(12.10 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Budeme tedy nejdřív hlasovat návrh poslance Václava Klučky na opakování druhého čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vrátit, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 126, přihlášeno je 160, pro hlasovalo 71 a proti 78, takže to neprošlo.

 

A teď bych požádal zpravodaje, aby nám řekl, jak budeme postupovat při hlasování ve třetím čtení.

 

Poslanec František Sivera: Děkuji, pane předsedající, za slovo. V rámci projednávání ve druhém čtení byly k tomuto tisku předloženy dva pozměňovací návrhy. První pozměňovací návrh máte v tisku pod bodem A a jsou to spíš technické změny hospodářského výboru. Druhý je návrh pana poslance Miroslava Svobody. To znamená, měli bychom hlasovat nejdřív o bodu A, potom o bodu B a potom o celku.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Má někdo jiný názor na ten postup? Pokud nemá, tak budeme postupovat tak, jak jste řekl, a já po vás tedy budu chtít, abyste nejdřív nechal hlasovat o jednotlivostech a řekl k tomu názor vy, a kdyby se k tomu vyjádřil vždycky ministr průmyslu. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Sivera: Nejdříve budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích pod bodem A. Jsou to návrhy hospodářského výboru. Moje stanovisko je kladné.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane ministře? (Kladné.) Ano, děkuji.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 127, přihlášeno je 159 poslanců, pro hlasovalo 102, proti 6. To bylo přijato. Prosím, můžeme dál.

 

Poslanec František Sivera: Druhý bod je pod bodem B a je to návrh poslance Miroslava Svobody. Stanovisko kladné. (Ministr: Kladné.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 128, přihlášeno je 159, pro hlasovalo 105, proti 16. To bylo přijato. A můžeme dál.

 

Poslanec František Sivera: A v této chvíli můžeme hlasovat o návrhu jako celku.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím vás, budeme nyní hlasovat o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 767, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento text usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 129, přihlášeno je 159, pro hlasovalo 81, proti 44, takže konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

A máme tady bod číslo

78.
Vládní návrh zákona o mezinárodní spolupráci
při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 768/ - třetí čtení

Požádal bych ministra financí Miroslava Kalouska, aby zaujal místo u stolku zpravodajů společně se zpravodajem Radimem Vysloužilem. Pozměňovací návrhy máme uvedeny v tisku 768/2.

Otevírám rozpravu, do které se hlásí ministr Kalousek. Prosím, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já děkuji rozpočtovému výboru za projednání a souhlasím s jeho pozměňovacími návrhy, které máte uvedeny v tisku.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Další přihlášku do rozpravy nevidím, takže bychom mohli rozpravu ukončit a požádat zpravodaje, aby nám sdělil, jaký tady bude postup.

 

Poslanec Radim Vysloužil: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já bych nejdříve hlasoval o pozměňovacím návrhu, který prošel právě rozpočtovým výborem, a následně bych hlasoval o návrhu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Nikdo to nezpochybňuje, zdá se, to znamená, není žádný jiný návrh. Já se na to ptám - ale není, takže můžeme postupovat, jak jste řekl. Takže budeme hlasovat nejdřív - já ještě zagonguji - jednotlivě a pak celek. Prosím, můžete začít ty jednotlivosti.

 

Poslanec Radim Vysloužil: Nejdříve bych hlasoval o pozměňovacím návrhu rozpočtového výboru, který byl odsouhlasen na 44. schůzi konané 27. února. Mé stanovisko je kladné.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane ministře? (Jak jsem avizoval, kladné.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 130, přihlášeno je 160, pro hlasovalo 110, proti 5, takže výsledek je, že to bylo přijato. Co dále?

 

Poslanec Radim Vysloužil: A teď bychom hlasovali o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, takže to vám přečtu. Hlasování o celém návrhu zákona a já vám přednesu návrh usnesení.

 

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 768, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 131, přihlášeno je 160, pro hlasovalo 119, proti 3, takže konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Máme tu bod

79.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 771/ - třetí čtení

Tady by měl zaujmout místo u stolku zpravodajů ministr spravedlnosti Pavel Blažek. (Neformální konzultace.) A už je to jinak! Ministra spravedlnosti zastoupí ministr vnitra Kubice a poslankyni Janu Suchou pan poslanec Jan Farský. To je nová sestava do třetího čtení. Pozměňovací návrh je uveden v tisku 771/2.

Takže otevírám obecnou rozpravu a vypadá to, že se do ní hlásí pan ministr Kubice. (Stál u řečnického pultu, ale nepřeje si vystoupit.) Není to tak? Není to tak. Nevadí. Třeba se přihlásí někdo jiný. Ale ani to se nestane, takže já myslím, že rozpravu, pokud není nikdo do rozpravy ve třetím čtení, můžeme ukončit.

Zeptám se zpravodaje, jak se vypořádáme s eventuálními pozměňovacími návrhy, jestli tam nějaké jsou. Můžete nám to sdělit?

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji, vážený pane předsedající. Nebyl podán žádný návrh na zamítnutí tohoto zákona, ve druhém čtení nebyl přednesen žádný pozměňovací návrh. Jediný pozměňovací návrh, který byl doručen včas, je z usnesení ústavněprávního výboru, který upravuje účinnost tohoto zákona.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: A hlasovat to budeme jak?

 

Poslanec Jan Farský: Hlasovat budeme o tomto pozměňovacím návrhu a vzápětí o celku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP