(17.30 hodin)
(pokračuje Paroubek)

Včera vláda rozhodla o nasazení našich vojáků-instruktorů v Mali jako školitelů maliské armády. Dost dobře nechápu tento krok české vlády. Myslím, že je to alespoň příležitost debatovat o intervenční politice našich spojenců, Francie ještě pod vedením prezidenta Sarkozyho a Velké Británie v Libyi, i přístupů těchto zemí k sekulárnímu režimu v Sýrii. Vojenský zásah těchto evropských velmocí vedl před dvěma lety ke konečnému rozbití Kaddáfího despotického režimu a k fyzické likvidaci jeho samotného. Toto rozhodnutí našich spojenců nevycházelo z propracované koncepce, vedlo k destabilizaci Libye, země předpolí Evropy, k vyzbrojení militantních islamistů, kteří se pak přesunuli do Mali a postupně obsadili většinu území této země v pásmu Sahelu.

Lednový a dosud trvající vojenský zásah Francie vidím jako nezbytný. Nechápu však, proč bychom měli konzumovat guláš, který si naši dva spojenci způsobili svou chybnou a bezkoncepční politikou v Libyi. Zajímá mě v této souvislosti za prvé, kolik peněz intervenční akce v Mali bude české daňové poplatníky stát. Za druhé, proč se vláda Petra Nečase rozhodla jít touto cestou. Je si vláda vědoma, že islamisté jsou zřejmě schopni v rámci takzvané odvety sáhnout k teroristickým akcím, které by mohly zasáhnout státy, které budou na vojenské akci v Mali účastny? Ostatně o brutalitě těchto lidí jsme se měli možnost přesvědčit při jejich takzvaně odvetné akci v Alžírsku.

Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg: Vážený pane předsedající, vážení přítomní i nepřítomní poslanci, účastí v misích mezinárodních vládních organizací, která vyplývá ze závazků České republiky a je zcela v souladu s naší bezpečnostní a obrannou strategií, sledujeme primárně ochranu bezpečnostních zájmů České republiky samotné. Nestabilita a regionální konflikty v bezprostředním okolí euroatlantického prostoru a nárůst vlivu teroristických skupin v této oblasti mají přímý dopad na bezpečnost České republiky. Naše účast v misi Evropské unie v Mali proto není pouhým výrazem solidarity s našimi spojenci v Evropské unii, nýbrž je v přímém zájmu České republiky.

Já bych právě rád upozornil, že to není intervenční akce Francie jakožto takové, nýbrž je to akce Evropské unie, kde ovšem Francie jako jedna z mála zemí, které disponují patřičnými prostředky a znalostmi, je především aktivní. Nicméně nejsme jediná země Evropské unie, nýbrž většina zemí Evropské unie právě v rámci Evropské unie tomu připomáhá. Zajímavé je taktéž, že o tom nerozhodl prezident Sarkozy, nýbrž sociálnědemokratická vláda se socialistickým prezidentem panem Hollandem.

Pouze aktivní účast v misích a operacích v Evropské unie nám do budoucna dává možnost, jak relevantně aktivně mluvit do dalšího vývoje společné bezpečnostní a obranné politiky v Evropské unii. Své účasti v misi můžeme dále využít k prohloubení spojenectví a interoperability s partnery v Evropské unii a k navázání užší spolupráce se státy v regionu Sahelu.

Upozorňuji na to, že tato akce se děje v souladu a s pomocí ostatních afrických států, které jsou sousedy Mali a cítí se také tím děním v Mali přímo ohroženy. Africká společenství právě v tom působí a my jsme se zavázali cvičné oddíly pro tyto ozbrojené síly poskytnout. Nevysíláme tedy síly přímo do boje, nýbrž cvičíme pouze africké síly, které o to požádaly. V souladu s včerejším rozhodnutím vlády, které ještě musí být schváleno Parlamentem, čeští vojáci v rámci misí Evropské unie nebudou účastni v bojových akcích. Jde o vojenskou výcvikovou misi, která není součástí právě probíhající mezinárodní intervence. Jednání s našimi spojenci o konkrétním způsobu, termínu a dalších modalitách našeho zapojení stále probíhají.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Pan kolega Paroubek ještě vznese doplňující otázku. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Pane ministře, já jsem se za léta pobytu v politice naučil alespoň to, že vlastně cokoli je možné stejně tak dobře vyvrátit jako podpořit argumenty, takže nechci příliš polemizovat s vašimi argumenty. Jenom bych zopakoval otázky, které ti, kteří vám připravili tu odpověď, samozřejmě nemohli anticipovat. Kolik to bude stát daňové poplatníky a zda jste vyhodnotili riziko teroristických útoků vůči České republice.

Jinak upřímně, mám-li sdělit svůj názor, já nechápu, jaký národní zájem máme na pásmu Sahelu.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Prosím ještě pana ministra o odpověď.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg: Jak jsem již předem říkal, ještě ta akce není v detailu domluvena, ještě jednáme s našimi spojenci, takže náklady na naši účast teď nemůžeme odhadnout, poněvadž teprve když přesně budeme vědět, co budeme dělat, jak dlouho tam zůstaneme, tak můžeme také dát pravdivou informaci o nákladech. To je jedna věc.

Co se týče ohrožení. Právě aby Evropa už nebyla ohrožena teroristickými útoky, tuto akci podporujeme, neboť kdyby se právě v celém Sahelu událo něco jako svého času v Afghánistánu, že by celý ten ohromný prostor ovládly teroristické skupiny, pak by byla celá Evropa opravdu ohrožena. Samozřejmě jsme tato rizika vyhodnotili, samozřejmě také naše služby na tom pracují.

Děkuji mnohokrát.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Přistupujeme k interpelaci s pořadovým číslem 31, kterou vznáší pan poslanec Václav Klučka na ministra spravedlnosti Pavla Blažka ve věci financování vězeňské služby. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji vám, pane místopředsedo. Vězeňská služba byla už na dnešních interpelacích asi dvakrát skloňována i v souvislosti s amnestií. Já to nebudu opakovat. Zaměřím se na něco zcela jiného. Zaměřím se na situaci, že už několik let po sobě je vězeňská služba prostě podfinancována. Při projednávání rozpočtu dochází k situacím, kdy si ani neumíme představit, že vyjdou ty prostředky na celý rok. A bývalý ministr spravedlnosti většinou říkal: no, když dojdou, tak vláda bude muset něco s tím udělat.

Pane ministře, zkuste mi sdělit ze svého nového pohledu ministra spravedlnosti, jak vážně míníte dále podporovat, resp. zabezpečovat nezbytnou činnost vězeňské služby. Jakými způsoby dosáhnete toho, aby financování bylo jasně nastavené na potřeby, které vězeňská služba skutečně v průběhu kalendářního roku z rozpočtu bude realizovat. Já nechci žádnou rétoriku minulosti. Já chci nový pohled na to, jak bude zabezpečována vězeňská služba. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane kolego. Bohužel i vás musím odkázat na písemnou odpověď pana ministra v zákonné lhůtě.

Interpelaci s pořadovým číslem 32 vznáší pan kolega Antonín Seďa na pana ministra Martina Kubu ve věci registračních pokladen. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji. Vážený pane ministře, jste členem vlády, která se tváří jako rozpočtově odpovědná a jejíž ministr financí není schopen daně vybírat. Proto se na vás obracím ve věci registračních pokladen, protože jsem přesvědčen, že jejich povinné zavedení by přispělo nejen ke snížení daňových úniků z šedé ekonomiky, ale zároveň by snížilo pro naši ekonomiku málo prospěšnou výhodu těm, kteří podvádějí a registrační pokladny nemají. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP