(19.00 hodin)

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Já si velice dobře pamatuji na to, jaká tady byla diskuse ohledně rušení poboček. Sám jsem tady vystupoval a říkal jsem své poznatky ze svého regionu, jakým způsobem pošta ruší pobočky. My jsme chtěli, aby minimální počet poštovních služeben, poboček, byl dán zákonem. To tehdy neprošlo, takže se řeklo, že to tedy bude stanoveno nějakou vyhláškou. Ano, vyhláškou, která platí od ledna, minimální počet, nebo aspoň počet poboček v místech nad 2 500 obyvatel, stanoven je. To je pravda. Je také řečeno, že tam, kde je matrika, tam kde je stavební úřad, tak se nebude rušit pošta. Ale když to obrátím, nikde není řečeno, že tam, kde je pošta, se nebude rušit matrika ani stavební úřad. A dobře víme, mluví se o pokračování reformy státní správy, že se mají rušit matriky, mají rušit stavební úřady. Pak tam samozřejmě nebude ani ta pošta. Takže to je trošku takový extrém. Myslím si, že i to by se mělo vzít nějakým způsobem v potaz.

Jinak je to samozřejmě krok dopředu, to uznávám. I když ta vyhláška ČTÚ vlastně ještě minimální počet taky nestanovila, to mi určitě dáte za pravdu. Je to jenom v obcích nad 2 500, ale to samozřejmě by byl podstatný úbytek, co se týká současného stavu, kdy je 3 500 poštovních služeben, jestli se nemýlím.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, to byl pan poslanec Votava. Slovo má pan poslanec Husák a jenom upozorňuji, že tento bod stejně dnes neprojednáme, protože zde padl návrh na zamítnutí a o tom nemůžeme hlasovat po 19. hodině. Takže já tento bod přeruším před ukončením obecné rozpravy, ale nechám vystoupit pana poslance Husáka. Prosím.

 

Poslanec Jan Husák: Je to škoda, mrzí mě, že se s tímto bodem nevypořádáme. Buď že ho nepřikážeme, nebo tedy, bohužel, pokud by došlo k zamítnutí.

Jenom budu reagovat na jednu věc, která tady už zazněla od kolegy Votavy. Co se týče matrik, stavebních úřadů, tak blokace je tam stanovena podle stavu k 31. 12. Takže tam, kde matriky a stavební úřady jsou k 31. 12. 2012, tak se jich to týká v té podobě, tak jak byly k tomuto datu.

Co se týče dalších bodů, dalo by se reagovat na celou řadu argumentů, které zde zazněly. Já si budu přát, aby byl tento zákon, pokud nebude zamítnut, projednán v hospodářském výboru a tam myslím bude dost času na to, abychom si jednotlivé argumenty řekli a případně vyvrátili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu poslanci Husákovi. Přerušuji projednávání tohoto bodu před ukončením obecné rozpravy.

Ještě předtím, než ukončím jednací den, mám pro vás jednu informaci od paní předsedkyně Sněmovny. Pan předseda vlády se ve čtvrtek a pátek účastní jednání Evropské rady, a tudíž nebude přítomen na interpelacích. Děkuji za pochopení.

Končím jednací den a přerušuji jednání Sněmovny do zítra do 9 hodin. Přeji vám hezký večer a zítra na shledanou.

 

(Jednání skončilo v 19.03 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP