Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
7. února 2013 v 9.03 hodin
Přítomno: 149 poslanců

 

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Dovolte mi, abych zahájil třetí jednací den 51. schůze. Všechny vás srdečně vítám a prosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, eventuálně mi sdělili, kdo má kartu náhradní.

Mezitím, než se všichni přihlásíte, seznámil bych vás s omluvami.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali pan poslanec Jiří Besser ze zdravotních důvodů, Zdeněk Bezecný bez udání důvodu, Černý Alexander z osobních důvodů, Drastichová Jana - zdravotní důvody, Fischerová Jana od 11 do 13 hodin z pracovních důvodů, Hašek Michal z pracovních důvodů, Horáček Václav od 10.30 hodin z pracovních důvodů, Hubáčková Gabriela - zdravotní důvody, Huml Stanislav z pracovních důvodů, Jirků Ladislav - pracovní důvody, Jirout Radim bez udání důvodu, John Radek od 11 hodin bez udání důvodu, Kaslová Jana do 11 hodin a od 14.30 do 18 hodin bez udání důvodu, Klasnová Kateřina z dopoledního jednání bez udání důvodu, Kohoutová Lenka z pracovních důvodů, Koskuba Jiří z pracovních důvodů, Pajer Jan ze zdravotních důvodů, Pekárek Roman z osobních důvodů, Schejbalová Jaroslava ze zdravotních důvodů, Smutný Jan od 9.30 do 13 hodin z pracovních důvodů, Sobotka Bohuslav z pracovních důvodů, Šidlo Karel z pracovních důvodů, Šlégr Jiří z osobních důvodů, Vacek Martin ze zdravotních důvodů, Váňa Roman z osobních důvodů a Vysloužil Radim - zdravotní důvody.

Z členů vlády se omlouvá pan premiér Petr Nečas, který je na zahraniční cestě a musí se ve čtvrtek i v pátek zúčastnit jednání Evropské rady. Dále to je pan ministr Leoš Heger z dopoledního jednání z pracovních důvodů, pan ministr Kuba z pracovních důvodů, pan ministr Mlsna Petr z pracovních důvodů. To jsou tedy omluvy.

Ještě jednou vás poprosím, abychom se všichni přihlásili hlasovacími kartami, protože kvorum nám zatím neumožňuje jakékoliv hlasování. (Přihlášeno 62 poslanců. Po chvilce čekání přihlášeno 68 poslanců.)

Tak už máme kvorum, takže můžeme plnohodnotně jednat.

Obdržel jsem dva návrhy na doplnění programu schůze. Jednak to je návrh pana kolegy Jana Husáka na přeřazení sněmovního tisku 755, bod 39 na dnešek, čtvrtek, po již pevně zařazených bodech po 11. hodině. Další návrh se týká zákona o elektronických komunikacích, sněmovní tisk 836, bod 84. Pan kolega Husák žádá o jeho zařazení na úterý po již zařazených bodech. Je to zákon o elektronických komunikacích.

Pan kolega Husák ještě odůvodní.

 

Poslanec Jan Husák: Abychom postupovali procedurálně správně, tak potvrzuji, že je to přesně tak, jak pan místopředseda přečetl. V podstatě není potřeba toto načtení opakovat.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Pan kolega Koníček, prosím.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, nemám návrh na zařazení žádného nového bodu ani nechci žádný bod přesunout. Chci jen požádat organizační výbor, aby zaujal stanovisko k situaci, která nastala včera.

Bod číslo 13, sněmovní tisk 824, a bod číslo 36, sněmovní tisk 892, byly zařazeny jako čtvrtý a pátý bod dopoledního jednání. Bohužel se na ně před polední přestávkou nedostalo a dopoledne se neprojednaly. Byly však z včerejšího programu vyřazeny úplně. Odpoledne se již neprojednávaly, byť se včera Sněmovna dostala až k bodu 39. Podle mého názoru měly být včera body 13 a 36 odpoledne projednávány, protože na ně prostě přišla řada.

Nezpochybňuji včerejší postup, jen na něj upozorňuji a žádám organizační výbor, aby k němu zaujal stanovisko. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Pane kolego, k tomu vám v této chvíli můžu říct jenom tolik, že tento postup je jakýmsi zvykovým právem, zvykovým postupem v této Sněmovně, nicméně paní předsedkyni jako předsedkyni organizačního výboru současně s tímhle tím seznámím a organizační výbor se tím bude určitě zabývat. Možná pro přesnost formulace by bylo dobře, kdybyste mi ten podnět popsal podrobně písemně. Děkuji.

A teď bychom se vypořádali s návrhy, které tady mám na doplnění pořadu schůze.

 

Jako první bychom hlasovali o návrhu na zařazení sněmovního tisku 836, bod 84, na úterý po již pevně zařazených bodech. To je návrh kolegy Husáka.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 70. Přihlášeno 80, pro 58, proti 2. Tento návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP