomáš Podivínský - osobní důvody, Zdeněk Žák - pracovní důvody. To byly omluvy.

Náhradní kartu č. 62 má pan poslanec Jeroným Tejc, paní poslankyně Nedvědová má náhradní kartu č. 39 a paní poslankyně Konečná má náhradní kartu č. 61.

Dámy a pánové, nejprve vás chci informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní dopolední grémium.

Za prvé. Navrhujeme zařadit nový bod, který ponese název "Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 1121 ve výborech Poslanecké sněmovny. Je to proto, neboť lhůta k projednání u tohoto sněmovního tisku uplyne až ve středu 14. srpna a my bychom se jím dnes nemohli zabývat, proto je nutno lhůtu zkrátit o jeden den.

Za druhé. Navrhujeme zařadit další nové body do pořadu této schůze, a to druhé čtení sněmovního tisku 1121, obnovitelné zdroje, a druhé čtení sněmovního tisku 1058 - sociální služby.

Na základě dohody grémia bych vás dále chtěla informovat, že v pátek 16. srpna do této schůze zařadíme dva nové body, u nichž uplynou zákonné lhůty, a to třetí čtení oněch zmíněných tisků, jak obnovitelných zdrojů, tak sociálních služeb.

Zároveň avizuji, že budou rovněž v pátek ze schváleného pořadu 57. schůze Sněmovny vyřazeny zbývající neprojednané body. To je vše, co je potřeba vám říci na základě jednání našeho dopoledního grémia. Ještě vás upozorním na to, že přehled zbývajících bodů k projednání vám byl rozdán na lavice.

A teď ještě dovolte, abych vás seznámila s omluvou paní poslankyně Marie Rusové, která se omlouvá z jednání 57. schůze Poslanecké sněmovny ve dnech 13. a 16. srpna ze zdravotních důvodů.

 

Dámy a pánové, nejprve budeme hlasovat o návrhu na zařazení nového bodu, tedy zkrácení zákonné lhůty, a zařazení dvou dalších bodů - druhé čtení sněmovního tisku 1121 a druhé čtení sněmovního tisku 1058. Je žádost, abychom hlasovali odděleně? Není.

Zahajuji hlasování číslo 123. Táži se, kdo je pro, abychom zařadili tyto nové body do pořadu 57. schůze Poslanecké sněmovny. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 123 přítomno 135, pro 123, proti nikdo. Návrhy byly přijaty.

 

A nyní v úvodu našeho jednání je zde ještě přihláška k návrhu na změnu schváleného pořadu od pana poslance Miroslava Opálky. Prosím pana poslance o jeho návrh.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní předsedkyně. Vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych navrhl zařazení nového bodu na pořad dnešní schůze. Náš poslanecký klub diskutoval situaci v Moravskoslezském kraji. Jistě víte, že byl jak z reprezentace kraje, tak zástupců vlády, některých státních institucí a privátní sféry zřízen krizový štáb, neboť situace, která je na úseku zaměstnanosti, je velice kritická. Nejedná se jenom o OKD, ale jedná se taky o Mittal, Evras, Koksovnu, Důl Paskov a vše, co s tím souvisí. Jsme tedy ohroženi situací, která by mohla vyrůst až do dvacetiprocentní nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP