(Jednání pokračovalo ve 14.32 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Vážené kolegyně, vážení kolegové, čas začátku našeho odpoledního jednání se naplnil. Bohužel, nemáme tady člena vlády, tak vás poprosím ještě o chvíli strpení, až nějakého nalezneme.

(Po chvíli vchází do sálu ministr Jankovský.)

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych zahájil dnešní odpolední jednání 52. schůze. Na pořadu máme

107.
Ústní interpelace

Jako první budeme projednávat ústní interpelace na premiéra vlády České republiky pana Petra Nečase, který je bohužel z dnešního jednání omluven z pracovních důvodů.

Vylosované pořadí jste obdrželi do svých lavic, takže můžeme přistoupit k první interpelaci, kterou na předsedu vlády Petra Nečase vznáší pan poslanec Václav Zemek ve věci kvalifikačních kritérií pro výkon státních funkcí. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Václav Zemek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vzhledem k nepřítomnosti pana premiéra se této interpelace vzdám a příště ji podám znovu.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Další interpelaci na premiéra vznáší pan kolega Bárta ve věci veřejného zájmu při povolování hazardu. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Vít Bárta: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, je zapotřebí z opozičních lavic strpět a vytrpět, nicméně nevzdat se bez ohledu na nepřítomnost nejenom pana premiéra, ale v zásadě všech ministrů, kterých se dotýká boj Věcí veřejných s hazardem.

Tedy na nepřítomného pana premiéra. Dnes se ptám jménem Věcí veřejných na výklad § 4 správního řádu - pardon, poselství správního řádu dané § 2 odst. 4. Cituji: "Správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem, aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikly nedůvodné rozdíly."

V rámci toho vznáším v souvislosti s hazardem následující otázky:

V čem spatřuje pan premiér veřejný zájem na tom, že ministerstvo povoluje IVT bez diferenciace maximální výše sázek, výher a hodinových proher podle toho, zda je provozován v kasinu, herně nebo v hospodě?

V čem spatřuje veřejný zájem na tom, že ministerstvo povoluje provoz IVT bez limitu hodinové prohry, nebo sice s tímto limitem, ale mnohonásobně vyšším, než stanoví loterijní zákon pro VHP v kasinech?

V čem pan premiér spatřuje veřejný zájem, že ministerstvo povoluje na několik let provoz IVT, které jsou pro hráče mnohem nebezpečnější než klasické výherní hrací přístroje, do míst, kde obce ve své pravomoci neobnovily jednoroční povolení k provozu mnohem méně nebezpečných výherních hracích přístrojů?

V čem spatřuje veřejný zájem na tom, že ministerstvo povoluje IVT s možností maximální výhry na jednu hru deset milionů korun, a to i mimo kasina, když loterijní zákon stanoví pro výherní -

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Pane kolego, uplynul váš čas. Promiňte.

 

Poslanec Vít Bárta: Vrátíme se k dalším ministrům. Pardon, děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Na vaše byť zkrácené vystoupení vám pan premiér odpoví v zákonné lhůtě.

Dalším interpelujícím na pana předsedu vlády je pan poslanec Václav Klučka ve věci interpelačních sněmovních čtvrtků. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane místopředsedo. Nestojím tady poprvé s problematikou interpelací a čtvrtečních dnů při jednání Sněmovny.

Pane premiére, dovolte mi odcitovat ze stenozáznamu dnešní úvodní promluvu pana místopředsedy Zaorálka při zahájení Sněmovny: "Jenom bych chtěl vyhovět panu poslanci Kováčikovi, abych upřesnil ten seznam. Upřesním to v tom, že pan ministr Blažek se omlouvá ze zdravotních důvodů. Pan ministr Tomáš Chalupa se omlouvá, protože je na zahraniční cestě v Bruselu, takže ten se omlouvá, že je v Bruselu. Pak tedy další ministři - všichni udávají pouze pracovní důvody. Takže Petr Nečas, Fiala Petr - ten se omlouvá z odpoledního jednání z pracovních důvodů. Leoš Heger také odpolední jednání - pracovní důvody. Stejně tak Martin Kuba uvádí dnes odpoledne pracovní důvody. Jan Kubice - pracovní důvody. Mlsna Petr - pracovní důvody. Pan ministr Picek také pracovní důvody. Pan ministr Karel Schwarzenberg, který se omlouvá do 12. hodiny - pracovní důvody. Jen uvádím, že jediný ministr Kalousek neuvádí vůbec žádné důvody."

Pane premiére, je toto normální interpelační den? Je toto den, kdy jedná Sněmovna bez účasti ministrů? Prosím vás pěkně, jste připraven, pane premiére, na to, abyste společně s vedením Sněmovny a vedením Senátu vyjasnil věci kolem čtvrtečních jednání a možnosti poslanců podávat interpelace? Rád bych slyšel vaši odpověď. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane kolego. Předtím než přednese další interpelaci na pana premiéra pan kolega Votava, tak vás jenom upozorním na to, že pokud interpelace na premiéra Petra Nečase skončí vzhledem k jeho nepřítomnosti dřív, tak začnou dřív i ústní interpelace na ostatní členy vlády.

Doufám, že neřeknu nic proti jednacímu řádu, když si zjednoduším situaci a oznámím všem, kteří i přes nepřítomnost pana premiéra interpelaci vznesou, že je povinností pana premiéra v zákonné lhůtě vám písemně odpovědět. Děkuji.

Pan kolega Votava se svou interpelací ve věci ostrahy sídla NKÚ 1. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Je mi vrcholně trapně, když mám mluvit do zdi a hovořit k panu premiérovi. Já si myslím, že je důležité, že se pan premiér potkává s hejtmany. Zaregistroval jsem, že dneska je tato schůzka avizována, ale myslím si, že termín interpelací by pro něho měl být svatý a že by se interpelací měl účastnit. To se týká i ostatních ministrů. To na úvod. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP