(12.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To asi nikdo nezpochybní, tady tenhle postup, takže zřejmě můžeme začít tak, jak jste řekl. Ještě zagonguji, kdyby náhodou někdo odběhl, aby se vrátil.

Budeme tedy hlasovat, jak jste řekl - nejdřív ta účinnost. Tak to prosím přečtěte a já to nechám hlasovat.

 

Poslanec Jan Farský: Je to pozměňovací návrh, který byl předložen pod číslem 771/1, a jde o úpravu účinnosti zákona. Stanovisko zpravodaje kladné.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane ministře? (Kladné.) Říká kladné pan ministr.

 

Zahajuji hlasování. To je ta změna účinnosti nejdříve. Kdo je pro, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 132. Přihlášeno je 159, pro hlasovalo 117, proti 4. Změna účinnosti byla přijata.

 

A teď tedy nechám hlasovat o celém návrhu zákona. Je to tak? (Ano.) Je to tak.

 

Přečtu vám návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 771, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento text usnesení, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 133. Přihlášeno je 160, pro hlasovalo 110 poslanců, proti 5. Takže konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas ve třetím čtení.

 

Odkládám bod číslo 79 a posouváme se k bodu číslo

80.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních
a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva
a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných
zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb.,
a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony
/sněmovní tisk 856/ - třetí čtení

Máme před sebou třetí čtení tisku 856, střelné zbraně a střelivo. Tady je více změn zákonů. Opět je tady příslušně ministr vnitra Jan Kubice a zpravodaj výboru pro bezpečnost Jan Pajer. Pozměňovací návrhy máme v tisku 856/4.

Otevírám rozpravu. Kdo se hlásí do rozpravy k tisku 856? Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím a požádám pana zpravodaje, kdyby nám řekl, co budeme hlasovat, pokud je tam něco pozměňovacího.

 

Poslanec Jan Pajer: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Procedura bude z mého pohledu poměrně jednoduchá. Předložené máme tři pozměňující návrhy, které ovšem nejsou ve vzájemném konfliktu. Jako první bychom hlasovali pozměňující návrh zemědělského výboru, jako druhý pozměňující návrh výboru pro bezpečnost a jako třetí pozměňující návrh předložený ve druhém čtení panem poslancem Kádnerem. A závěrečné hlasování poté o zákonu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Protestuje někdo proti tomuto návrhu zpravodaje, co se týče procedury? Nikdo nic nenamítá. Takže to učiníme, jak jste to navrhl. Já vás prosím, abyste přednášel jednotlivé návrhy postupně, až se dopracujeme celku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Pajer: Děkuji. Jako první budeme hlasovat o pozměňujícím návrhu obsaženém v usnesení zemědělského výboru č. 135 ze dne 23. ledna 2013, tisk 856/1. Stanovisko zpravodaje kladné.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane ministře? (Kladné.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 134. Přihlášeno je 159, pro hlasovalo 145, proti žádný. Takže výsledek je, že to bylo přijato. Prosím dále.

 

Poslanec Jan Pajer: Jako druhý v řadě bude pozměňující návrh obsažený v usnesení výboru pro bezpečnost č. 55 ze dne 6. března 2013, který vám byl předložen jako tisk 856/3. Stanovisko zpravodaje kladné.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane ministře? (Kladné.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 135. Přihlášeno je 158 poslanců, pro hlasovalo 150, proti žádný. Prosím.

 

Poslanec Jan Pajer: Jako poslední budou pozměňující návrhy pana poslance Kádnera. Stanovisko zpravodaje výrazně záporné.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane ministře? (Záporné.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 136. Přihlášeno je 158, pro hlasovalo 11, proti 134. Takže to bylo zamítnuto.

 

Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy a můžeme hlasovat o celém návrhu zákona.

 

Přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 856, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento text usnesení, stiskne tlačítko, zvedne ruku. (Zpravodaj: Stanovisko zpravodaje kladné.) Ano, předpokládal jsem. Kdo je proti?

Hlasování 137. Přihlášeno je 158 poslanců, pro hlasovalo 146, proti žádný. Tento zákon byl přijat.

 

Prosím, pan poslanec Benda se hlásí o slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Já bych s dovolením měl procedurální návrh. Protože jsme trochu protáhli zbytečně to dopoledne, tak bych požádal Sněmovnu, aby souhlasila s tím, abychom dnes o třetích čteních hlasovali po 14. hodině, abychom body, které máme před sebou, mohli dnes dodělat. (Žádost opakuje bez mikrofonu přímo předsedajícímu.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, ano, já to celkem chápu, to procedurální. Já se jen těžko smiřuji s tím, že třeba mé vystoupení dopoledne bylo zbytečné, pane poslanče. To je to, nad čím uvažuji. Pokud jste to myslel - tady teď nemám prostor to zpochybňovat, ale chápete můj výraz tedy. (Smích v sále.)

 

Poslanec Marek Benda: (se smíchem v hlase) Nemyslel jsem prosím nikoho konkrétního. Jenom že to bylo trošku příliš dlouhé.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pak tedy jsem ochoten nechat o tom hlasovat. Dobře. Budeme tedy hlasovat o tom, aby třetí čtení dnes mohlo probíhat i po 14. hodině odpoledne.

Zahajuji hlasování. Kdo je tedy pro, aby třetí čtení mohlo být i odpoledne, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 138. Přihlášeno 157, pro hlasovalo 142, proti 1, takže to bylo přijato.

 

Můžeme pokračovat bodem

82.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních
správcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 662/ - třetí čtení

Pan ministr Kubice zastoupí ministra Pavla Blažka. Jinak se zúčastní také zpravodaj ústavněprávního výboru Jan Chvojka u stolku zpravodajů. Pozměňovací návrhy máme v tisku 662/2.

Otevírám rozpravu. Je to novela zákona o insolvenčních správcích. Kdo k téhle chtěl vystoupit, může nyní v rozpravě ve třetím čtení. Pokud už nikdo nechce vystoupit, rozpravu ukončím.

Požádám zpravodaje, aby nám řekl, jak to je s pozměňovacími návrhy.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedající. Na úvod bych chtěl konstatovat, že nebyl dán žádný návrh na zamítnutí zákona.

Máme zde v podstatě tři pozměňovací návrhy. Pozměňovací návrh A, pozměňovací návrh ústavněprávního výboru. Pak je můj pozměňovací návrh B, který doplňuje pozměňovací návrh ústavněprávního výboru. Takže tyto dva pozměňovací návrhy by se měly a daly hlasovat dohromady. Poté bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem C. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP