(17.50 hodin)

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, se zájmem jsem si přečetl nedávný rozhovor s generálním ředitelem České spořitelny, a. s., Pavlem Kysilkou, který kritizoval legislativní chyby v zákoně, kterým se zavedla sociální karta. Tvrdí, že zákonné ukotvení sociální karty se musí zásadním způsobem změnit, aby se napravily oprávněně kritizované nedostatky.

Paní ministryně, nejen pan ředitel, ale i řada dalších odborníků potvrdila oprávněnost kritických připomínek opozice i například Národní rady pro zdravotně postižené. Přitom nejde jen o legislativní chyby, ale i o klientskou přívětivost platebních funkcí karty.

Chci se zeptat, jaké konkrétní změny zákonů a v jakém časovém horizontu předložíte v souvislosti s tímto legislativním zmetkem, jak o tom hovořil pan generální ředitel, jak se o zákonu, o sKartách vyjádřil. Ale zároveň se chci zeptat, zda stále uvažujete o povinném využívání platební funkce sKarty. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová: Vážený pane poslanče, já také teď přistoupím k tomu, abych vás poinformovala a abych poskytla nějakou informaci ohledně sKaret. Teď tady následuje série dalších dotazů, interpelací, jestli tedy nebude, tak se pokusím možná trošku systematicky odpovědět, bude to odpověď třeba i na to, co nestihneme.

Takže musím říci, že od svého nástupu neřeším nic jiného než sKartu. O tom, že jsou věci nezákonné v souvislosti s sKartou, například svědčí i nález Úřadu pro ochranu osobních údajů, který byl v podstatě zveřejněn, o kterém hovořil i pan předseda. A my víme, že tam je řada ustanovení, která jsou v rozporu i s ústavním pořádkem. Ano, přesně na tyto věci hodláme reagovat v navrhované legislativní úpravě.

To, že pan Kysilka prohlásil něco o legislativním zmetku, myslím si, nechci se vůbec vracet do minulosti, jakým způsobem byl ten zákon přijímán. Ale víte, že Ministerstvo práce a sociálních věcí předkládalo tuto zásadní věc a tuto novelu zákona o zaměstnanosti i potažmo novelu zákona o úřadech prostřednictvím řádného legislativního procesu. To znamená, šlo to do Legislativní rady vlády, šlo to do výboru, šlo to tady na plénu. A koneckonců výsledná podoba je i předmětem poslaneckého návrhu. Takže prosím, já jednak necítím přílišnou odpovědnost sama osobně. Samozřejmě cítím odpovědnost jako šéfová úřadu, ale sama osobně vím, jak tento proces probíhal, a bylo to opravdu velmi komplikované.

Čili ano, budu připravovat a předložila jsem již v minulém týdnu panu premiérovi návrh legislativních změn, které budou zesoulaďovat požadavky jednak Úřadu pro ochranu osobních údajů, jednak požadavky ombudsmana, které právě zaznívaly vzhledem k ústavnímu pořádku. A potom také vy jste tady zmiňoval i klientský přístup, to znamená, aby osoby se zdravotním postižením neměly pocit, že jsou někam naháněny na úřady práce k přebírání sKaret. Myslím si, že tato karta by měla vlastně přesvědčit lidi, že je to nový moderní způsob, ale musíme se vypořádat s tím, aby lidé skutečně, i osoby se zdravotním postižením, neměli pocit, že neoprávněně poskytujeme jejich osobní údaje třetím osobám apod. Čili jsme připraveni i všechny tyto nesrovnalosti, které ve stávající podobě zákona jsou, jsme připraveni je do jisté míry řešit.

To, jestli bude karta dobrovolná, nebo povinná, i to bude předmětem řešení navrhované legislativní změny. To znamená, musíme přesně v zákoně vymezit, jaká je vlastně funkce karet. To znamená povinně identifikační. Toto bylo politické zadání, na kterém se tato vláda shodla. Ale samozřejmě s tím souvisí vlastně, proč to má být povinné identifikační značidlo. To znamená bude to proto, že vlastně na Ministerstvu práce a sociálních věcí i úřadech práce funguje jednotný informační systém práce a sociálních věcí, jehož prostřednictvím jsou dávky státní sociální podpory vypláceny. Takže toto je vlastně důsledek i toho, proč jsme zvážili povinně identifikační funkci karty.

To, že bude naprostá dobrovolnost platební funkce karty, to už také bylo avizováno. Připravujeme tak i legislativní změny, aby si klient skutečně mohl vybrat, zda bude chtít prostředky zasílat složenkou, zda je bude chtít zasílat na svůj účet, či zda je bude vybírat prostřednictvím bankomatu. Čili všechny tyto aspekty budeme v novele zohledňovat a já předpokládám, že budeme schopni ji předložit maximálně nejdéle na příští schůzi Poslanecké sněmovny.

Takže v tuto chvíli děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Pane kolego, jste spokojen s odpovědí? Takže stihneme ještě interpelaci s pořadovým číslem 35. Pan kolega Klučka ji vznáší na pana ministra Kubiceho ve věci používání GPS při výkonu zaměstnání strážníka obecní policie. Prosím.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane místopředsedo. Myslím si, že stihnu potom ještě jednu.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Ano, určitě.

 

Poslanec Václav Klučka: Každopádně ten problém, který jsem naznačil v názvu interpelace, souvisí s tím, že není tomu tak úplně dávno, kdy Úřad na ochranu osobních údajů velmi vehementně a dynamicky kritizoval Českou poštu při zavádění GPS u poštovních doručovatelek. Kritika se týká toho, že jde o pracovní vztah zaměstnance a zaměstnanec v tom pracovním vztahu by neměl být tímto přístrojem prostě sledován na každém kroku a vyhodnocován.

Setkal jsem se s podobnou situací u strážníků městské policie, kteří jsou také zaměstnanci obce. Ale tam je to trošku složitější, protože ta GPS je umístěna ve vysílačce a vysílačka je věcí, kde snad ta možnost je. Ale ten strážník při pohybu při zaměstnání tu vysílačku má neustále u sebe, a tedy je sledován ve výkonu služby. Tady používám pojem služby přes to všechno, že jde o pracovní vztah. Ve výkonu služby pracovní směny. Já se ptám, pane ministře, jestli je to v pořádku.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Pan ministr vám odpoví v zákonné lhůtě písemně. Já jsem se také domníval, pane kolego, že stihnete ještě jednu interpelaci. Bohužel jsem byl upozorněn, že podle jednacího řádu se nesmí další interpelace zahajovat po 17.55. Skutečně je to tak.

Takže vážení kolegové, dovolte mi, abych vám poděkoval za příkladnou trpělivost. Zvláště těm, kteří ač neinterpelovali, tak tady vydrželi. Abych poděkoval za odpovědný přístup paní ministryni Müllerové a s oznámením, že schůze bude pokračovat zítra v 9 hodin ráno, skončil dnešní jednací den.

Děkuji, přeji příjemný večer.

 

(Jednání skončilo v 17.59 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP