(12.50 hodin)

 

Poslanec Petr Gazdík: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, dovoluji si požádat o přestávku na jednání našeho poslaneckého klubu do 13 hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já tedy mám za to, že v této chvíli probíhá hlasování, a domnívám se, že by bylo korektní hlasování dokončit. Takže já dám... (Připomínka z pléna mimo mikrofon.)

Dobře, tak v tom případě žádný spor není, tady s tím je souhlas, takže bych dokončil ještě hlasování. Ještě je tu návrh vás odhlásit, tomu vyhovím, odhlašuji vás. Prosím, abyste se znovu přihlásili, a budeme hlasovat o návrhu, který přednesla paní poslankyně Soňa Marková, který možná by stálo za to ještě zopakovat, aby všichni věděli, o čem hlasují.

Paní poslankyně, mohla byste to ještě jednou říci? To byl návrh zvýšit platbu na pojištěnce, ale kdybyste to ještě jednou přesně řekla.

 

Poslankyně Soňa Marková: Doprovodné usnesení by bylo ve znění: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky k tomu, aby navýšila v průběhu tohoto roku platbu za jednoho státního pojištěnce o 50 korun."

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Je to jasné, každý tedy ví, o čem hlasujeme. Takže budeme hlasovat o tomto usnesení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 75. Přihlášeno je 108, pro hlasovalo 55, proti 49, takže toto bylo přijato. (Potlesk z lavic levice.)

 

A teď tady byl návrh pana poslance Gazdíka, který žádal o přeru... o přestávku? O něco jste žádal. (Smích v sále.) Vy jste mě o něco žádal. O co to bylo?

 

Poslanec Petr Gazdík: O přestávku na jednání našeho poslaneckého klubu. Děkuji, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Výborně, přesně to jsem tak... ano. Takže já tedy vyhovím panu poslanci Gazdíkovi, přeruším jednání Sněmovny. Jednání Sněmovny bude pokračovat ve 14.30 a já jenom upozorňuji, že pan premiér není přítomen. Bude to tedy ta zkrácená verze, bez přítomnosti premiéra Petra Nečase.

A ještě tady přečtu, mám tady poslední omluvu pana poslance Lukši, který se omlouvá z dalšího jednání Sněmovny z osobních důvodů.

Takže jednání pokračuje ve 14.30 interpelacemi na premiéra, ovšem ještě jednou připomínám, premiér přítomen nebude, a pak budou pokračovat interpelace na ministry. Přeji vám dobrou chuť.

 

(Jednání přerušeno v 12.53 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP