(17.40 hodin)
(pokračuje Seďa)

Pane ministře, jistě jste zaregistroval iniciativu Svazu obchodu a cestovního ruchu, který podal do Evropské unie žádost o posouzení dohledu České republiky nad původem alkoholu. Problémem totiž je, že obchodníci nemusí registrovat své tržby. Scházejí registrační pokladny a podle svazu státní úřady, a tudíž i vaše ministerstvo, nereagují. Nedávný problém s pančovaným a životy ohrožujícím alkoholem ukázal, kam může vést skutečnost, že nelze porovnat nákupy a prodeje. A tehdy se nejednalo jen o daňové úniky, ale zejména o životy občanů naší země.

Proto se ptám, pane ministře: Přijdete s návrhem zákona o zavedení registračních pokladen? A pokud ano, kdy? Pokud ne, mohl byste mně a občanům České republiky sdělit, z jakých důvodů je nehodláte zavést? Děkuji za vaše odpovědi.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane kolego. I vám pan ministr musí odpovědět v zákonné lhůtě.

Interpelace s pořadovým číslem 33, kterou vznáší pan kolega Šincl ve věci situace na úřadech práce v České republice na paní ministryni práce a sociálních věcí Ludmilu Müllerovou. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji pane předsedající. Vážená paní ministryně. Vaše ministerstvo je pověstné tím, že se zde neskutečně plýtvá. Z nedostatku času určeného na interpelace zmíním jen astronomické odměny náměstkům ministra. Navíc exnáměstek Šiška s jeho statisícovými odměnami, a to i v době, kdy byl ve vazbě. Nebo několikanásobně předražené veřejné zakázky, a tak dále, a tak dále. Je toho celá řada. Je to v podstatě jeden velký mejdan, kde se rozhazuje a hýří se, až to lítá z oken. Na druhou stranu pracovníky takzvaně v podhradí, to je na úřadech práce, kteří dělají tu nejtěžší práci a kteří mají na starosti stovky lidí, držíte hodně zkrátka. Asi se řídíte heslem, že na chudý lid platí přísnost.

Ministerstvo zcela běžně porušuje svá vlastní pravidla, kdy doporučovalo, aby úřady měly jednoho pracovníka na 100 klientů. I přes tato pravidla jeden pracovník na úřadu práce musí běžně vyřídit žádosti dvou stovek lidí. Znám dokonce i případy, kdy je to okolo 300 lidí. Každému pracovníkovi přibylo od loňska nejméně 50 dalších spisů a situace se dále zhoršuje. Asi aby se tito pracovníci v podhradí příliš nerozptylovali a ještě více a intenzívněji pracovali, tak jim vedení úřadu práce preventivně zakázalo používat veškerá rádia a televizi. A to i vlastní. Musí je pod hrozbou trestu dokonce odstranit ze svých pracovišť. Asi snad proto, aby se náhodou tito pracovníci nedozvěděli, co na ně Ministerstvo práce a sociálních věcí zase chystá, a příliš se nevyděsili. Důvodem, proč jim poslouchání zpráv bylo zakázáno, je to, že prý ministerstvo a úřady práce - cituji z příkazu jednoho ředitele úřadu práce - jsou velmi chudé a nezaplatily již na tento rok poplatky za rozhlasové a televizní vysílání. V porovnání se skutečným plýtváním na ministerstvu to vypadá velice zajímavě.

Moje otázka zní: Paní ministryně, víte o tomto nařízení? Máte ve své kanceláři rádio či televizi? To jste vymyslela vy, nebo zase některý z vašich poradců či náměstků? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Poprosím paní ministryni Ludmilu Müllerovou o odpověď na vaši interpelaci. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová: Pane poslanče, dovolte mi, abych reagovala na vaši interpelaci. A musím říci upřímně, že je mi líto, že se toho mejdanu, který tedy probíhá, jak tvrdíte, i za mé asistence, neúčastním, nebo nevím o něm, že probíhá.

Já se tedy raději vrátím k úřadům práce. Chci říci, že opravdu s vámi sdílím názor, že hlavním problémem úřadů práce je, že jsou poddimenzovány co do personálního obsazení. K tomu ale došlo hned při ustanovení nového fungování úřadů práce, to znamená v počátku roku 2012, a myslím si, že to vnímají tak nejenom samotní pracovníci, ale vnímají to také velmi intenzivně i vedoucí pracovníci úřadu práce. A proto je tedy prvořadým úkolem vyřešit vlastně 150 míst původně zapůjčených, říkám to v uvozovkách zapůjčených, pro rok 2012 a zajištění tedy nových činností v důsledku i přijatého zákona o sociálně-právní ochraně dětí, kde naběhla potřeba více než 100 nových pracovních míst právě na úřadu práce. Na základě pokynu bylo také koncem loňského roku převedeno 200 funkčních míst právě z České správy sociálního zabezpečení, a tím tedy došlo k určité změně původně těch zapůjčených míst, a musím říci, že také byla vytvořena nová struktura jakéhosi střediska v Jeseníku právě díky důsledku změn v pěstounské péči.

Zcela nepochybně se na vámi zmíněném stresu a vyčerpání zaměstnanců na úřadě práce podílejí i softwarové aplikace, které nefungují tak, jak by fungovat měly, a zaměstnanci samozřejmě toto řeší značným pracovním úsilím, přesčasovou prací a v mnohých případech také svou vlastní vynalézavostí. Musím říci, že tuto situaci jsem začala po svém nástupu do pozice ministryně práce a sociálních věcí velmi intenzivně řešit s panem generálním ředitelem a již v první etapě bylo posíleno zmíněných 200 míst. Pro rok 2013 to bude teď v prvním čtvrtletí dalších 90 míst a v druhé etapě, to znamená ještě do konce prvního čtvrtletí, bude převedeno na úřady práce dále z České správy sociálního zabezpečení dalších 60 míst. Ministerstvo práce a sociálních věcí jako úřad bude poskytovat dalších 50 míst z technické pomoci Ministerstva práce a sociálních věcí. Já jsem přesvědčena, že skutečně personální podhodnocení úřadů práce je zásadní a že se jej snažím řešit tak, jak jsem zde prezentovala.

Poslední věc, kterou bych ráda dodala. O žádném nařízení, které jste tady citoval a které de facto zesměšňuje jak vedení úřadu práce, tak i samotné pracovníky, kteří se s tím musí nějakým způsobem vypořádávat, tak opravdu o něm nevím. Já jsem takové nevydala. Generální ředitelství je oprávněno vydávat pokyny k dodržování pracovních, organizačních povinností samo a já to samozřejmě prověřím. A pokud to tak je, tak se s tou situací nepochybně vypořádám. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, paní ministryně. Pan kolega Šincl ještě vznese dotaz.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Vážená paní ministryně, já chápu, že jste spoustu problémů zdědila po svém předchůdci, a pevně věřím, že situace na úřadech práce v České republice se pod vaším vedením zlepší. Budeme to bedlivě pozorovat a potom na to budeme reagovat v další interpelaci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. A můžeme přistoupit k interpelaci s pořadovým číslem 34, kterou vznáší pan kolega Seďa opět na paní ministryni Müllerovou ve věci chyb v zákoně o sKartách. Prosím, pane kolego, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP