(12.00 hodin)
(pokračuje Huml)

A já s panem ministrem musím polemizovat v tom, že jsem nenašel v tom návrhu, že by se to mělo týkat pouze nových staveb. Nenašel. Nemůžeme rozlišovat stará a nová. Prostě změníte parametr a znamená to, že podle produktovodu 150 metrů. Já si myslím, že tady jde o bezpečnost, tady jde o informovanost lidí, kteří mají právo vědět o tom, že za zadkem mají vysokotlaký ropovod, plynovod. A myslím si, že by bylo podstatné získat stanovisko Hasičského záchranného sboru. Nějakým způsobem relevantní, odborné, a teprv potom bychom se měli rozhodnout.

Takže já podporuji návrh vrátit do druhého čtení a vyžádat stanovisko HZS. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Teď ještě do rozpravy se hlásí pan ministr Kuba. Prosím.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba Vážení kolegové, musím říct, že se vůbec nebavíme o stávajících stavbách. Tam zůstává ochranné pásmo 300 metrů. Bavíme se o normě z roku 1959. Naše stanovisko na zúžení pásma vychází z nových technologií, které dnes stavby provází, a snad se shodneme na tom, že už se trošku liší od roku 1959. To, co říká pan poslanec Huml, že tam nenašel nic, že se to týká nových - tady je přeci napsáno v tom paragrafu, že to bude ve 150 metrech, a to ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí a potom dnem uvedení těchto zařízení do provozu. Tam není nikde napsáno, že se u současných staveb zužuje na 150. Tam je napsáno, že bude 150 a bude od uvedení takového řekněme produktovodu do provozu. To není žádný ze stávajících. Čili tam není napsáno slovo nové, ale je to tady napsáno ve vazbě na probíhající územní rozhodnutí a potom rozhodnutí o tom, že tato stavba bude uvedena do provozu. Pokud ta stavba již v provozu je, tak se toho toto ochranné pásmo netýká a vztahuje se na to celých 300 metrů. Není to tak, že bychom toto měnili.

Na druhou stranu, snažili jsme se podle stávajících technologií to pásmo co nejvíce zúžit, což je podle mého logické a standardní požadavek všech obcí, a nejen soukromých developerů, využívat svoje pozemky a zbytečně je nezatěžovat ochrannými pásmy.

Čili znovu opakuji: Náš návrh se týká pouze nově vystavěných produktovodů, a to z toho důvodu, že naše informace, které my z odborné veřejnosti takto máme, vychází tak, že ty technologie to dnes umožňují, a v žádném případě nezužujeme stávající koridory. Ty zůstávají tak, jak byly.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Teď faktická poznámka pan kolega Klučka, poté ještě pan kolega Huml. Prosím, faktická poznámka.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji vám. Nerad s ministrem Kubou nesouhlasím, ale my si nerozumíme. Ať jsou to nové stavby - ale my ty nové stavby posuzujeme samostatně jako prvky kritické infrastruktury. Analyzujeme rizika, analyzujeme nebezpečí a ke konkrétnímu prvku stanovíme ochranné bezpečnostní pásmo, které nám vyjde podle speciálních vzorců, které používáme v krizovém plánování. Já se ptám, co nastane v situaci, když ochranné pásmo vyjde 240 metrů a zákon mi říká jednotně pro úplně všechno, že je to 150 metrů, a nemůžu ho porušit.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byla faktická poznámka. Nyní ještě pan poslanec Stanislav Huml má slovo s řádnou přihláškou.

 

Poslanec Stanislav Huml: Pane ministře prostřednictvím předsedající, já jsem to tam takhle četl také. Ale z legislativní čistoty byste musel mít uvedeno, že se to netýká starých staveb. Protože vzniká dnem uvedení do provozu, ale ve své podstatě to může být i k tomu datu před deseti lety. Byť je to zpětné. Samozřejmě že může. Legislativně čistá by tam musela být věta: Netýká se všech staveb uvedených nebo zrekonstruovaných. Nebo notabene může nastat i situace, že se něco uvede do provozu znova po nějaké generální opravě. A tam ty metry snížíte ze 300 na 150.

A další poznámka. Nové technologie jsou hezké, sice možná sníží o trošku možnost výbuchu, ale nezamezíte tomu, že se tu a tam prostě nějaké technologické zařízení pokazí. A tlak je důležitý. Pokud budete mít v plynovodu nebo v ropovodu tlak xy, který je schopen stříkat do vzdálenosti 300 metrů, tak to prostě 300metrové pásmo ohrozí.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Pan poslanec Pavel Kováčik má slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Paní a pánové, dívám se na tabuli, tam je napsáno třetí čtení. Paní předsedkyně tady velmi správně před nějakou chvílí upozorňovala, jaký typ rozpravy je možné podle našeho jednacího řádu ve třetím čtení vést. A já se musím zeptat těch, kdo tady teď diskutují a zpochybňují to či ono - já nejsem odborník na plynovody, ropovody, produktovody, ochranná pásma a tak podobně. Ale moje otázka zní: On tento návrh nebyl předmětem jednání příslušného výboru? Kde přece tato rozprava mohla a měla proběhnout? On tento návrh nebyl předmětem jednání Poslanecké sněmovny v prvním a ve druhém čtení, kde tato rozprava mohla proběhnout a kde si odborníci mohli tyto technické detaily vyjasnit? Najednou přicházíme do třetího čtení a s překvapením se dozvídáme různé pochybnosti.

Takže i když kolegové z hospodářského výboru, členové klubu KSČM, doporučují, aby klub KSČM podpořil tento návrh zákona, já osobně mám velkou pochybnost, že vše bylo uděláno, jak mělo být uděláno, a budu hlasovat pro vrácení do druhého čtení. Mně nic jiného v této chvíli nezbývá. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě pana poslance Tejce prosím.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já bych chtěl oponovat svému předřečníkovi, panu předsedovi poslaneckého klubu KSČM. To, že je napsáno v jednacím řádu, že je možné podávat pouze návrhy například na opakování druhého čtení, ještě neznamená, že se nemůžeme vyjádřit k pozměňovacím návrhům a k debatě, která proběhla. Právě proto ad absurdum bychom se tedy nemohli vyjádřit například k tomu, kdy někdo vystoupí ve druhém čtení, přihlásí se k pozměňovacímu návrhu, který těsně předtím načetl. Já bych neměl možnost se k němu vyjádřit ani ve třetím čtení, resp. já s přednostním právem ano, ale ostatní kolegové ne.

Jsem pro to, aby se debata už nevedla dál. Nemá smysl, abychom se zacyklili na jednom tématu, takže v tomto smyslu mu věcně dávám za pravdu a myslím si, že skutečně můžeme hlasovat o těch návrzích, které byly. Jenom bych nechtěl, aby tady vznikal dojem, že snad porušujeme jednací řád, když se vyjadřujeme k jednotlivým bodům ustanovení, k jednotlivým bodům návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Huml se hlásil s faktickou, zřejmě by měl mít asi přednost jako faktickou. Prosím, pane poslanče, máte první slovo.

 

Poslanec Stanislav Huml: Chtěl bych se panu Kováčikovi omluvit a i vám všem ostatním. Já jsem si toho opravdu nevšiml, takže možná to je i tím. Víte, jedno číslo 150 v celém textu a neuvědomíte si, že to je snížení ze 300 na 150, a v tom je ten problém. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana poslance Kováčika nyní, také se hlásí.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Jenom krátká reakce na předpředřečníka. Já samozřejmě nezpochybňuji žádné právo poslance či poslankyně diskutovat. Jsem poslední z těch, kdo by takováto práva omezovali. Ale mně jde o podstatu té diskuse, která se tady vede. A tady se vede věcná diskuse, která měla proběhnout právě na tom výboru! Nebo ve druhém nebo v prvním čtení. A tady se objevují věci, které přece měly být vyjasněny. To byl cíl mého vystoupení a v žádném případě, pokud snad někdo měl dojem, že chci omezovat to, k čemu má mluvit, tak to ne. To se fakt ale omlouvám.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Mám dojem, že jsme vyčerpali rozpravu. (Po kratičké odmlce.) Sám sebe jsem vypnul, to je zajímavé. Takže jsme vyčerpali rozpravu ve třetím čtení a můžeme ji snad ukončit. Zagongoval bych tady. Mám informaci, že v rozpravě byl - mám ale samozřejmě ještě prostor pro vystoupení ministra, pokud by měl ještě zájem vystoupit? Už ne. (Zpravodaj Sivera také ne.)

Takže v tom případě bychom měli hlasovat, pokud mě neopraví zpravodaj, že bychom měli hlasovat o návrhu na opakování druhého čtení, který podal pan poslanec Václav Klučka v rozpravě. Takže to je to, s tím se musíme zřejmě vypořádat nejdřív. Zagongoval jsem, aby se všichni dostavili. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP