(12.40 hodin)

 

Poslanec Rom Kostřica: Děkuji za slovo, já opravdu už jen krátce. Několikrát tady padly věci jako IZIP apod. Já se domnívám, že toto je už ztracená věc, prostě ty peníze, ty finance, které tam byly, jsou ztracené. Myslím si, že tady by spíš měla být nějaká taková naše snaha, aby to v budoucnosti bylo lepší.

Jestli dovolíte, jen takovou vlastní zkušenost. Já už asi dvacet roků pracuji jako přednosta oddělení a kliniky a za tu dobu jsem odhadem jednal s deseti dvanácti řediteli různých nemocnic. A mohu vám říct, to bylo v dřívějších dobách, že každý ředitel nemocnice chtěl stavět a kupovat přístroje, to nebyl žádný problém, ale pokud jste mu řekli, že potřebujete zvýšit úvazek o 0,4, tak to byl problém, to tu nemocnici prostě položí. To neexistuje, to není možné, to je likvidační. To bývalo dřív a myslím si, že i v současné době Ministerstvo zdravotnictví už nějakým způsobem reguluje takovéto neopodstatněné náklady, které samozřejmě jdou nějakým způsobem z balíku peněz určených pro zdravotnictví. Myslím si, že toto je jedna cesta, která by vedla k nějaké úspoře.

A stejně tak, jak se zmínil pan ministr, že je v České republice enormní počet ambulantních specialistů, to je fakt. Ono je to sice krásné, že máte možnost získat ošetření v podstatě kdekoli velmi blízko, ale myslím si, že to číslo, počet ambulantních specialistů je opravdu vysoký. Zejména v mém oboru si myslím, že to je - nechci říct do nebe volající, ale je to opravdu mnohem více, než bychom potřebovali.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana poslance Štětinu, který se hlásí do obecné rozpravy.

 

Poslanec Jiří Štětina: Dobré poledne, vážené kolegyně, kolegové. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo.

Já jsem původně nechtěl vystupovat, protože je nám všem jasné - vám, co tady sedíte čtyři volební období, i nám nováčkům -, že problematika zdravotnictví se řeší více než dvacet let a nikdo ji nevyřešil. Vždycky to bylo velké politikum. Jsem si vědom toho, že několika svými slovy můžu namíchnout řadu kolegů, kteří sdílejí názor České lékařské komory, který já již nesdílím, protože říkat, že naše zdravotnictví je nekvalitní, že hrozí rozpad a kolaps, tak to není pravda. Ono totiž tomu tak nebylo ani v minulém režimu, protože naše zdravotnictví mělo vždycky velmi solidní úroveň. Já myslím, že jsem už tady o tom několikrát hovořil, takže bych se nerad opakoval.

Já jsem byl velmi zklamán hysterií, kterou byla "poctěna" strana Věci veřejné, když si dovolila souhlasit s elektronickým receptem. Využívám tohoto místa k tomu, abych vysvětlil, proč jsme to schválili a podepsali se pod to. Když se tvořil volební program, resp. prohlášení vlády ke zdravotnictví, tak jsem u toho byl a jednou z podmínek fungování zdravotnictví je elektronizace zdravotnictví. A jenom stručně - elektronická dokumentace, elektronický recept, elektronické aukce. Bez toho se neobejdeme. Já to nebudu dál rozšiřovat, mohl bych tady o tom hovořit dlouho a nebudu.

Ale jenom na závěr. Souhlasím s kolegy z KSČM, kteří říkají, že se ve zdravotnictví tuneluje. Musím říci, že to je pravda a že to není vina pana ministra Hegera, je to vina všech těch, kteří byli před ním. Naopak já mohu z tohoto místa říci, že díky němu se mi podařilo dostat do ruky smlouvy na provozování letecké záchranné služby - to je tunel. Ale vážení kolegové, když tu někdo bude říkat, že se tuneluje, dejme trestní oznámení. Já jsem dal dvě trestní oznámení, která Policie České republiky šetří, a šetří je velmi zodpovědně, ale v tom systému vyšetřování, který tady taky není zaveden za poslední čtyři roky, kdy tady všichni společně sedíme, to je systém, který tady byl vybudován. Takže pojmenujme konkrétně, kdo za to může, a řešme tyto věci a nestrašme, že lidi budou umírat.

A už jenom na závěr. Když někdo nehorázným způsobem říká, že zdravotnická záchranná služba bude kolabovat, protože má dojezdovou dobu dvacet minut, to je nesmysl! Já už jsem to tady taky říkal asi třikrát. Nikdo ze záchranářů si nedovolí vyjet úmyslně se zpožděním. Takže bych už tento argument tady nechtěl slyšet, je to skutečně velké politikum.

Já se omlouvám všem, které jsem namíchl. Nechtěl jsem je namíchnout, ale je potřeba to říct. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan ministr Heger chce reagovat. Prosím, pane ministře, můžete.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji. Já si myslím, že všechny argumenty, které mohly být řečeny pro a proti, řečeny byly. Já si v žádném případě nechci nárokovat nějaké shrnutí nebo poslední slovo, chtěl jsem jenom poděkovat všem, kteří tady vystoupili, protože zdravotnictví samozřejmě potřebuje velkou pozornost a jsem rád, že se dostalo zase po čase na půdu této slovutné Sněmovny.

A dodám už jenom jeden velmi konkrétní fakt, který jsem neřekl, že samozřejmě Ministerstvo zdravotnictví velmi podporuje snahu Všeobecné zdravotní pojišťovny, aby ti pacienti, kteří léčbu v Protonovém centru budou potřebovat, a odhaduje se to na několik málo desítek pacientů maximálně, tak aby samozřejmě ta léčba zaplacena byla.

Tolik z mé strany, děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá, to je ještě všechno v rámci obecné rozpravy. Já už tady žádnou další přihlášku nevidím, takže mi dovolte, abych obecnou rozpravu ukončil. Samozřejmě ale teď může přijít slovo pro zpravodaje, event. ještě i pro ministra. Prosím zpravodaje, jsme tedy po obecné rozpravě. Připomínám, že ještě pak bude následovat podrobná rozprava, teď jsme v obecné. Ptám se zpravodaje, jestli chce teď ještě něco shrnout k obecné... (Zpravodaj: Návrh na usnesení.) Tak to až v podrobné. V tom případě, pokud už nechce nikdo vystoupit, ani ministr, ani zpravodaj, se závěrečným slovem, otevírám rozpravu podrobnou a tady dávám slovo zpravodaji panu poslanci Krákorovi. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Dovolte mi, abych jako zmocněný zpravodaj výboru pro zdravotnictví přednesl tento návrh na usnesení: "Výbor pro zdravotnictví doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila souhlas s výročními zprávami a účetními závěrkami zdravotních pojišťoven za rok 2011."

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Do podrobné rozpravy se hlásí ještě paní poslankyně Soňa Marková.

 

Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za slovo. Dovolte, abych navrhla doprovodné usnesení k tomuto usnesení: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky, aby v průběhu tohoto roku navýšila platbu za státního pojištěnce o 50 korun."

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano a svolávám všechny poslance. Ještě stále probíhá podrobná rozprava. Není tady zásadní námitka ze strany legislativy k tomu, že by usnesení bylo doprovázeno ještě doprovodným usnesením. Takže v podrobné rozpravě, jak vidím, žádný další návrh nezaznívá, takže můžeme podrobnou rozpravu ukončit.

Poslance jsem přilákal gongem, takže teď nám zbývá vypořádat se s tím, co tady bylo navrženo. Budeme hlasovat o návrzích usnesení. Nejdřív to, které přednesl pan poslanec Krákora. Nevím, jestli to mám ještě zopakovat? Ne, není třeba, budeme hlasovat.

 

Takže první bude hlasování o usnesení, které navrhl zpravodaj pan poslanec Krákova.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro toto usnesení, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 74, přihlášeno je 136, pro hlasovalo 62, proti 16. Toto usnesení přijato... (Usnesení přijato nebylo.)

 

Pan poslanec Gazdík se hlásí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP